Hindi | Guia de Frases - Viajar | Computador

Computador - Página principal

Kopírovat
Vyjmout
Vložit
Tučně
Kurzíva
Podtržení
Písmo
Velikost písma
Filtr
Seřadit od A do Z
Buňka
Kopírovat formát
Vyplnit
Ohraničení

Computador - Botões Office

Nový
Otevřít
Uložit
Uložit jako
Tisk
Krok zpět
Změnit
Vložit
Vymazat
Přejmenovat
Nahradit
Zavřít
Zrušit
Řada
Sloupec
Náhled tisku
Zmenšit
Obnovit

Computador - Inserir

Tabulka
Obrázek
Graf
Textová tabulka
Záhlaví a zápatí
Tvar
Konec stránky

Computador - Layout da página

Záložka
Okraje
Nastavit oblast tisku

Computador - Referências

Vložit poznámky pod čarou
Vložit restřík

Computador - Examinar

Pravopis
Nastavit jazyk
Přeložit
Počet slov
Komentáře

Computador - Exibir

Pravítko