Tailandês | Guia de Frases - Viajar | Comendo fora

Comendo fora - Na entrada

Je voudrais réserver une table pour _[nombre de personne]_ à _[heure]_.
ฉันต้องการจองโต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ตอน_[เวลา]_ (Chan tong karn jong toh sum rub____torn____.)
Fazendo uma reserva
Une table pour _[nombre de personne]_, s'il vous plaît.
โต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ (Toh sum rub____.)
Pedido por uma mesa
Acceptez-vous le paiement par carte ?
คุณรับเครดิตการ์ดไหม? (Khun rub credit card mai?)
Perguntando se você pode pagar com cartão de crédito
Avez-vous un menu végétarien ?
คุณมีอาหารสำหรับมังสวิรัติหรือเปล่า? (Khun mee arhan sam rub mung sa wi rat rue plao?)
Perguntando se o restaurante possui pratos vegetarianos
Servez-vous de la nourriture casher ?
คุณมีอาหารยิวหรือเปล่า? (Khun mee arharn yiw rue plao?)
Perguntando se o restaurante possui comida koscher
Servez-vous de la nourriture halal ?
คุณมีอาหารฮาลาลหรือเปล่า? (Khun me arhan halal rue plao?)
Perguntando se o restaurante possui comida halal
Vous passez le sport ? Nous aimerions voir le match de ___.
คุณเปิดกีฬาให้ดูไหม เราต้องการดู_____. (Khun perd kee la hai doo mai rao tong karn doo____.)
Você gostaria de assistir aos jogos durante ou após a refeição

Comendo fora - Fazendo o pedido

Je peux avoir la carte, s'il vous plaît ?
ฉันขอดูเมนูอาหารได้ไหม (Chan kor doo menu arhan dai mai?)
Pedindo para ver o cardápio
Excusez-moi, nous aimerions commander, s'il vous plaît.
ขอโทษนะ เราต้องการสั่งอาหาร (Kortode na rao tong karn sung arhan.)
Comunicando ao garçom que você deseja fazer o pedido
Que recommandez-vous ?
คุณแนะนำอาหารอะไรในเมนู? (Khun naenum arhan arai nai menu?)
Perguntando ao garçom se ele pode recomendar algum prato do menu
Y a-t-il une spécialité de la maison ?
มีเมนูพิเศษในร้านอาหารหรือเปล่า? (Mee menu pi-sed nai ran arhan rue plao?)
Perguntando se o restaurante possui algum prato especial
Y a-t-il une spécialité de la région ?
มีรายการอาหารพิเศษในท้องถิ่นหรือเปล่า? (Me rai karn arhan pi-sed nai tong tin rue plao?)
Perguntando se o restaurante possui algum prato típico da região
Je suis allergique à la/au ___. Y en a-t-il dans le/la ___ ?
ฉันเป็นโรคภูมิแพ้____ อันนี้มี____หรือเปล่า? (Chan pen roke poom pae___ unnee mee____ rue plao?)
Informando que você é alérgico a ingredientes específicos
Je suis diabétique. Y a-t-il du sucre ou des glucides dans ce plat ?
ฉันเป็นโรคเบาหวาน อันนี้มีน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่า? (Chan pen roke bao-whan unnee mee nam tan rue carbohydrate rue plao?)
Perguntando se determinado prato contém açúcar ou carboidratos
Je ne mange pas de ___. Y en a-t-il dans ce plat ?
ฉันไม่กิน____ อันนี้มี___หรือเปล่า? (Chan mai kin____. Unnee me __rue plao?)
Informando ao graçom que você não come determinados alimentos
Je voudrais commander un/une _[plat]_, s'il vous plaît.
ฉันต้องการสั่ง____. (Chan tong karn sung____.)
Pedindo uma entrada
Nous voudrions commander les entrées, s'il vous plaît.
เราต้องการสั่งอาหารเรียกน้ำย่อย (Rao tong karn sung arhan reak nam yoi.)
Pedindo uma entrada
salade
สลัด (salad)
prato
soupe
ซุป (soup)
prato
viande
เนื้อ (nuer)
comida
porc
หมู (mhoo)
tipo de carne
bœuf
เนื้อวัว (nuer wua)
tipo de carne
poulet
ไก่ (kai)
tipo de carne
Je voudrais ma viande saignante/à point/bien cuite.
ฉันต้องการเนื้อแบบ แรร์/ปานกลาง/เวลดัน (Chan tong karn nuer bab rare/medium/well done.)
Informando ao garçom como você deseja sua carne
fruits de mer
อาหารทะเล (ar-han ta-lae)
comida
poisson
ปลา (pla)
comida
pâtes
พาสต้า (pasta)
prato
sel
เกลือ (kluer)
poivre
พริกไทย (prik tai)
moutarde
มัสตาร์ด (mustard)
ketchup
ซอสมะเขือเทศ (sauce ma-kuer-ted)
pain
ขนมปัง (ka nom pung)
beurre
เนย (noey)
La même chose, s'il vous plaît !
ฉันต้องการเติมเพิ่ม (Chan tong karn term perm.)
Pedindo por um refil
Merci, ça ira.
ขอบคุณมาก แค่นี้ก็พอแล้ว (Khob khun mak, kae nee kor por laew)
Pedindo ao garçom para parar de servir comida ou de encher o copo
Nous voudrions commander le dessert, s'il vous plaît.
เราต้องการสั่งขนมเพิ่ม (Rao tong karn sung ka nom perm.)
Informando que você deseja pedir sobremesa
Je prendrai ___, s'il vous plaît.
ฉันต้องการ____ (Chan tong karn____.)
Pedindo sobremesa
glace
ไอศกรีม (I-tim)
sobremesa
gâteau
ขนมเค้ก (cake)
sobremesa
chocolat
ช็อกโกแลต (chocolate)
sobremesa
cookies
คุ้กกี้ (cookie)
sobremesa
Bon appétit !
ขอให้มื้อนี้เป็นมื้ออาหารที่อร่อยนะ! (Kor hai mue nee pen mue arhan tee aroi na!)
Desejando uma boa refeição

