Tailandês | Guia de Frases - Viajar | Comendo fora

Comendo fora - Na entrada

Mi ŝatus rezervi tablon por _[nombro de personoj]_ ĉe _[tempo]_.
ฉันต้องการจองโต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ตอน_[เวลา]_ (Chan tong karn jong toh sum rub____torn____.)
Fazendo uma reserva
Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu.
โต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ (Toh sum rub____.)
Pedido por uma mesa
Ĉu vi akceptas kreditkartojn?
คุณรับเครดิตการ์ดไหม? (Khun rub credit card mai?)
Perguntando se você pode pagar com cartão de crédito
Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon?
คุณมีอาหารสำหรับมังสวิรัติหรือเปล่า? (Khun mee arhan sam rub mung sa wi rat rue plao?)
Perguntando se o restaurante possui pratos vegetarianos
Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon?
คุณมีอาหารยิวหรือเปล่า? (Khun mee arharn yiw rue plao?)
Perguntando se o restaurante possui comida koscher
Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon?
คุณมีอาหารฮาลาลหรือเปล่า? (Khun me arhan halal rue plao?)
Perguntando se o restaurante possui comida halal
Ĉu vi montras sportojn? Ni ŝatus rigardi la matĉon de ____.
คุณเปิดกีฬาให้ดูไหม เราต้องการดู_____. (Khun perd kee la hai doo mai rao tong karn doo____.)
Você gostaria de assistir aos jogos durante ou após a refeição

Comendo fora - Fazendo o pedido

Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu?
ฉันขอดูเมนูอาหารได้ไหม (Chan kor doo menu arhan dai mai?)
Pedindo para ver o cardápio
Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu.
ขอโทษนะ เราต้องการสั่งอาหาร (Kortode na rao tong karn sung arhan.)
Comunicando ao garçom que você deseja fazer o pedido
Kion vi rekomendas sur la menuo?
คุณแนะนำอาหารอะไรในเมนู? (Khun naenum arhan arai nai menu?)
Perguntando ao garçom se ele pode recomendar algum prato do menu
Ĉu estas specialaĵo de la restoracio?
มีเมนูพิเศษในร้านอาหารหรือเปล่า? (Mee menu pi-sed nai ran arhan rue plao?)
Perguntando se o restaurante possui algum prato especial
Ĉu estas loka fako?
มีรายการอาหารพิเศษในท้องถิ่นหรือเปล่า? (Me rai karn arhan pi-sed nai tong tin rue plao?)
Perguntando se o restaurante possui algum prato típico da região
Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____?
ฉันเป็นโรคภูมิแพ้____ อันนี้มี____หรือเปล่า? (Chan pen roke poom pae___ unnee mee____ rue plao?)
Informando que você é alérgico a ingredientes específicos
Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ karbonhidratojn?
ฉันเป็นโรคเบาหวาน อันนี้มีน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่า? (Chan pen roke bao-whan unnee mee nam tan rue carbohydrate rue plao?)
Perguntando se determinado prato contém açúcar ou carboidratos
Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio?
ฉันไม่กิน____ อันนี้มี___หรือเปล่า? (Chan mai kin____. Unnee me __rue plao?)
Informando ao graçom que você não come determinados alimentos
Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu.
ฉันต้องการสั่ง____. (Chan tong karn sung____.)
Pedindo uma entrada
Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu.
เราต้องการสั่งอาหารเรียกน้ำย่อย (Rao tong karn sung arhan reak nam yoi.)
Pedindo uma entrada
salaton
สลัด (salad)
prato
supon
ซุป (soup)
prato
karnon
เนื้อ (nuer)
comida
porkaĵon
หมู (mhoo)
tipo de carne
bovaĵon
เนื้อวัว (nuer wua)
tipo de carne
kokidon
ไก่ (kai)
tipo de carne
Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone kuiritan.
ฉันต้องการเนื้อแบบ แรร์/ปานกลาง/เวลดัน (Chan tong karn nuer bab rare/medium/well done.)
Informando ao garçom como você deseja sua carne
marmanĝaĵon
อาหารทะเล (ar-han ta-lae)
comida
fiŝon
ปลา (pla)
comida
pastaĵon
พาสต้า (pasta)
prato
salon
เกลือ (kluer)
pipron
พริกไทย (prik tai)
mustardon
มัสตาร์ด (mustard)
keĉupon
ซอสมะเขือเทศ (sauce ma-kuer-ted)
panon
ขนมปัง (ka nom pung)
buteron
เนย (noey)
Mi ŝatus replenigo, bonvolu!
ฉันต้องการเติมเพิ่ม (Chan tong karn term perm.)
Pedindo por um refil
Dankon, tio sufiĉas.
ขอบคุณมาก แค่นี้ก็พอแล้ว (Khob khun mak, kae nee kor por laew)
Pedindo ao garçom para parar de servir comida ou de encher o copo
Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu.
เราต้องการสั่งขนมเพิ่ม (Rao tong karn sung ka nom perm.)
Informando que você deseja pedir sobremesa
Mi ŝatus havi ___, bonvolu.
ฉันต้องการ____ (Chan tong karn____.)
Pedindo sobremesa
gelaton
ไอศกรีม (I-tim)
sobremesa
kukon
ขนมเค้ก (cake)
sobremesa
ĉokoladon
ช็อกโกแลต (chocolate)
sobremesa
keksojn
คุ้กกี้ (cookie)
sobremesa
Ĝuu vian manĝon!
ขอให้มื้อนี้เป็นมื้ออาหารที่อร่อยนะ! (Kor hai mue nee pen mue arhan tee aroi na!)
Desejando uma boa refeição

