Vietnamita | Guia de Frases - Viajar | Compras

Compras - Básico

Har du ___?
Bạn có bán ___?
Pedindo por um item específico
Hvor kan jeg finde ___?
Tôi có thể mua ___ ở đâu?
Perguntando sobre a localização de um item específico
Hvor meget koster dette?
Món này bao nhiêu tiền?
Perguntando sobre o preço de um item específico
Har du noget der er mindre dyrt?
Bạn có món nào rẻ hơn không?
Perguntando por um item mais barato
Hvornår åbner/lukker I?
Cửa hàng mở cửa/đóng cửa vào lúc nào?
Perguntando sobre os horários em que a loja abre ou fecha
Jeg kigger bare.
Tôi chỉ xem hàng thôi.
Informando ao vendedor que você está apenas olhando e não necessita de ajuda no momento
Jeg vil gerne købe det.
Cho tôi mua món này.
Informando sua decisão de compra
Kan jeg betale med kreditkort?
Cửa hàng có chấp nhận thẻ tín dụng không?
Perguntando se a loja aceita cartão de crédito
Kan jeg få kvitteringen, tak?
Cho tôi xin hóa đơn.
Pedindo pelo recibo
Kan jeg få en pose, tak?
Cho tôi một cái túi được không?
Pedindo por uma sacola
Jeg vil gerne returnere dette.
Tôi muốn trả lại món đồ này.
Explicando que você deseja devolver determinado item

Compras - Roupas

Må jeg prøve denne, tak?
Tôi có thể thử đồ được không?
Perguntando se é possível provar uma roupa
Hvor er prøverummene?
Phòng thử đồ ở đâu?
Perguntando pelos provadores
Har du denne i ___?
Cái này có cỡ ___ không?
Perguntando por um tamanho específico de roupa
... small?
... nhỏ (S)?
Tamanho de roupa
... medium?
... trung bình (M)?
Tamanho de roupa
... large?
... lớn (L)?
Tamanho de roupa
... extra large?
... đại (XL)?
Tamanho de roupa
Har du disse sko i størrelse ___?
Giày này có cỡ ___ không?
Pedindo por um tamanho de sapato específico
Den er for lille.
Nó bé/chật quá.
Afirmando que a roupa é muito pequena
Den er for stor.
Nó to/rộng quá.
Afirmando que a roupa é muito grande
Ser denne her godt ud på mig?
Trông tôi mặc (for clothes)/đi (for shoes) cái này có được không?
Pedindo opinião sobre como determinada roupa fica em você

Compras - Pechinchando

Jeg vil give dig_[beløb]_ for denne.
Món này _[số tiền]_ thôi.
Sugerindo um preço inicial
Det er alt for dyrt!
Đắt thế!/Đắt quá!
Fazendo objeção a determinado preço porque é muito caro
Jeg så denne til _[beløb]_ et andet sted.
Ở hàng khác tôi thấy người ta bán có _[số tiền]_ thôi.
Referindo a um preço mais barato em outra loja
_[beløb]_ er mit endelige bud!
Trả giá lần cuối này, _[số tiền]_!
Definindo uma oferta final
Så er jeg ikke interesseret.
Thế thôi tôi không mua nữa.
Demonstrando desinteresse
Så går jeg et andet sted hen.
Thế thôi tôi đi hàng khác.
Demonstrando desinteresse e ameaçando deixar o estabelecimento
Jeg har ikke råd til det!
Tôi không có đủ tiền!
Fazendo objeção a determinado preço dizendo que você não tem dinheiro suficiente
Det er mere end jeg har råd til men jeg tager den.
Đắt quá nhưng mà thôi được rồi tôi sẽ mua.
Aceitando o acordo com um fingido desapontamento