Português | Guia de Frases - Viajar | Computador

Computador - Página principal

Kopiuj
Copiar
Wytnij
Recortar
Wklej
Colar
Pogrubienie
Negrito
Kursywa
Itálico
Podkreślenie
Sublinhado
Czcionka
Fonte
Rozmiar czcionki
Tamanho de fonte
Filtr
Filtro
Sortuj od A do Z
Ordenar de A a Z
Komórka
Célula
Malarz formatów
Pincel de formatação
Wypełnienie
Preenchimento
Obramowanie
Áreas

Computador - Botões Office

Nowy
Novo
Otwórz
Abrir
Zapisz
Salvar
Zapisz jako
Salvar como
Drukuj
Imprimir
Cofnij
Desfazer
Ponów
Refazer
Wstaw
Inserir
Usuń
Deletar
Zmień nazwę
Renomear
Zamień
Substituir
Zamknij
Fechar
Anuluj
Cancelar
Wiersz
Linha
Kolumna
Coluna
Podgląd wydruku
Visualização de Impressão
Minimalizuj
Minimizar
Przywróć
Restaurar

Computador - Inserir

Tabela
Tabela
Obraz
Imagem
Wykres
Gráfico
Pole tekstowe
Caixa de texto
Nagłówek/Stopka
Cabeçalho & Rodapé
Kształt
Forma
Podział strony
Quebra de página

Computador - Layout da página

Karta
Guia
Marginesy
Margens
Ustaw obszar wydruku
Definir área de impressão

Computador - Referências

Wstaw przypis
Inserir nota de rodapé
Wstaw indeks
Inserir índice

Computador - Examinar

Pisownia i gramatyka
Ortografia e gramática
Ustaw język
Definir idioma
Przetłumacz
Traduzir
Statystyka wyrazów
Contagem de Palavras
Dymki
Balões

Computador - Exibir

Linijka
Régua