Italiano | Guia de Frases - Viajar | Computador

Computador - Página principal

Kopiera
Copia
Klipp ut
Taglia
Klistra in
Incolla
Fetstil
Grassetto
Kursivstil
Corsivo
Stryka under
Sottolineato
Teckensnitt
Carattere
Teckenstorlek
Dimensione carattere
Filtrera
Filtra
Sortera A till Ö
Ordinamento crescente
Cell
Cella
Överför formattering
Copia formato
Fyll
Colore riempimento
Kantlinjer
Bordi

Computador - Botões Office

Nytt
Nuovo
Öppna
Apri
Spara
Salva
Spara som
Salva come
Skriv ut
Stampa
Ångra
Annulla
Gör om
Ripeti
Infoga
Inserisci
Ta bort
Elimina
Ändra namn
Rinomina
Ersätt
Sostituisci
Stäng
Chiudi
Avbryt
Cancella
Rad
Riga
Kolumn
Colonna
Förhandsgranska utskrift
Anteprima di stampa
Minimera
Riduci a icona
Återställ
Ingrandisci

Computador - Inserir

Tabell
Tabella
Bild
Immagine
Diagram
Grafico
Textruta
Casella di testo
Sidhuvud och sidfot
Intestazione e pié di pagina
Forma
Forma
Sidbrytning
Interruzione di pagina

Computador - Layout da página

Flik
Scheda
Marginaler
Margini
Ange utskriftsområde
Area di stampa

Computador - Referências

Infoga fotnot
Inserisci nota a pié di pagina
Infoga index
Inserisci indice

Computador - Examinar

Språkkontroll
Controllo ortografia
Ange språk
Imposta lingua
Översätt
Traduci
Antal ord
Conteggio parole
Pratbubblor
Commento

Computador - Exibir

Linjal
Righello