Tailandês | Guia de Frases - Viajar | Comendo fora

Comendo fora - Na entrada

Vorrei prenotare un tavolo per _[numero di persone]_ per le _[ora]_.
ฉันต้องการจองโต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ตอน_[เวลา]_ (Chan tong karn jong toh sum rub____torn____.)
Fazendo uma reserva
Un tavolo per _[numero di persone]_.
โต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ (Toh sum rub____.)
Pedido por uma mesa
Accettate carte di credito?
คุณรับเครดิตการ์ดไหม? (Khun rub credit card mai?)
Perguntando se você pode pagar com cartão de crédito
Avete piatti vegetariani?
คุณมีอาหารสำหรับมังสวิรัติหรือเปล่า? (Khun mee arhan sam rub mung sa wi rat rue plao?)
Perguntando se o restaurante possui pratos vegetarianos
Avete piatti kosher?
คุณมีอาหารยิวหรือเปล่า? (Khun mee arharn yiw rue plao?)
Perguntando se o restaurante possui comida koscher
Avete piatti islamici?
คุณมีอาหารฮาลาลหรือเปล่า? (Khun me arhan halal rue plao?)
Perguntando se o restaurante possui comida halal
Avete una tv per vedere gli sport? Vorremmo guardare la partita di ___.
คุณเปิดกีฬาให้ดูไหม เราต้องการดู_____. (Khun perd kee la hai doo mai rao tong karn doo____.)
Você gostaria de assistir aos jogos durante ou após a refeição

Comendo fora - Fazendo o pedido

Mi porta il menù?
ฉันขอดูเมนูอาหารได้ไหม (Chan kor doo menu arhan dai mai?)
Pedindo para ver o cardápio
Scusi. Vorremmo ordinare.
ขอโทษนะ เราต้องการสั่งอาหาร (Kortode na rao tong karn sung arhan.)
Comunicando ao garçom que você deseja fazer o pedido
Cosa ci consiglia dal menù?
คุณแนะนำอาหารอะไรในเมนู? (Khun naenum arhan arai nai menu?)
Perguntando ao garçom se ele pode recomendar algum prato do menu
Avete una specialità della casa?
มีเมนูพิเศษในร้านอาหารหรือเปล่า? (Mee menu pi-sed nai ran arhan rue plao?)
Perguntando se o restaurante possui algum prato especial
C'è una specialità locale?
มีรายการอาหารพิเศษในท้องถิ่นหรือเปล่า? (Me rai karn arhan pi-sed nai tong tin rue plao?)
Perguntando se o restaurante possui algum prato típico da região
Sono allergico a ___. C'è ___ in questo piatto?
ฉันเป็นโรคภูมิแพ้____ อันนี้มี____หรือเปล่า? (Chan pen roke poom pae___ unnee mee____ rue plao?)
Informando que você é alérgico a ingredientes específicos
Ho il diabete. Questo piatto contiene zucchero o carboidrati?
ฉันเป็นโรคเบาหวาน อันนี้มีน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่า? (Chan pen roke bao-whan unnee mee nam tan rue carbohydrate rue plao?)
Perguntando se determinado prato contém açúcar ou carboidratos
Non mangio ____. C'è ____ qui?
ฉันไม่กิน____ อันนี้มี___หรือเปล่า? (Chan mai kin____. Unnee me __rue plao?)
Informando ao graçom que você não come determinados alimentos
Io prendo _[piatto]_.
ฉันต้องการสั่ง____. (Chan tong karn sung____.)
Pedindo uma entrada
Vorremmo ordinare degli antipasti.
เราต้องการสั่งอาหารเรียกน้ำย่อย (Rao tong karn sung arhan reak nam yoi.)
Pedindo uma entrada
insalata
สลัด (salad)
prato
zuppa
ซุป (soup)
prato
carne
เนื้อ (nuer)
comida
maiale
หมู (mhoo)
tipo de carne
manzo
เนื้อวัว (nuer wua)
tipo de carne
pollo
ไก่ (kai)
tipo de carne
Vorrei la carne poco/mediamente/molto cotta.
ฉันต้องการเนื้อแบบ แรร์/ปานกลาง/เวลดัน (Chan tong karn nuer bab rare/medium/well done.)
Informando ao garçom como você deseja sua carne
frutti di mare
อาหารทะเล (ar-han ta-lae)
comida
pesce
ปลา (pla)
comida
pasta
พาสต้า (pasta)
prato
sale
เกลือ (kluer)
pepe
พริกไทย (prik tai)
senape
มัสตาร์ด (mustard)
ketchup
ซอสมะเขือเทศ (sauce ma-kuer-ted)
pane
ขนมปัง (ka nom pung)
burro
เนย (noey)
Vorrei il bis!
ฉันต้องการเติมเพิ่ม (Chan tong karn term perm.)
Pedindo por um refil
Grazie, sono a posto.
ขอบคุณมาก แค่นี้ก็พอแล้ว (Khob khun mak, kae nee kor por laew)
Pedindo ao garçom para parar de servir comida ou de encher o copo
Vorremmo ordinare il dolce.
เราต้องการสั่งขนมเพิ่ม (Rao tong karn sung ka nom perm.)
Informando que você deseja pedir sobremesa
Vorrei un ___.
ฉันต้องการ____ (Chan tong karn____.)
Pedindo sobremesa
gelato
ไอศกรีม (I-tim)
sobremesa
torta
ขนมเค้ก (cake)
sobremesa
cioccolato
ช็อกโกแลต (chocolate)
sobremesa
biscotti
คุ้กกี้ (cookie)
sobremesa
Buon appetito!
ขอให้มื้อนี้เป็นมื้ออาหารที่อร่อยนะ! (Kor hai mue nee pen mue arhan tee aroi na!)
Desejando uma boa refeição

