Árabe | Guia de Frases - Viajar | Computador

Computador - Página principal

Kopiëren
نسخ
Knippen
قص
Plakken
لصق
Vet
خط عريض
Cursief
خط مائل
Onderstrepen
تحته خط
Lettertype
خط
Tekengrootte
حجم الخط
Filteren
تصفية
Van A naar Z sorteren
تصنيف من أ-ي
Cel
خلية
Opmaak kopiëren/plakken
رسام الصيغة
Opvullen
ملء
Randen
الحدود

Computador - Botões Office

Nieuw
جديد
Openen
فتح
Opslaan
حفظ
Opslaan als
حفظ باسم
Afdrukken
طباعة
Ongedaan maken
تراجع
Opnieuw
إعادة
Invoegen
إدراج
Verwijderen
حذف
Naam wijzigen
إعادة تسمية
Vervangen
استبدال
Sluiten
إغلاق
Annuleren
إلغاء
Rij
صف
Kolom
عمود
Afdrukvoorbeeld
استعراض قبل الطباعة
Minimaliseren
تصغير
Herstellen
استعادة

Computador - Inserir

Tabel
جدول
Afbeelding
صورة
Grafiek
مخطط
Tekstvak
مربع نص
Kop- en voettekst
رأس وأسفل الصفحة
Vormen
شكل
Pagina-einde
فاصل الصفحة

Computador - Layout da página

Tabblad
علامة تبويب
Marges
الهوامش
Afdrukbereik bepalen
ضبط منطقة الطباعة

Computador - Referências

Voetnoot invoegen
إدراج حاشية
Index invoegen
ادراج حاشية

Computador - Examinar

Spelling
الأخطاء الإملائية والنحوية
Taal instellen
ضبط اللغة
Vertalen
ترجمة
Woorden tellen
عدد الكلمات
Ballonnen
البالونات

Computador - Exibir

Lineaal
المسطرة