Tcheco | Guia de Frases - Viajar | Comendo fora

Comendo fora - Na entrada

Mi ŝatus rezervi tablon por _[nombro de personoj]_ ĉe _[tempo]_.
Chtěl(a) bych si rezervovat stůl pro _[počet osob]_ na _[čas]_.
Fazendo uma reserva
Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu.
Stůl pro _[počet osob]_, prosím.
Pedido por uma mesa
Ĉu vi akceptas kreditkartojn?
Přijímáte kreditní karty?
Perguntando se você pode pagar com cartão de crédito
Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon?
Nabízíte také vegetariánské pokrmy?
Perguntando se o restaurante possui pratos vegetarianos
Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon?
Nabízíte košer pokrmy?
Perguntando se o restaurante possui comida koscher
Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon?
Nabízíte halal pokrmy?
Perguntando se o restaurante possui comida halal
Ĉu vi montras sportojn? Ni ŝatus rigardi la matĉon de ____.
Poskytujete TV vysílání sportů? Rádi bychom se dívali na ___.
Você gostaria de assistir aos jogos durante ou após a refeição

Comendo fora - Fazendo o pedido

Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu?
Mohu vidět menu, prosím?
Pedindo para ver o cardápio
Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu.
Promiňte, chtěli bychom si objednat prosím.
Comunicando ao garçom que você deseja fazer o pedido
Kion vi rekomendas sur la menuo?
Co nám můžete doporučit?
Perguntando ao garçom se ele pode recomendar algum prato do menu
Ĉu estas specialaĵo de la restoracio?
Máte nějakou specialitu?
Perguntando se o restaurante possui algum prato especial
Ĉu estas loka fako?
Máte nějakou místní specialitu?
Perguntando se o restaurante possui algum prato típico da região
Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____?
Jsem alergický na ____. Obsahuje tohle ____?
Informando que você é alérgico a ingredientes específicos
Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ karbonhidratojn?
Mám cukrovku. Obsahuje tohle cukr nebo sacharidy?
Perguntando se determinado prato contém açúcar ou carboidratos
Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio?
Nejím ____. Je ____ obsaženo v tomhle?
Informando ao graçom que você não come determinados alimentos
Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu.
Chtěl(a) bych si objednat _[jídlo]_, prosím.
Pedindo uma entrada
Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu.
Chtěli bychom si objednat předkrm, prosím.
Pedindo uma entrada
salaton
salát
prato
supon
polévka
prato
karnon
maso
comida
porkaĵon
vepřové
tipo de carne
bovaĵon
hovězí
tipo de carne
kokidon
kuřecí
tipo de carne
Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone kuiritan.
Chtěla bych maso mírně/středně/dobře propečené.
Informando ao garçom como você deseja sua carne
marmanĝaĵon
mořské plody
comida
fiŝon
ryba
comida
pastaĵon
těstoviny
prato
salon
sůl
pipron
pepř
mustardon
hořčice
keĉupon
kečup
panon
chleba
buteron
máslo
Mi ŝatus replenigo, bonvolu!
Chtěl(a) bych dolít, prosím!
Pedindo por um refil
Dankon, tio sufiĉas.
Děkuji, to stačí.
Pedindo ao garçom para parar de servir comida ou de encher o copo
Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu.
Chtěli bychom si objednat desert, prosím.
Informando que você deseja pedir sobremesa
Mi ŝatus havi ___, bonvolu.
Chtěla bych si objednat ___, prosím.
Pedindo sobremesa
gelaton
zmrzlina
sobremesa
kukon
dort
sobremesa
ĉokoladon
čokoláda
sobremesa
keksojn
sušenky
sobremesa
Ĝuu vian manĝon!
Dobrou chuť!
Desejando uma boa refeição

Comendo fora - Pedindo bebidas

Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu.
Chtěla bych _[nápoj]_, prosím.
bebidas
karbonatan akvon
voda s bublinkami
bebidas
akvon sen gaso
voda bez bublinek
bebidas
bieron
pivo
bebidas
botelon da vino
láhev vína
bebidas
kafon
káva
bebidas
teon
čaj
bebidas
Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en ĉi?
Nepiji alkohol. Je nějaký alkohol v tomto nápoji?
Perguntando se há álcool em determinada bebida