Comendo fora - Pedindo bebidas

Prendo ___.
ฉันต้องการสั่ง__[เครื่องดื่ม]___. (Chan tong karn___[beverage]____.)
bebidas
un'acqua frizzante
น้ำเปล่าอัดแก๊ส (nam plao ud gas)
bebidas
un'acqua naturale
น้ำเปล่า (nam plao)
bebidas
una birra
เบียร์ (beer)
bebidas
una bottiglia di vino
ไวน์ 1 ขวด (wine 1 kuad)
bebidas
un caffè
กาแฟ (ka-fae)
bebidas
un tè
น้ำชา (nam cha)
bebidas
Sono astemio. C'è alcol in questa bibita?
ฉันไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ในนี้มีแอลกอฮอล์หรือเปล่า? (Chan mai duem alcohol, nai nee mee alcohol rue plao?)
Perguntando se há álcool em determinada bebida

Comendo fora - Pagando

Il conto, per favore.
เราต้องการจ่ายแล้ว (Rao tong karn jai laew.)
Comunicando que você deseja pagar
Vorremo conti separati.
เราต้องการจ่ายแยก (Rao tong karn jai yak.)
Informando ao garçom que cada pessoa irá pagar pelo seu pedido individualmente
Pago io per tutto.
ฉันจะจ่ายทั้งหมดเอง (Chan ja jai tung mhod aeng.)
Informando ao garçom que você irá pagar a conta por todos na mesa
Offro io per il pranzo/la cena.
ฉันจะเลี้ยงคุณในมื้อเที่ยง/มื้อเย็น (Chan ja liang khun nai mue tiang/dinner.)
Convidar alguém para comer fora e pagar pela refeição
Puoi tenere la mancia.
ไม่ต้องทอน (Mai tong torn.)
Dizer ao garçom que ele pode ficar com o troco para si como uma forma de gorjeta
Il cibo era delizioso!
อาหารอร่อยมากเลย! (Ar han aroi mak loey!)
Parabenizando pela comida
I miei complimenti allo chef!
บอกกุ๊กให้ฉันด้วยว่าอาหารอร่อยมาก! (Bork kook hai chan duay wa arhan aroi mak!)
Parabenizando pela comida

