Polonês | Guia de Frases - Viajar | Computador

Computador - Página principal

Copiar
Kopiuj
Recortar
Wytnij
Colar
Wklej
Negrito
Pogrubienie
Itálico
Kursywa
Sublinhado
Podkreślenie
Fonte
Czcionka
Tamanho de fonte
Rozmiar czcionki
Filtro
Filtr
Ordenar de A a Z
Sortuj od A do Z
Célula
Komórka
Pincel de formatação
Malarz formatów
Preenchimento
Wypełnienie
Áreas
Obramowanie

Computador - Botões Office

Novo
Nowy
Abrir
Otwórz
Salvar
Zapisz
Salvar como
Zapisz jako
Imprimir
Drukuj
Desfazer
Cofnij
Refazer
Ponów
Inserir
Wstaw
Deletar
Usuń
Renomear
Zmień nazwę
Substituir
Zamień
Fechar
Zamknij
Cancelar
Anuluj
Linha
Wiersz
Coluna
Kolumna
Visualização de Impressão
Podgląd wydruku
Minimizar
Minimalizuj
Restaurar
Przywróć

Computador - Inserir

Tabela
Tabela
Imagem
Obraz
Gráfico
Wykres
Caixa de texto
Pole tekstowe
Cabeçalho & Rodapé
Nagłówek/Stopka
Forma
Kształt
Quebra de página
Podział strony

Computador - Layout da página

Guia
Karta
Margens
Marginesy
Definir área de impressão
Ustaw obszar wydruku

Computador - Referências

Inserir nota de rodapé
Wstaw przypis
Inserir índice
Wstaw indeks

Computador - Examinar

Ortografia e gramática
Pisownia i gramatyka
Definir idioma
Ustaw język
Traduzir
Przetłumacz
Contagem de Palavras
Statystyka wyrazów
Balões
Dymki

Computador - Exibir

Régua
Linijka