Inglês | Guia de Frases - Viajar | Saúde

Saúde - Emergência

ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
I need to go to the hospital.
Pedindo para ser levado para um hospital
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
I feel sick.
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
I need to see a doctor immediately!
Pedindo por socorro médico imediato
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
Help!
Gritando por atenção médica imediata
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
Call an ambulance!
Requisitando uma ambulância

Saúde - No médico

ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
It hurts here.
Mostrando aonde dói.
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
I have a rash here.
Mostrando aonde você tem alergia
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
I have a fever.
Informando que você tem febre
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
I have a cold.
Informando que você está resfriado
ฉันไอ (Chan I.)
I have a cough.
Informando que você tem tosse
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
I am tired all the time.
Informando que você tem se sentido cansado ultimamente
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
I feel dizzy.
Informando que você sente tonto
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
I don't have any appetite.
Informando que você não tem vontade de comer
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
I can't sleep at night.
Informando que você não consegue dormir à noite
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
An insect bit me.
Supondo que sua condição de doente tenha sido provocada por uma mordida de inseto
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
I think it's the heat.
Supondo que seu mal estar tenha sido provocado pelo calor
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
I think that I have eaten something bad.
Supondo que seu mal estar tenha sido provocado por alguma coisa que você comeu
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
My _[body part]_ hurts.
Informando qual parte do corpo dói.
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
I can't move my _[body part]_.
Informando qual parte do corpo está imobilizada
...หัว...(hua)
... head ...
Parte do corpo
...ส่วนท้อง...(suan tong)
... stomach ...
Parte do corpo
...แขน... (kan)
... arm ...
Parte do corpo
...ขา... (kha)
... leg ...
Parte do corpo
...หน้าอก... (na-aok)
... chest ...
Parte do corpo
...หัวใจ... (hua-jai)
... heart ...
Parte do corpo
...คอ... (kor)
... throat ...
Parte do corpo
...ตา... (ta)
... eye ...
Parte do corpo
...หลัง...(lung)
... back ...
Parte do corpo
...เท้า... (tao)
... foot ...
Parte do corpo
...แขน...(kan)
... hand ...
Parte do corpo
...หู...(hoo)
... ear ...
Parte do corpo
...ลำไส้... (lum sai)
... bowels ...
Parte do corpo
...ฟัน... (fun)
... tooth ...
Parte do corpo
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
I have diabetes.
Informando sobre sua diabetes
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
I have asthma.
Informando sobre problemas respiratórios
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
I have a heart condition.
Informando sobre sua condição cardiovascular
ฉันท้อง (Chan tong.)
I'm pregnant.
Informando sobre sua gravidez
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
How many times a day should I take this?
Perguntando sobre a dosagem do medicamento
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
Is it contagious?
Perguntando se a doeça é transmissível à outras pessoas
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink alcohol?
Perguntando se você pode continuar com suas atividades normais enquanto doente
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
Here are my insurance documents.
Mostrando seus documentos do seguro saúde
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
I don't have health insurance.
Explicando que você não possui seguro saúde
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
I need a sick note.
Pedindo ao médico por um atestado que comprove que você está doente
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
I feel a bit better.
Informando que você se sente melhor
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
It has gotten worse.
Informando que você está se sentindo pior
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
It's the same as before.
Informando que você não está melhorando

Saúde - Farmácia

ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
I would like to buy some___.
Pedindo para comprar determinado produto
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
painkillers
Medicamento
เพนิซิลิน (penicilin)
penicillin
Medicamento
แอสไพริน (aspirin)
aspirin
Medicamento
อินซูลิน (insulin)
insulin
Medicamento
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
ointment
Medicamento
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
sleeping pills
Medicamento
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
sanitary pads
Produto médico
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
disinfectant
Produto médico
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
band aids
Produto médico
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
bandages
Produto médico
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
birth control pills
Produto médico
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
condoms
Outros produtos
ครีมกันแดด (cream gun dad)
sun protection
Outros produtos

Saúde - Alergias

ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
I'm allergic to ___.
Informando sobre suas alergias
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
pollen
Alergia
ขนสัตว์ (kon sud)
animal hair
Alergia a animais
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
bee stings/wasp stings
Alergia a insetos
ตัวเห็บ (tua heb)
dust mites
Alergia
รา (ra)
mold
Alergia
ยางดิบ (yang dib)
latex
Alergia
เพนิซิลิน (penicilin)
penicillin
Alergia a medicamentos
ถั่ว (tua)
nuts/peanuts
Alergia a alimentos
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
sesame seeds/sunflower seeds
Alergia a alimentos
ไข่ (kai)
egg
Alergia a alimentos
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
seafood/fish/shellfish/shrimps
Alergia a alimentos
แป้ง (pang)
flour/wheat
Alergia a alimentos
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
milk/lactose/dairy
Alergia a alimentos
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
gluten
Alergia a alimentos
ถั่วเหลือง (tua leung)
soy
Alergia a alimentos
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
leguminous plants/beans/peas/corn
Alergia a alimentos
เห็ด (hed)
mushrooms
Alergia a alimentos
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
fruit/kiwi/coconut
Alergia a alimentos
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
ginger/cinnamon/coriander
Alergia a alimentos
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
chives/onions/garlic
Alergia a alimentos
แอลกอฮอล์ (alcohol)
alcohol
Alergia a alimentos