Comendo fora - Reclamações

E' freddo.
อาหารฉันไม่ร้อนเลย (Arhan chan mai roron loey!)
Reclamando que a comida não está quente o suficiente
Non è abbastanza cotto.
อาหารจานนี้ยังไม่สุก (Arhan jarn nee yung mai sook.)
O tempo de cozimento não foi suficiente
E' troppo cotto.
อาหารจานนี้สุกเกินไป (Arhan jarn nee sook kern pai.)
O tempo de cozimento foi demasiado
Non ho ordinato questo, ho ordinato ___.
ฉันไม่ได้สั่งอาหารจานนี้ ฉันสั่ง___. (Chan mai dai sung arhan jarn nee, chan sung_____.)
Observando que o prato servido não é o que você pediu
Il vino è andato a male.
ไวน์ขวดนี้มีสารปนเปื้อน (Wine kuad nee me sarn pon puen.)
Mencionando que o vinho não está bom
Abbiamo ordinato più di mezz'ora fa.
เราสั่งอาหารไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้ว (Rao sung ar-harn pai tung tae krueng chua mong tee laew laew.)
Reclamando do tempo de espera pela comida
Questa bibita non è fredda.
เครื่องดื่มนี้ไม่เย็นเลย (Krueng duem nee mai yen loey.)
Reclamando que a bebida não está gelada o suficiente
Questa bibita ha un sapore strano.
เครื่องดื่มนี้รสชาติแปลกๆ (Krueng duem nee rod chart plak plak.)
Observando o gosto estranho de sua bebida
Ho ordinato questa bibita senza ghiaccio.
ฉันสั่งเครื่องดื่มของฉันโดยไม่ใส่น้ำแข็ง (Chan sung krueng duem kong chan doi mai sai nam kang.)
Observando que você pediu sua bebida sem gelo e recebeu uma bebida com gelo
Manca un piatto.
ขาดอาหารหนึ่งอย่างไป (Kard ar-harn neung yang pai.)
Observando que seu pedido não está completo
E' sporco.
นี่ไม่สะอาด (Mee mai sa-ard.)
Observando que seu prato/talheres/copo está sujo

Comendo fora - Alergias

C'è/ci sono ____ qui?
มี___ในนี้หรือเปล่า? (Mee___nai nee rue plao?)
Perguntando se determinado prato contém ingredientes aos quais você é alérgico
Può prepararlo senza ______?
คุณช่วยกรุณาเตรียมอาหารจานนี้โดยที่ไม่ได้ใส่____ได้หรือเปล่า? (Khun chuay ka-ru-na triam ar-harn jarn nee doi tee mai dai sai___ dai rue plao?)
Pedindo para não adicionar os ingredientes aos quais você é alérgico ao prato pedido.
Ho un' allergia. Se mi viene un attacco allergico, datemi le medicine che ho in borsa/tasca!
ฉันเป็นภูมิแพ้ ถ้าฉันมีอาการแพ้เกิดขึ้น กรุณาช่วยฉันหายาในกระเป๋าด้วย! (Chan pen poom-pae, ta chan mee ar-karn pae gerd kern, ga-ru-na chuay chan ha ya nai kra pao duay!)
Avisando as pessoas que você é alérgico e que devem lhe dar o medicamento caso você tenha alguma reação.
noci/arachidi
ถั่ว (tua)
Alergia a alimentos
sesamo/semi di girasole
เมล็ดงา (ma-led nga)
Alergia a alimentos
uova
ไข่ไก่ (kai-gai)
Alergia a alimentos
frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/goong)
Alergia a alimentos
farina/frumento
แป้ง (pang)
Alergia a alimentos
latte/lattosio/latticini
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์นม (nom/lactose/pa-lit-ta-pun nom)
Alergia a alimentos
glutine
กลูเตน (gluten)
Alergia a alimentos
soia
ถั่วเหลือง (tua-leung)
Alergia a alimentos
leguminose/fagioli/piselli/mais
เมล็ดถั่ว/ถั่ว/ข้าวโพด (ma-led-tua/tua/kao-pode)
Alergia a alimentos
funghi
เห็ด (hed)
Alergia a alimentos
frutta/kiwi/cocco
ผลไม้/กี่วี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Alergia a alimentos
erba cipollina/cipolle/aglio
กระเทียม/หัวหอม (kra-tiam/hua-horm)
Alergia a alimentos
alcol
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Alergia a alimentos