Hindi | Guia de Frases - Viajar | Computador

Computador - Página principal

Kopiuj
Wytnij
Wklej
Pogrubienie
Kursywa
Podkreślenie
Czcionka
Rozmiar czcionki
Filtr
Sortuj od A do Z
Komórka
Malarz formatów
Wypełnienie
Obramowanie

Computador - Botões Office

Nowy
Otwórz
Zapisz
Zapisz jako
Drukuj
Cofnij
Ponów
Wstaw
Usuń
Zmień nazwę
Zamień
Zamknij
Anuluj
Wiersz
Kolumna
Podgląd wydruku
Minimalizuj
Przywróć

Computador - Inserir

Tabela
Obraz
Wykres
Pole tekstowe
Nagłówek/Stopka
Kształt
Podział strony

Computador - Layout da página

Karta
Marginesy
Ustaw obszar wydruku

Computador - Referências

Wstaw przypis
Wstaw indeks

Computador - Examinar

Pisownia i gramatyka
Ustaw język
Przetłumacz
Statystyka wyrazów
Dymki

Computador - Exibir

Linijka