Holandês | Guia de Frases - Viajar | Computador

Computador - Página principal

Copy
Kopiëren
Cut
Knippen
Paste
Plakken
Bold
Vet
Italic
Cursief
Underline
Onderstrepen
Font
Lettertype
Font Size
Tekengrootte
Filter
Filteren
Sort A to Z
Van A naar Z sorteren
Cell
Cel
Format Painter
Opmaak kopiëren/plakken
Fill
Opvullen
Borders
Randen

Computador - Botões Office

New
Nieuw
Open
Openen
Save
Opslaan
Save as
Opslaan als
Print
Afdrukken
Undo
Ongedaan maken
Redo
Opnieuw
Insert
Invoegen
Delete
Verwijderen
Rename
Naam wijzigen
Replace
Vervangen
Close
Sluiten
Cancel
Annuleren
Row
Rij
Column
Kolom
Print Preview
Afdrukvoorbeeld
Minimize
Minimaliseren
Restore
Herstellen

Computador - Inserir

Table
Tabel
Picture
Afbeelding
Chart
Grafiek
Text Box
Tekstvak
Header & Footer
Kop- en voettekst
Shape
Vormen
Page Break
Pagina-einde

Computador - Layout da página

Tab
Tabblad
Margins
Marges
Set Print Area
Afdrukbereik bepalen

Computador - Referências

Insert Footnote
Voetnoot invoegen
Insert Index
Index invoegen

Computador - Examinar

Spelling & Grammar
Spelling
Set language
Taal instellen
Translate
Vertalen
Word Count
Woorden tellen
Balloons
Ballonnen

Computador - Exibir

Ruler
Lineaal