Comendo fora - Pedindo bebidas

Je prendrai un/une _[boisson]_, s'il vous plaît.
ฉันต้องการสั่ง__[เครื่องดื่ม]___. (Chan tong karn___[beverage]____.)
bebidas
une eau gazeuse
น้ำเปล่าอัดแก๊ส (nam plao ud gas)
bebidas
une eau plate
น้ำเปล่า (nam plao)
bebidas
une bière
เบียร์ (beer)
bebidas
une bouteille de vin
ไวน์ 1 ขวด (wine 1 kuad)
bebidas
un café
กาแฟ (ka-fae)
bebidas
un thé
น้ำชา (nam cha)
bebidas
Je ne bois pas d'alcool. Il y en a dans cette boisson ?
ฉันไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ในนี้มีแอลกอฮอล์หรือเปล่า? (Chan mai duem alcohol, nai nee mee alcohol rue plao?)
Perguntando se há álcool em determinada bebida

Comendo fora - Pagando

Nous voudrions payer, s'il vous plaît.
เราต้องการจ่ายแล้ว (Rao tong karn jai laew.)
Comunicando que você deseja pagar
Nous voulons payer séparément.
เราต้องการจ่ายแยก (Rao tong karn jai yak.)
Informando ao garçom que cada pessoa irá pagar pelo seu pedido individualmente
C'est pour moi.
ฉันจะจ่ายทั้งหมดเอง (Chan ja jai tung mhod aeng.)
Informando ao garçom que você irá pagar a conta por todos na mesa
Je vous invite à déjeuner/dîner.
ฉันจะเลี้ยงคุณในมื้อเที่ยง/มื้อเย็น (Chan ja liang khun nai mue tiang/dinner.)
Convidar alguém para comer fora e pagar pela refeição
Gardez la monnaie.
ไม่ต้องทอน (Mai tong torn.)
Dizer ao garçom que ele pode ficar com o troco para si como uma forma de gorjeta
Le repas était délicieux !
อาหารอร่อยมากเลย! (Ar han aroi mak loey!)
Parabenizando pela comida
Mes compliments au chef !
บอกกุ๊กให้ฉันด้วยว่าอาหารอร่อยมาก! (Bork kook hai chan duay wa arhan aroi mak!)
Parabenizando pela comida

