Tailandês | Guia de Frases - Viajar | Geral

Geral - Essenciais

您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
คุณช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม? (Khun chuay arai chan noi dai mai?)
Pedindo ajuda
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
คุณพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า? (Khun pood pasa ang-grid rue plao?)
Perguntando se alguém fala inglês
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
คุณพูดภาษา_[ภาษา]_หรือเปล่า? (Khun pood pasa_[language]_rue plao?)
Perguntando se alguém fala determinado idioma
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
ฉันไม่พูด_[ภาษา]_(Chan mai pood _[language]_.)
Esclarecendo que você não fala determinado idioma
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
ฉันไม่เข้าใจ (Chan mai kao jai.)
Explicando que você não entende.

Geral - Conversação

您好!(nín hǎo!)
สวัสดี! (Sawad-dee!)
Cumprimentos
你好!(nǐ hǎo!)
ว่าไง! (Wa-ngai!)
Cumprimentos informais
早上好!(zǎoshang hǎo!)
สวัสดีตอนเช้า! (Sawad-dee torn chao!)
Saudação usada de manhã
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
สวัสดีตอนเย็น! (Sawad-dee torn yen!)
Saudação usada no fim da tarde
晚安!(wǎn'ān!)
นอนหลับฝันดีนะ! (Norn lub fun dee na!)
Saudação usada no fim da tarde/à noite ou antes de ir dormir
您好吗?(nín hǎo ma?)
เป็นอย่างไรบ้าง? (Pen yang rai bang?)
Pergunta educada sobre o bem estar da outra pessoa
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
สบายดี ขอบคุณมาก (Sabuy-dee, Khob khun mak.)
Resposta educada à pergunta 'Como vai você?'
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
คุณชื่ออะไร? (Khun chue arai?)
Perguntando pelo nome de outra pessoa
我叫___。(wǒ jiào ___.)
ฉันชื่อ_____. (Chan chue _____.)
Dizendo seu nome para alguém
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
คุณมาจากไหน? (Khun ma jark nhai?)
Perguntando sobre a origem de alguém
我来自___。(wǒ láizì ___.)
ฉันมาจาก___. (Chan ma jark___.)
Respondendo sobre sua origem
您多大了?(nín duōdàle?)
คุณอายุเท่าไร? (Khun ar-yu tao rai?)
Perguntando sobre a idade de alguém
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
ฉันอายุ___ปี (Chan aryu___pee.)
Respondendo sobre sua idade
是(shì)
ใช่ (Chai)
Resposta positiva
不是(bùshì)
ไม่ (Mai)
Resposta negativa
请(qǐng)
กรุณา (Ka ru na)
Marcador discursivo que denota educação
给你!(gěi nǐ!)
เอาแล้วนะ! (Aow laew na)
Expressão usada quando se entrega algo à alguém
谢谢。(xièxiè.)
ขอบคุณ (Khob khun)
Agradecendo à alguém
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
ขอบคุณมากๆเลย (Khub khun mak mak loey.)
Agradecendo à alguem de forma enfática
不客气。(bù kèqì.)
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
Resposta educada à 'obrigada/obrigado'
对不起。(duìbùqǐ.)
ฉันขอโทษ (Chan kor tode.)
Pedindo desculpa por alguma coisa
打扰了。(dǎrǎole.)
ขอโทษนะ (Kor tode na.)
Chamando a atenção de alguém
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
Respondendo ao pedindo de desculpas caso você o aceite
没关系。(méiguānxì.)
ไม่มีปัญหา (Mai mee pan ha.)
Respondendo ao pedindo de desculpas caso você o aceite
当心!(dāngxīn!)
ระวังนะ! (Ra wang na!)
Chamar atenção de alguém para perigo iminente
我饿了。(wǒ è le.)
ฉันหิว (Chan hiw.)
Usado quando se está com fome
我渴了。(wǒ kě le.)
ฉันหิวน้ำ (Chan hiw nam.)
Usado quando se está com sede
我累了。(wǒ lèi le.)
ฉันเหนื่อย (Chan na- aeuy.)
Usado quando se está cansado
我病了。(wǒ bìng le.)
ฉันรไม่สบาย (Chan mai sa buy.)
Usado quando se está doente
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
ฉันไม่รู้ (Chan mai roo.)
Você não sabe a resposta para determinada pergunta
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
ยินดีที่ได้รู้จักคุณ (Yin dee tee dai roo jak khun.)
Cumprimento de despedida educado após conhecer alguém
再见!(zàijiàn!)
ลาก่อน! (La korn! )
Despedindo-se

Geral - Reclamações

我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
ฉันต้องการแสดงความข้องใจ (Chan tong korn sa dang kwam kong jai.)
Forma educada de iniciar sua reclamação
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
ใครดูแลที่นี่? (Krai doo lae tee nee?)
Descobrindo quem é o responsável
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
นี่รับไม่ได้อย่างแรง! (Nee rub mai dai yang rang!)
Expressando fortemente sua insatisfação
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
ฉันต้องการเงินของฉันคืนมา! (Chan tong karn ngeun kong chan kuen ma!)
Pedindo por uma restituição
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
เรารอมาชั่วโมงกว่าแล้ว (Rao ror ma chua mong kwa laew.)
Reclamando pelo longo tempo de espera

Geral - Praguejando

这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
อาหารจานนี้รสชาติแย่มาก! (Arhan jarn nee rod chart yae mak!)
Forma rude de demonstrar descontentamento com sua comida
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
น้ำแก้วนี้รสชาติเหมือนฉี่เลย! (Nam kaew nee rod chart mhern chee loey!)
Forma rude de demonstrar descontentamento com sua bebida
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
ที่แห่งนี้เหมือนรังหนูเลย! (Tee hang nee mhern rung nhu loey!)
Forma rude de demonstrar descontentamento sobre determinado local
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
รถคันนี้เน่ามาก! (Rod kan nee nao mak!)
Forma rude de demonstrar descontentamento com seu carro
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
บริการได้ห่วยแตกมาก! (Bo ri karn dai huay tak mak!)
Forma rude de demonstrar descontentamento sobre determinado serviço
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
นี่มันหลอกเอาตังกันชัดๆ! (Nee mun lhork aow tung gun chudchud!)
Forma rude de demonstrar descontentamento sobre determinado preço
扯淡!(chědàn!)
นี่มันโกหกสิ้นดี! (Nee mun ko hok sin dee!)
Forma rude de demonstrar descrédito sobre algo que alguém disse
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
คุณนี่มันโง่ชิบหาย! (Khun nee mun ngo chib hai.)
Insultar alguém criticando sua inteligência
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
คุณนี่มันไม่รู้อะไรเลย! (Khun nee mun mai roo a-rai loey!)
Insultar alguém criticando seu conhecimento
滚开!(gǔn kāi!)
ไปไกลๆเลย! (Pai klai klai loey!)
Forma rude de mandar alguém embora imediatamente
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
ไปจัดการกันข้างนอก! (Pai jad karn kun kang nork!)
Chamando alguém para brigar do lado de fora de algum estabelecimento