Grego | Guia de Frases - Viajar | Flertando

Flertando - Conversação

我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
Μπορώ να καθίσω; (Boró na kathíso?)
Perguntando se você pode sentar junto a mesa de alguém ou ficar ao lado de alguém no bar
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
Μπορώ να σας κεράσω κάτι; (Boró na sas keráso káti?)
Perguntando se a pessoa aceita que você pague uma bebida para ela
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Έρχεσαι συχνά εδώ; (Érhese sihná edó?)
Conversa casual
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
Λοιπόν, τι επαγγέλλεστε; (Lipón, ti epagéleste?)
Conversa casual
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
Θες να χορέψεις; (Thes na horépsis?)
Tirando alguém para dançar
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
Θέλεις να βγούμε έξω λίγο; (Thélis na vgúme éxo lígo?)
Perguntando se a outra pessoa gostaria de ir para fora do clube/restaurante com você
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
Θες να πας σε άλλο πάρτι; (Thes na pas se állo párti?)
Convidando alguém para ir para outro lugar
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
Φύγαμε! (Fígame!)
Convidando alguém para sair com você e ir para outro lugar
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
Το σπίτι μου ή το δικό σου; (To spíti mu i to dikó su?)
Perguntando para alguém onde vocês irão passar a noite juntos
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
Θες να παρακολουθήσουμε μια ταινία μαζί στο σπίτι μου; (Thes na parakoluthísume mya tenía mazí sto spíti mu?)
Convidando alguém para ver um filme na sua casa
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Έχεις σχέδια για απόψε; (Éhis schédia ya apópse?)
Tentando marcar um encontro de forma indireta
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
Θες να πάμε για μεσημεριανό / δείπνο μαζί μου κάποια στιγμή; (Thes na páme ya mesimeryanó / dípno mazí mu kápya stigmí?)
Convidando alguém para sair
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
Θες να πας για καφέ; (Thes na pas ya kafé?)
Perguntando para encontrar alguém novamente para se conhecerem melhor
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
Μπορώ να σε συνοδεύσω/οδηγήσω σπίτι σου; (Boró na se sinodéfso/odigíso spíti su?)
Mostrando interesse em não terminar a noite ainda
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
Θα ήθελες να ξαναβρεθούμε; (Tha ítheles na xanavrethoúme?)
Convidando para outro encontro
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Πέρασα καταπληκτικά μαζί σου! Καλό βράδυ! (Pérasa kataplihtiká mazí su! Kaló vrádi!)
Forma educada de encerrar a noite
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
Θα ήθελες να περάσεις μέσα για καφέ; (Tha ítheles na perásis mésa ya kafé?)
Convidando alguém para entrar na sua casa

Flertando - Elogiando

你美极了!(nǐ měi jíle!)
Είσαι πανέμορφος/η! (Íse panémorfos/i!)
Elogiando a aparência de alguém
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
Έχεις πλάκα! (Éhis pláka!)
Elogiando o bom humor de alguém
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
Έχεις όμορφα μάτια! (Éhis ómorfa mátya!)
Elogiando os olhos de alguém
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
Είσαι καταπληκτικός/η χορευτής/τρια! (Íse kataplihtikós/i horeftís/tria!)
Elogiando as habilidades de dança de alguém
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
Είσαι όμορφος/η σε αυτό το φόρεμα / πουκάμισο! (Íse ómorfos/i se aftó to fórema/pukámiso!)
Elogiando a roupa de alguém
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
Σκεφτόμουν για σένα όλη μέρα! (Skeftómun ya séna óli méra!)
Demonstrando que você gosta muito de alguém
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
Χαρά μου να μιλήσω μαζί σου! (Hará mu na milíso mazí su!)
Demonstrando que você gosta de conversar com alguém

Flertando - Dizendo não

我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
Δεν ενδιαφέρομαι. (Den endiaférome.)
Forma educada de dizer não
别烦我。(bié fán wǒ.)
Άφησε με ήσυχο/η. (Áfise me ísiho/i.)
Forma direta de dizer não
滚!(gǔn!)
Ουστ από εδώ! (Ust apodó!)
Forma rude de dizer não
别碰我!(bié pèng wǒ!)
Μην μ 'αγγίζεις! (Min magkízis!)
Dizendo não quando alguém se aproxima fisicamente
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
Πάρε τα χέρια σου από πάνω μου! (Páre ta hérya su apó páno mu!)
Dizendo não quando a outra pessoa está te tocando