Húngaro | Guia de Frases - Viajar | Computador

Computador - Página principal

Copiar
Másolás
Cortar
Kivágás
Pegar
Beillesztés
Negrita
Félkövér
Cursiva
Dőlt
Subrayar
Aláhúzás
Fuente
Betűtípus
Tamaño de fuente
Betűméret
Filtro
Szűrő
Ordenar de A a Z
Rendezési sorrend A-Z
Celda
Cella
Copiar formato
Formátum másolása
Relleno
Kitölt
Bordes
Szegélyek

Computador - Botões Office

Nuevo
Új
Abrir
Megnyitás
Guardar
Mentés
Guardar como
Mentés mint
Imprimir
Nyomtatás
Deshacer
Visszavonás
Rehacer
Mégis / Ismét
Insertar
Beszúrás
Eliminar
Törlés
Cambiar nombre
Átnevezés
Reemplazar
Áthelyezés
Cerrar
Bezárás
Cancelar
Törlés
Fila
Sor
Columna
Oszlop
Vista previa de impresión
Nyomtatási nézet
Minimizar
Kicsinyítés
Restaurar
Visszaállítás

Computador - Inserir

Tabla
Táblázat
Imagen
Kép
Gráfico
Diagram
Cuadro de texto
Szövegdoboz
Encabezado y pie de página
Fejléc és élőláb
Forma
Formátum
Salto de página
Oldaltörés

Computador - Layout da página

Pestaña
Lap / Fül
Márgenes
Margók
Establecer área de impresión
Nyomtatási terület kijelölése

Computador - Referências

Insertar nota al pie
Lábjegyzet beszúrása
Insertar índice
Tárgymutató beszúrása

Computador - Examinar

Ortografía y gramática
Helyesírás és nyelvtan
Configuración de idioma
Nyelv beállítása
Traducir
Fordítás
Contar palabras
Szószám
Globos
Buborékok

Computador - Exibir

Regla
Vonalzó