Italiano | Guia de Frases - Viajar | Comendo fora

Comendo fora - Na entrada

Mi ŝatus rezervi tablon por _[nombro de personoj]_ ĉe _[tempo]_.
Vorrei prenotare un tavolo per _[numero di persone]_ per le _[ora]_.
Fazendo uma reserva
Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu.
Un tavolo per _[numero di persone]_.
Pedido por uma mesa
Ĉu vi akceptas kreditkartojn?
Accettate carte di credito?
Perguntando se você pode pagar com cartão de crédito
Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon?
Avete piatti vegetariani?
Perguntando se o restaurante possui pratos vegetarianos
Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon?
Avete piatti kosher?
Perguntando se o restaurante possui comida koscher
Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon?
Avete piatti islamici?
Perguntando se o restaurante possui comida halal
Ĉu vi montras sportojn? Ni ŝatus rigardi la matĉon de ____.
Avete una tv per vedere gli sport? Vorremmo guardare la partita di ___.
Você gostaria de assistir aos jogos durante ou após a refeição

Comendo fora - Fazendo o pedido

Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu?
Mi porta il menù?
Pedindo para ver o cardápio
Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu.
Scusi. Vorremmo ordinare.
Comunicando ao garçom que você deseja fazer o pedido
Kion vi rekomendas sur la menuo?
Cosa ci consiglia dal menù?
Perguntando ao garçom se ele pode recomendar algum prato do menu
Ĉu estas specialaĵo de la restoracio?
Avete una specialità della casa?
Perguntando se o restaurante possui algum prato especial
Ĉu estas loka fako?
C'è una specialità locale?
Perguntando se o restaurante possui algum prato típico da região
Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____?
Sono allergico a ___. C'è ___ in questo piatto?
Informando que você é alérgico a ingredientes específicos
Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ karbonhidratojn?
Ho il diabete. Questo piatto contiene zucchero o carboidrati?
Perguntando se determinado prato contém açúcar ou carboidratos
Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio?
Non mangio ____. C'è ____ qui?
Informando ao graçom que você não come determinados alimentos
Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu.
Io prendo _[piatto]_.
Pedindo uma entrada
Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu.
Vorremmo ordinare degli antipasti.
Pedindo uma entrada
salaton
insalata
prato
supon
zuppa
prato
karnon
carne
comida
porkaĵon
maiale
tipo de carne
bovaĵon
manzo
tipo de carne
kokidon
pollo
tipo de carne
Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone kuiritan.
Vorrei la carne poco/mediamente/molto cotta.
Informando ao garçom como você deseja sua carne
marmanĝaĵon
frutti di mare
comida
fiŝon
pesce
comida
pastaĵon
pasta
prato
salon
sale
pipron
pepe
mustardon
senape
keĉupon
ketchup
panon
pane
buteron
burro
Mi ŝatus replenigo, bonvolu!
Vorrei il bis!
Pedindo por um refil
Dankon, tio sufiĉas.
Grazie, sono a posto.
Pedindo ao garçom para parar de servir comida ou de encher o copo
Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu.
Vorremmo ordinare il dolce.
Informando que você deseja pedir sobremesa
Mi ŝatus havi ___, bonvolu.
Vorrei un ___.
Pedindo sobremesa
gelaton
gelato
sobremesa
kukon
torta
sobremesa
ĉokoladon
cioccolato
sobremesa
keksojn
biscotti
sobremesa
Ĝuu vian manĝon!
Buon appetito!
Desejando uma boa refeição

Comendo fora - Pedindo bebidas

Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu.
Prendo ___.
bebidas
karbonatan akvon
un'acqua frizzante
bebidas
akvon sen gaso
un'acqua naturale
bebidas
bieron
una birra
bebidas
botelon da vino
una bottiglia di vino
bebidas
kafon
un caffè
bebidas
teon
un tè
bebidas
Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en ĉi?
Sono astemio. C'è alcol in questa bibita?
Perguntando se há álcool em determinada bebida

Comendo fora - Pagando

Ni volus pagi, bonvolu.
Il conto, per favore.
Comunicando que você deseja pagar
Ni ŝatus pagi aparte.
Vorremo conti separati.
Informando ao garçom que cada pessoa irá pagar pelo seu pedido individualmente
Mi pagos ĉion.
Pago io per tutto.
Informando ao garçom que você irá pagar a conta por todos na mesa
Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo.
Offro io per il pranzo/la cena.
Convidar alguém para comer fora e pagar pela refeição
Konservu la moneton.
Puoi tenere la mancia.
Dizer ao garçom que ele pode ficar com o troco para si como uma forma de gorjeta
La manĝaĵo estis bongusta!
Il cibo era delizioso!
Parabenizando pela comida
Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo!
I miei complimenti allo chef!
Parabenizando pela comida

Comendo fora - Reclamações

Mia manĝo estas malvarma.
E' freddo.
Reclamando que a comida não está quente o suficiente
Tiu ne estas konvene kuirita.
Non è abbastanza cotto.
O tempo de cozimento não foi suficiente
Tiu estas tro kuirita.
E' troppo cotto.
O tempo de cozimento foi demasiado
Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___.
Non ho ordinato questo, ho ordinato ___.
Observando que o prato servido não é o que você pediu
Tiu vino estas korkita.
Il vino è andato a male.
Mencionando que o vinho não está bom
Ni ordigis pli ol tridek minutoj.
Abbiamo ordinato più di mezz'ora fa.
Reclamando do tempo de espera pela comida
Tiu trinkaĵo estas varma.
Questa bibita non è fredda.
Reclamando que a bebida não está gelada o suficiente
Mia trinkaĵo gustumas strangan.
Questa bibita ha un sapore strano.
Observando o gosto estranho de sua bebida
Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio.
Ho ordinato questa bibita senza ghiaccio.
Observando que você pediu sua bebida sem gelo e recebeu uma bebida com gelo
Unu pladon mankas.
Manca un piatto.
Observando que seu pedido não está completo
Tiu ne estas pura.
E' sporco.
Observando que seu prato/talheres/copo está sujo

Comendo fora - Alergias

Ĉu estas ___ en ĉi?
C'è/ci sono ____ qui?
Perguntando se determinado prato contém ingredientes aos quais você é alérgico
Ĉu vi povus prepari la pladon sen____?
Può prepararlo senza ______?
Pedindo para não adicionar os ingredientes aos quais você é alérgico ao prato pedido.
Mi havas alergiojn. Se mi havas reagon, la kuracilo estas en mia sako/poŝo!
Ho un' allergia. Se mi viene un attacco allergico, datemi le medicine che ho in borsa/tasca!
Avisando as pessoas que você é alérgico e que devem lhe dar o medicamento caso você tenha alguma reação.
nuksoj/arakidoj
noci/arachidi
Alergia a alimentos
sezamosemoj/sunfloro
sesamo/semi di girasole
Alergia a alimentos
ovo
uova
Alergia a alimentos
mariskoj/fiŝo/salikokoj
frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti
Alergia a alimentos
faruno/greno
farina/frumento
Alergia a alimentos
lakto/laktozo/laktejo
latte/lattosio/latticini
Alergia a alimentos
gluteno
glutine
Alergia a alimentos
sojo
soia
Alergia a alimentos
leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
leguminose/fagioli/piselli/mais
Alergia a alimentos
fungoj
funghi
Alergia a alimentos
fruktoj/kivo/kokoso
frutta/kiwi/cocco
Alergia a alimentos
cebolletaoj/cepoj/ajlo
erba cipollina/cipolle/aglio
Alergia a alimentos
alkoholo
alcol
Alergia a alimentos