Comendo fora - Pedindo bebidas

Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu.
ฉันต้องการสั่ง__[เครื่องดื่ม]___. (Chan tong karn___[beverage]____.)
bebidas
karbonatan akvon
น้ำเปล่าอัดแก๊ส (nam plao ud gas)
bebidas
akvon sen gaso
น้ำเปล่า (nam plao)
bebidas
bieron
เบียร์ (beer)
bebidas
botelon da vino
ไวน์ 1 ขวด (wine 1 kuad)
bebidas
kafon
กาแฟ (ka-fae)
bebidas
teon
น้ำชา (nam cha)
bebidas
Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en ĉi?
ฉันไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ในนี้มีแอลกอฮอล์หรือเปล่า? (Chan mai duem alcohol, nai nee mee alcohol rue plao?)
Perguntando se há álcool em determinada bebida

Comendo fora - Pagando

Ni volus pagi, bonvolu.
เราต้องการจ่ายแล้ว (Rao tong karn jai laew.)
Comunicando que você deseja pagar
Ni ŝatus pagi aparte.
เราต้องการจ่ายแยก (Rao tong karn jai yak.)
Informando ao garçom que cada pessoa irá pagar pelo seu pedido individualmente
Mi pagos ĉion.
ฉันจะจ่ายทั้งหมดเอง (Chan ja jai tung mhod aeng.)
Informando ao garçom que você irá pagar a conta por todos na mesa
Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo.
ฉันจะเลี้ยงคุณในมื้อเที่ยง/มื้อเย็น (Chan ja liang khun nai mue tiang/dinner.)
Convidar alguém para comer fora e pagar pela refeição
Konservu la moneton.
ไม่ต้องทอน (Mai tong torn.)
Dizer ao garçom que ele pode ficar com o troco para si como uma forma de gorjeta
La manĝaĵo estis bongusta!
อาหารอร่อยมากเลย! (Ar han aroi mak loey!)
Parabenizando pela comida
Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo!
บอกกุ๊กให้ฉันด้วยว่าอาหารอร่อยมาก! (Bork kook hai chan duay wa arhan aroi mak!)
Parabenizando pela comida