Comendo fora - Pagando

Ni volus pagi, bonvolu.
Zaplatíme, prosím.
Comunicando que você deseja pagar
Ni ŝatus pagi aparte.
Chtěli bychom platit zvlášť.
Informando ao garçom que cada pessoa irá pagar pelo seu pedido individualmente
Mi pagos ĉion.
Budu platit za všechno.
Informando ao garçom que você irá pagar a conta por todos na mesa
Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo.
Zvu tě na oběd/večeři.
Convidar alguém para comer fora e pagar pela refeição
Konservu la moneton.
To je dobré.
Dizer ao garçom que ele pode ficar com o troco para si como uma forma de gorjeta
La manĝaĵo estis bongusta!
To jídlo bylo vynikající!
Parabenizando pela comida
Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo!
Řekněte kuchařovi, že to bylo vynikající!
Parabenizando pela comida

Comendo fora - Reclamações

Mia manĝo estas malvarma.
Moje jídlo je studené.
Reclamando que a comida não está quente o suficiente
Tiu ne estas konvene kuirita.
Tohle není dodělané/pořádně uvařené.
O tempo de cozimento não foi suficiente
Tiu estas tro kuirita.
Je to převařené.
O tempo de cozimento foi demasiado
Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___.
Tohle jsem si neobjednal(a), objednala jsem si ___.
Observando que o prato servido não é o que você pediu
Tiu vino estas korkita.
Toto víno má pachuť korku.
Mencionando que o vinho não está bom
Ni ordigis pli ol tridek minutoj.
Objednali jsme si před více než třiceti minutami.
Reclamando do tempo de espera pela comida
Tiu trinkaĵo estas varma.
Tento nápoj není studený.
Reclamando que a bebida não está gelada o suficiente
Mia trinkaĵo gustumas strangan.
Můj nápoj chutná divně.
Observando o gosto estranho de sua bebida
Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio.
Objednal(a) jsem si nápoj bez ledu.
Observando que você pediu sua bebida sem gelo e recebeu uma bebida com gelo
Unu pladon mankas.
Jedno jídlo chybí.
Observando que seu pedido não está completo
Tiu ne estas pura.
Tohle není moc čisté.
Observando que seu prato/talheres/copo está sujo

Comendo fora - Alergias

Ĉu estas ___ en ĉi?
Je v tom ___?
Perguntando se determinado prato contém ingredientes aos quais você é alérgico
Ĉu vi povus prepari la pladon sen____?
Můžete prosím připravit to jídlo bez ____?
Pedindo para não adicionar os ingredientes aos quais você é alérgico ao prato pedido.
Mi havas alergiojn. Se mi havas reagon, la kuracilo estas en mia sako/poŝo!
Mám alergie. Jestli dostanu alergickou reakci, moje léky naleznete v mém baťohu/mé kapse.
Avisando as pessoas que você é alérgico e que devem lhe dar o medicamento caso você tenha alguma reação.
nuksoj/arakidoj
ořechy/arašídy
Alergia a alimentos
sezamosemoj/sunfloro
sezamová semínka/slunečnicová semínka
Alergia a alimentos
ovo
vejce
Alergia a alimentos
mariskoj/fiŝo/salikokoj
mořské plody/ryba/mušle/krevety
Alergia a alimentos
faruno/greno
mouka/pšenice
Alergia a alimentos
lakto/laktozo/laktejo
mléko/laktóza/mléčné výrobky
Alergia a alimentos
gluteno
lepek
Alergia a alimentos
sojo
sója
Alergia a alimentos
leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
luštěniny/fazole/hrášek/kukuřice
Alergia a alimentos
fungoj
houby
Alergia a alimentos
fruktoj/kivo/kokoso
ovoce/kiwi/kokos
Alergia a alimentos
cebolletaoj/cepoj/ajlo
pažitka/cibule/česnek
Alergia a alimentos
alkoholo
alkohol
Alergia a alimentos