Tailandês | Guia de Frases - Viajar | Flertando

Flertando - Conversação

我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
ขอนั่งด้วยได้ไหม? (Kor nung duay dai mai?)
Perguntando se você pode sentar junto a mesa de alguém ou ficar ao lado de alguém no bar
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
ฉันขอซื้อเครื่องดื่มให้คุณได้ไหม? (Chan kor sue krueng derm hai khun dai mai?)
Perguntando se a pessoa aceita que você pague uma bebida para ela
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
คุณมาที่นี่บ่อยหรือเปล่า? (Khun ma tee nee boi rue plao?)
Conversa casual
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
คุณทำอาชีพอะไร? (Khun tum ar cheep arai?)
Conversa casual
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
คุณอยากเต้นรำหรือเปล่า? (Khun yark ten rum rue plao?)
Tirando alguém para dançar
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
คุณต้องการออกไปข้างนอกหรือเปล่า? (Khun tong karn ork pai kang nork rue plao?)
Perguntando se a outra pessoa gostaria de ir para fora do clube/restaurante com você
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
คุณต้องการไปอีกปาร์ตี้หนึ่งหรือเปล่า? (Khun tong karn pai eek party neung rue plao?)
Convidando alguém para ir para outro lugar
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
ออกจากที่นี่กันเถอะ! (Ork jark tee nee gun ter!)
Convidando alguém para sair com você e ir para outro lugar
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
บ้านคุณหรือบ้านฉันดี? (Baan khun rue baan chan dee?)
Perguntando para alguém onde vocês irão passar a noite juntos
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
คุณอยากไปดูหนังที่บ้านฉันหรือเปล่า? (Khun yark pai doo nung tee baan chan rue plao?)
Convidando alguém para ver um filme na sua casa
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
คุณมีแผนจะไปไหนหรือเปล่า? (Khun mee plan ja pai nai rue plao?)
Tentando marcar um encontro de forma indireta
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
คุณต้องการกินข้าวกับฉันบ้างหรือเปล่า? (Khun tong karn kin kao kub chan bang rue plao?)
Convidando alguém para sair
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
คุณอยากกินกาแฟซักแก้วไหม? (Khun yark kin ka fae suk kaew mai?)
Perguntando para encontrar alguém novamente para se conhecerem melhor
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
ฉันไปส่งคุณที่บ้านได้ไหม? (Chan pai song khun tee barn dai mai?)
Mostrando interesse em não terminar a noite ainda
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
คุณอยากจะมาเจอกันอีกหรือเปล่า? (Khun yark ja ma jer gun eak rue plao?)
Convidando para outro encontro
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
ขอบคุณมากสำหรับค่ำคืนนี้! ขอให้คุณมีความสุข! (Khob khun mak sum rub kuen nee, kor hai mee kwam suk!)
Forma educada de encerrar a noite
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
คุณอยากมากินกาแฟข้างในบ้านฉันหรือเปล่า? (Khun yark me kin ka fae kang nai baan chan rue plao?)
Convidando alguém para entrar na sua casa

Flertando - Elogiando

你美极了!(nǐ měi jíle!)
คุณสวยมากเลย! (Khun suay mak loey!)
Elogiando a aparência de alguém
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
คุณตลกจัง! (Khun talok jung!)
Elogiando o bom humor de alguém
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
คุณมีดวงตาสวยมากเลย! (Khun me duang ta suay mak loey!)
Elogiando os olhos de alguém
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
คุณเต้นเก่งมากเลย! (Khun ten geng mak loey!)
Elogiando as habilidades de dança de alguém
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
คุณดูสวยมากเลยในชุดนั้น! (Khun doo suay mak loey nai shood nun!)
Elogiando a roupa de alguém
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
ฉันนึกถึงคุณทั้งวันเลย! (Chan nuek tueng khun tung wun loey!)
Demonstrando que você gosta muito de alguém
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
คุยกับคุณแล้วสนุกจังเลย! (Kui hub khun laew sanook jung loey!)
Demonstrando que você gosta de conversar com alguém

Flertando - Dizendo não

我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
ฉันไม่สนใจ (Chan mai son jai.)
Forma educada de dizer não
别烦我。(bié fán wǒ.)
ปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวเถอะ (Ploi hai chan yu kon daew ter!)
Forma direta de dizer não
滚!(gǔn!)
ไปไกลๆ! (Pai klai klai)
Forma rude de dizer não
别碰我!(bié pèng wǒ!)
อย่ามาจับฉัน! (Yar ma jub chan!)
Dizendo não quando alguém se aproxima fisicamente
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
เอามือออกไปจากฉัน! (Aow mue ork pai chak chan!)
Dizendo não quando a outra pessoa está te tocando