Comendo fora - Reclamações

Mon plat est froid.
อาหารฉันไม่ร้อนเลย (Arhan chan mai roron loey!)
Reclamando que a comida não está quente o suficiente
Ce n'est pas assez cuit.
อาหารจานนี้ยังไม่สุก (Arhan jarn nee yung mai sook.)
O tempo de cozimento não foi suficiente
C'est trop cuit.
อาหารจานนี้สุกเกินไป (Arhan jarn nee sook kern pai.)
O tempo de cozimento foi demasiado
Ce n'est pas ce que j'ai demandé, j'avais commandé ___.
ฉันไม่ได้สั่งอาหารจานนี้ ฉันสั่ง___. (Chan mai dai sung arhan jarn nee, chan sung_____.)
Observando que o prato servido não é o que você pediu
Le vin est bouchonné.
ไวน์ขวดนี้มีสารปนเปื้อน (Wine kuad nee me sarn pon puen.)
Mencionando que o vinho não está bom
Nous avons commandé il y a plus de trente minutes.
เราสั่งอาหารไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้ว (Rao sung ar-harn pai tung tae krueng chua mong tee laew laew.)
Reclamando do tempo de espera pela comida
Cette boisson n'est pas fraîche.
เครื่องดื่มนี้ไม่เย็นเลย (Krueng duem nee mai yen loey.)
Reclamando que a bebida não está gelada o suficiente
Ma boisson a un goût bizarre.
เครื่องดื่มนี้รสชาติแปลกๆ (Krueng duem nee rod chart plak plak.)
Observando o gosto estranho de sua bebida
J'avais commandé ma boisson sans glaçon.
ฉันสั่งเครื่องดื่มของฉันโดยไม่ใส่น้ำแข็ง (Chan sung krueng duem kong chan doi mai sai nam kang.)
Observando que você pediu sua bebida sem gelo e recebeu uma bebida com gelo
Il manque un plat.
ขาดอาหารหนึ่งอย่างไป (Kard ar-harn neung yang pai.)
Observando que seu pedido não está completo
Ce n'est pas propre.
นี่ไม่สะอาด (Mee mai sa-ard.)
Observando que seu prato/talheres/copo está sujo

Comendo fora - Alergias

Y a-t-il du/de la ___ dans ceci ?
มี___ในนี้หรือเปล่า? (Mee___nai nee rue plao?)
Perguntando se determinado prato contém ingredientes aos quais você é alérgico
Pourriez-vous préparer le plat sans ___ ?
คุณช่วยกรุณาเตรียมอาหารจานนี้โดยที่ไม่ได้ใส่____ได้หรือเปล่า? (Khun chuay ka-ru-na triam ar-harn jarn nee doi tee mai dai sai___ dai rue plao?)
Pedindo para não adicionar os ingredientes aos quais você é alérgico ao prato pedido.
Je souffre d'allergies. En cas de réaction, l'antidote est dans mon sac / ma poche.
ฉันเป็นภูมิแพ้ ถ้าฉันมีอาการแพ้เกิดขึ้น กรุณาช่วยฉันหายาในกระเป๋าด้วย! (Chan pen poom-pae, ta chan mee ar-karn pae gerd kern, ga-ru-na chuay chan ha ya nai kra pao duay!)
Avisando as pessoas que você é alérgico e que devem lhe dar o medicamento caso você tenha alguma reação.
noix/cacahuètes
ถั่ว (tua)
Alergia a alimentos
graines de sésame/graines de tournesol
เมล็ดงา (ma-led nga)
Alergia a alimentos
œuf
ไข่ไก่ (kai-gai)
Alergia a alimentos
fruits de mer/poissons/coquillages/crevettes
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/goong)
Alergia a alimentos
farine/blé
แป้ง (pang)
Alergia a alimentos
lait/lactose/produits laitiers
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์นม (nom/lactose/pa-lit-ta-pun nom)
Alergia a alimentos
gluten
กลูเตน (gluten)
Alergia a alimentos
soja
ถั่วเหลือง (tua-leung)
Alergia a alimentos
plantes légumineuses/haricots/pois/maïs
เมล็ดถั่ว/ถั่ว/ข้าวโพด (ma-led-tua/tua/kao-pode)
Alergia a alimentos
champignons
เห็ด (hed)
Alergia a alimentos
fruits/kiwis/noix de coco
ผลไม้/กี่วี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Alergia a alimentos
ciboulette/oignons/ail
กระเทียม/หัวหอม (kra-tiam/hua-horm)
Alergia a alimentos
alcool
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Alergia a alimentos