Chinês | Guia de Frases - Viajar | Geral

Geral - Essenciais

คุณช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม? (Khun chuay arai chan noi dai mai?)
您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
Pedindo ajuda
คุณพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า? (Khun pood pasa ang-grid rue plao?)
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
Perguntando se alguém fala inglês
คุณพูดภาษา_[ภาษา]_หรือเปล่า? (Khun pood pasa_[language]_rue plao?)
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
Perguntando se alguém fala determinado idioma
ฉันไม่พูด_[ภาษา]_(Chan mai pood _[language]_.)
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
Esclarecendo que você não fala determinado idioma
ฉันไม่เข้าใจ (Chan mai kao jai.)
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
Explicando que você não entende.

Geral - Conversação

สวัสดี! (Sawad-dee!)
您好!(nín hǎo!)
Cumprimentos
ว่าไง! (Wa-ngai!)
你好!(nǐ hǎo!)
Cumprimentos informais
สวัสดีตอนเช้า! (Sawad-dee torn chao!)
早上好!(zǎoshang hǎo!)
Saudação usada de manhã
สวัสดีตอนเย็น! (Sawad-dee torn yen!)
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
Saudação usada no fim da tarde
นอนหลับฝันดีนะ! (Norn lub fun dee na!)
晚安!(wǎn'ān!)
Saudação usada no fim da tarde/à noite ou antes de ir dormir
เป็นอย่างไรบ้าง? (Pen yang rai bang?)
您好吗?(nín hǎo ma?)
Pergunta educada sobre o bem estar da outra pessoa
สบายดี ขอบคุณมาก (Sabuy-dee, Khob khun mak.)
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
Resposta educada à pergunta 'Como vai você?'
คุณชื่ออะไร? (Khun chue arai?)
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
Perguntando pelo nome de outra pessoa
ฉันชื่อ_____. (Chan chue _____.)
我叫___。(wǒ jiào ___.)
Dizendo seu nome para alguém
คุณมาจากไหน? (Khun ma jark nhai?)
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
Perguntando sobre a origem de alguém
ฉันมาจาก___. (Chan ma jark___.)
我来自___。(wǒ láizì ___.)
Respondendo sobre sua origem
คุณอายุเท่าไร? (Khun ar-yu tao rai?)
您多大了?(nín duōdàle?)
Perguntando sobre a idade de alguém
ฉันอายุ___ปี (Chan aryu___pee.)
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
Respondendo sobre sua idade
ใช่ (Chai)
是(shì)
Resposta positiva
ไม่ (Mai)
不是(bùshì)
Resposta negativa
กรุณา (Ka ru na)
请(qǐng)
Marcador discursivo que denota educação
เอาแล้วนะ! (Aow laew na)
给你!(gěi nǐ!)
Expressão usada quando se entrega algo à alguém
ขอบคุณ (Khob khun)
谢谢。(xièxiè.)
Agradecendo à alguém
ขอบคุณมากๆเลย (Khub khun mak mak loey.)
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
Agradecendo à alguem de forma enfática
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
不客气。(bù kèqì.)
Resposta educada à 'obrigada/obrigado'
ฉันขอโทษ (Chan kor tode.)
对不起。(duìbùqǐ.)
Pedindo desculpa por alguma coisa
ขอโทษนะ (Kor tode na.)
打扰了。(dǎrǎole.)
Chamando a atenção de alguém
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
Respondendo ao pedindo de desculpas caso você o aceite
ไม่มีปัญหา (Mai mee pan ha.)
没关系。(méiguānxì.)
Respondendo ao pedindo de desculpas caso você o aceite
ระวังนะ! (Ra wang na!)
当心!(dāngxīn!)
Chamar atenção de alguém para perigo iminente
ฉันหิว (Chan hiw.)
我饿了。(wǒ è le.)
Usado quando se está com fome
ฉันหิวน้ำ (Chan hiw nam.)
我渴了。(wǒ kě le.)
Usado quando se está com sede
ฉันเหนื่อย (Chan na- aeuy.)
我累了。(wǒ lèi le.)
Usado quando se está cansado
ฉันรไม่สบาย (Chan mai sa buy.)
我病了。(wǒ bìng le.)
Usado quando se está doente
ฉันไม่รู้ (Chan mai roo.)
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
Você não sabe a resposta para determinada pergunta
ยินดีที่ได้รู้จักคุณ (Yin dee tee dai roo jak khun.)
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
Cumprimento de despedida educado após conhecer alguém
ลาก่อน! (La korn! )
再见!(zàijiàn!)
Despedindo-se

Geral - Reclamações

ฉันต้องการแสดงความข้องใจ (Chan tong korn sa dang kwam kong jai.)
我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
Forma educada de iniciar sua reclamação
ใครดูแลที่นี่? (Krai doo lae tee nee?)
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
Descobrindo quem é o responsável
นี่รับไม่ได้อย่างแรง! (Nee rub mai dai yang rang!)
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
Expressando fortemente sua insatisfação
ฉันต้องการเงินของฉันคืนมา! (Chan tong karn ngeun kong chan kuen ma!)
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
Pedindo por uma restituição
เรารอมาชั่วโมงกว่าแล้ว (Rao ror ma chua mong kwa laew.)
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
Reclamando pelo longo tempo de espera

Geral - Praguejando

อาหารจานนี้รสชาติแย่มาก! (Arhan jarn nee rod chart yae mak!)
这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
Forma rude de demonstrar descontentamento com sua comida
น้ำแก้วนี้รสชาติเหมือนฉี่เลย! (Nam kaew nee rod chart mhern chee loey!)
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
Forma rude de demonstrar descontentamento com sua bebida
ที่แห่งนี้เหมือนรังหนูเลย! (Tee hang nee mhern rung nhu loey!)
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
Forma rude de demonstrar descontentamento sobre determinado local
รถคันนี้เน่ามาก! (Rod kan nee nao mak!)
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
Forma rude de demonstrar descontentamento com seu carro
บริการได้ห่วยแตกมาก! (Bo ri karn dai huay tak mak!)
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
Forma rude de demonstrar descontentamento sobre determinado serviço
นี่มันหลอกเอาตังกันชัดๆ! (Nee mun lhork aow tung gun chudchud!)
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
Forma rude de demonstrar descontentamento sobre determinado preço
นี่มันโกหกสิ้นดี! (Nee mun ko hok sin dee!)
扯淡!(chědàn!)
Forma rude de demonstrar descrédito sobre algo que alguém disse
คุณนี่มันโง่ชิบหาย! (Khun nee mun ngo chib hai.)
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
Insultar alguém criticando sua inteligência
คุณนี่มันไม่รู้อะไรเลย! (Khun nee mun mai roo a-rai loey!)
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
Insultar alguém criticando seu conhecimento
ไปไกลๆเลย! (Pai klai klai loey!)
滚开!(gǔn kāi!)
Forma rude de mandar alguém embora imediatamente
ไปจัดการกันข้างนอก! (Pai jad karn kun kang nork!)
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
Chamando alguém para brigar do lado de fora de algum estabelecimento