Holandês | Guia de Frases - Viajar | Compras

Compras - Básico

Ĉu vi havas ___?
Heeft u ___?
Pedindo por um item específico
Kie mi povas trovi ___?
Waar kan ik ___ vinden?
Perguntando sobre a localização de um item específico
Kiom estas tio?
Hoeveel kost het?
Perguntando sobre o preço de um item específico
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Heeft u iets goedkopers?
Perguntando por um item mais barato
Kiam vi malfermas/fermas?
Hoe laat opent/sluit u?
Perguntando sobre os horários em que a loja abre ou fecha
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Ik kijk even rond.
Informando ao vendedor que você está apenas olhando e não necessita de ajuda no momento
Mi aĉetos ĝin.
Ik wil het graag kopen.
Informando sua decisão de compra
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Kan ik met een creditcard betalen?
Perguntando se a loja aceita cartão de crédito
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Mag ik de bon?
Pedindo pelo recibo
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Mag ik een tasje?
Pedindo por uma sacola
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Ik wil dit graag retourneren.
Explicando que você deseja devolver determinado item

Compras - Roupas

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Kan ik dit passen alstublieft?
Perguntando se é possível provar uma roupa
Kie estas la vestaroj?
Waar zijn de kleedkamers?
Perguntando pelos provadores
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Heeft u deze in ___?
Perguntando por um tamanho específico de roupa
...malgranda?
... small?
Tamanho de roupa
...meza?
... medium?
Tamanho de roupa
...granda?
... large?
Tamanho de roupa
...ekstragranda?
... extra large?
Tamanho de roupa
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Heeft u deze schoenen in maat ___?
Pedindo por um tamanho de sapato específico
Ĝi estas tro malgranda.
Het is te klein.
Afirmando que a roupa é muito pequena
Ĝi estas tro granda.
Het is te groot.
Afirmando que a roupa é muito grande
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Staat dit me goed?
Pedindo opinião sobre como determinada roupa fica em você

Compras - Pechinchando

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Ik kan u er _[bedrag]_ voor geven.
Sugerindo um preço inicial
Tiu estas tro kara
Dat is veel te duur!
Fazendo objeção a determinado preço porque é muito caro
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Ik heb dit ergens anders voor _[bedrag]_ gezien.
Referindo a um preço mais barato em outra loja
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[bedrag]_ is mijn laatste bod!
Definindo uma oferta final
Tiam mi ne interesas.
Dan hoeft het niet.
Demonstrando desinteresse
Mi iros aliloken.
Dan ga ik ergens anders heen.
Demonstrando desinteresse e ameaçando deixar o estabelecimento
Mi ne povas pagi ĝin!
Dat kan ik niet betalen!
Fazendo objeção a determinado preço dizendo que você não tem dinheiro suficiente
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Dat is meer dan ik eigenlijk kan betalen maar ik neem het toch.
Aceitando o acordo com um fingido desapontamento