Coreano | Guia de Frases - Viajar | Computador

Computador - Página principal

Kopiera
Klipp ut
Klistra in
Fetstil
Kursivstil
Stryka under
Teckensnitt
Teckenstorlek
Filtrera
Sortera A till Ö
Cell
Överför formattering
Fyll
Kantlinjer

Computador - Botões Office

Nytt
Öppna
Spara
Spara som
Skriv ut
Ångra
Gör om
Infoga
Ta bort
Ändra namn
Ersätt
Stäng
Avbryt
Rad
Kolumn
Förhandsgranska utskrift
Minimera
Återställ

Computador - Inserir

Tabell
Bild
Diagram
Textruta
Sidhuvud och sidfot
Forma
Sidbrytning

Computador - Layout da página

Flik
Marginaler
Ange utskriftsområde

Computador - Referências

Infoga fotnot
Infoga index

Computador - Examinar

Språkkontroll
Ange språk
Översätt
Antal ord
Pratbubblor

Computador - Exibir

Linjal