Dinamarquês | Guia de Frases - Viajar | Saúde

Saúde - Emergência

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Jeg er nødt til at skal på sygehuset.
Pedindo para ser levado para um hospital
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
Jeg føler mig dårlig.
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Jeg er nødt til at se en læge med det samme!
Pedindo por socorro médico imediato
救命!(jiùmìng!)
Hjælp!
Gritando por atenção médica imediata
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Ring efter en ambulance!
Requisitando uma ambulância

Saúde - No médico

这里疼。(zhèlǐ téng.)
Det gør ondt her.
Mostrando aonde dói.
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Jeg har et udslæt her.
Mostrando aonde você tem alergia
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Jeg har feber.
Informando que você tem febre
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Jeg er forkølet.
Informando que você está resfriado
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Jeg har en hoste.
Informando que você tem tosse
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Jeg er træt hele tiden.
Informando que você tem se sentido cansado ultimamente
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Jeg er svimmel.
Informando que você sente tonto
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Jeg har ikke nogen appetit.
Informando que você não tem vontade de comer
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Jeg kan ikke sove om natten.
Informando que você não consegue dormir à noite
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Et insekt bed mig.
Supondo que sua condição de doente tenha sido provocada por uma mordida de inseto
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Jeg tror det er varmen.
Supondo que seu mal estar tenha sido provocado pelo calor
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Jeg tror jeg har spist noget dårligt.
Supondo que seu mal estar tenha sido provocado por alguma coisa que você comeu
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Min _[kropsdel]_ gør ondt.
Informando qual parte do corpo dói.
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Jeg kan ikke bevæge min _[kropsdel]_.
Informando qual parte do corpo está imobilizada
…头…(…tóu…)
... hoved ...
Parte do corpo
…胃…(…wèi…)
... mave ...
Parte do corpo
…手臂…(…shǒubì…)
... arm ...
Parte do corpo
…腿…(…tuǐ…)
... ben ...
Parte do corpo
…胸…(…xiōng…)
... bryst ...
Parte do corpo
…心脏…(…xīnzàng…)
... hjerte ...
Parte do corpo
…喉咙…(…hóulóng…)
... hals ...
Parte do corpo
…眼睛…(…yǎnjīng…)
... øje ...
Parte do corpo
…背…(…bèi…)
... ryg ...
Parte do corpo
…脚…(…jiǎo…)
... fod ...
Parte do corpo
…手…(…shǒu…)
... hånd ...
Parte do corpo
…耳朵…(…ěrduǒ…)
... øre ...
Parte do corpo
…肠…(…cháng…)
... indvolde ...
Parte do corpo
…牙…(…Yá…)
... tand ...
Parte do corpo
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Jeg har diabetes.
Informando sobre sua diabetes
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Jeg har astma.
Informando sobre problemas respiratórios
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Jeg har dårligt hjerte.
Informando sobre sua condição cardiovascular
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Jeg er gravid.
Informando sobre sua gravidez
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Hvor mange gange om dagen skal jeg tage det her?
Perguntando sobre a dosagem do medicamento
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Er det smitsom?
Perguntando se a doeça é transmissível à outras pessoas
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Kan jeg blive i solen/svømme/dyrke motion/drikke alkohol?
Perguntando se você pode continuar com suas atividades normais enquanto doente
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Her er mine forsikringsdokumenter.
Mostrando seus documentos do seguro saúde
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Jeg har ikke sygesikring.
Explicando que você não possui seguro saúde
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Jeg har brug for en sygemelding.
Pedindo ao médico por um atestado que comprove que você está doente
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Jeg har det lidt bedre.
Informando que você se sente melhor
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Det er blevet værre.
Informando que você está se sentindo pior
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Det er det samme som før.
Informando que você não está melhorando

Saúde - Farmácia

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Jeg vil gerne købe noget___.
Pedindo para comprar determinado produto
止痛片(zhǐtòng piàn)
Smertestillende
Medicamento
青霉素(qīngméisù)
Penicillin
Medicamento
阿司匹林(āsīpīlín)
Aspirin
Medicamento
胰岛素(yídǎosù)
Insulin
Medicamento
软膏(ruǎngāo)
Salve
Medicamento
安眠药(ānmiányào)
Sovepiller
Medicamento
卫生巾(wèishēng jīn)
Hygiejnebind
Produto médico
消毒剂(xiāodú jì)
Desinfektionsmiddel
Produto médico
创可贴(chuàngkětiē)
Plastre
Produto médico
绷带(bēngdài)
Forbindinger
Produto médico
避孕药(bìyùn yào)
P-piller
Produto médico
避孕套(bìyùn tào)
Kondomer
Outros produtos
防晒霜(fángshài shuāng)
Solbeskyttelse
Outros produtos

Saúde - Alergias

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Jeg er allergisk overfor___.
Informando sobre suas alergias
花粉(huāfěn)
Pollen
Alergia
动物皮毛(dòngwù pímáo)
Dyrehår
Alergia a animais
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
Bistik/hvepsestik
Alergia a insetos
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
Støvmider
Alergia
霉菌(méijūn)
Skimmelsvamp
Alergia
橡浆(xiàng jiāng)
Latex
Alergia
青霉素(qīngméisù)
Penicillin
Alergia a medicamentos
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Nødder/peanuts
Alergia a alimentos
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Sesamfrø/solsikkefrø
Alergia a alimentos
鸡蛋(jīdàn)
Æg
Alergia a alimentos
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Skaldyr/fisk/rejer
Alergia a alimentos
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Mel/hvede
Alergia a alimentos
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Mælk/laktose/mælkeprodukter
Alergia a alimentos
面筋(miànjīn)
Gluten
Alergia a alimentos
大豆(dàdòu)
Soja
Alergia a alimentos
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Leguminous planter/bønner/ærter/majs
Alergia a alimentos
蘑菇(mógū)
Champignoner
Alergia a alimentos
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Frugt/kiwi/kokos
Alergia a alimentos
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
Ingefær/kanel/koriander
Alergia a alimentos
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Purløg/løg/hvidløg
Alergia a alimentos
酒精(jiǔjīng)
Alkohol
Alergia a alimentos