Comendo fora - Reclamações

Mia manĝo estas malvarma.
อาหารฉันไม่ร้อนเลย (Arhan chan mai roron loey!)
Reclamando que a comida não está quente o suficiente
Tiu ne estas konvene kuirita.
อาหารจานนี้ยังไม่สุก (Arhan jarn nee yung mai sook.)
O tempo de cozimento não foi suficiente
Tiu estas tro kuirita.
อาหารจานนี้สุกเกินไป (Arhan jarn nee sook kern pai.)
O tempo de cozimento foi demasiado
Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___.
ฉันไม่ได้สั่งอาหารจานนี้ ฉันสั่ง___. (Chan mai dai sung arhan jarn nee, chan sung_____.)
Observando que o prato servido não é o que você pediu
Tiu vino estas korkita.
ไวน์ขวดนี้มีสารปนเปื้อน (Wine kuad nee me sarn pon puen.)
Mencionando que o vinho não está bom
Ni ordigis pli ol tridek minutoj.
เราสั่งอาหารไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้ว (Rao sung ar-harn pai tung tae krueng chua mong tee laew laew.)
Reclamando do tempo de espera pela comida
Tiu trinkaĵo estas varma.
เครื่องดื่มนี้ไม่เย็นเลย (Krueng duem nee mai yen loey.)
Reclamando que a bebida não está gelada o suficiente
Mia trinkaĵo gustumas strangan.
เครื่องดื่มนี้รสชาติแปลกๆ (Krueng duem nee rod chart plak plak.)
Observando o gosto estranho de sua bebida
Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio.
ฉันสั่งเครื่องดื่มของฉันโดยไม่ใส่น้ำแข็ง (Chan sung krueng duem kong chan doi mai sai nam kang.)
Observando que você pediu sua bebida sem gelo e recebeu uma bebida com gelo
Unu pladon mankas.
ขาดอาหารหนึ่งอย่างไป (Kard ar-harn neung yang pai.)
Observando que seu pedido não está completo
Tiu ne estas pura.
นี่ไม่สะอาด (Mee mai sa-ard.)
Observando que seu prato/talheres/copo está sujo

Comendo fora - Alergias

Ĉu estas ___ en ĉi?
มี___ในนี้หรือเปล่า? (Mee___nai nee rue plao?)
Perguntando se determinado prato contém ingredientes aos quais você é alérgico
Ĉu vi povus prepari la pladon sen____?
คุณช่วยกรุณาเตรียมอาหารจานนี้โดยที่ไม่ได้ใส่____ได้หรือเปล่า? (Khun chuay ka-ru-na triam ar-harn jarn nee doi tee mai dai sai___ dai rue plao?)
Pedindo para não adicionar os ingredientes aos quais você é alérgico ao prato pedido.
Mi havas alergiojn. Se mi havas reagon, la kuracilo estas en mia sako/poŝo!
ฉันเป็นภูมิแพ้ ถ้าฉันมีอาการแพ้เกิดขึ้น กรุณาช่วยฉันหายาในกระเป๋าด้วย! (Chan pen poom-pae, ta chan mee ar-karn pae gerd kern, ga-ru-na chuay chan ha ya nai kra pao duay!)
Avisando as pessoas que você é alérgico e que devem lhe dar o medicamento caso você tenha alguma reação.
nuksoj/arakidoj
ถั่ว (tua)
Alergia a alimentos
sezamosemoj/sunfloro
เมล็ดงา (ma-led nga)
Alergia a alimentos
ovo
ไข่ไก่ (kai-gai)
Alergia a alimentos
mariskoj/fiŝo/salikokoj
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/goong)
Alergia a alimentos
faruno/greno
แป้ง (pang)
Alergia a alimentos
lakto/laktozo/laktejo
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์นม (nom/lactose/pa-lit-ta-pun nom)
Alergia a alimentos
gluteno
กลูเตน (gluten)
Alergia a alimentos
sojo
ถั่วเหลือง (tua-leung)
Alergia a alimentos
leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
เมล็ดถั่ว/ถั่ว/ข้าวโพด (ma-led-tua/tua/kao-pode)
Alergia a alimentos
fungoj
เห็ด (hed)
Alergia a alimentos
fruktoj/kivo/kokoso
ผลไม้/กี่วี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Alergia a alimentos
cebolletaoj/cepoj/ajlo
กระเทียม/หัวหอม (kra-tiam/hua-horm)
Alergia a alimentos
alkoholo
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Alergia a alimentos