Francês | Guia de Frases - Viajar | Comendo fora

Comendo fora - Na entrada

Mi ŝatus rezervi tablon por _[nombro de personoj]_ ĉe _[tempo]_.
Je voudrais réserver une table pour _[nombre de personne]_ à _[heure]_.
Fazendo uma reserva
Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu.
Une table pour _[nombre de personne]_, s'il vous plaît.
Pedido por uma mesa
Ĉu vi akceptas kreditkartojn?
Acceptez-vous le paiement par carte ?
Perguntando se você pode pagar com cartão de crédito
Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon?
Avez-vous un menu végétarien ?
Perguntando se o restaurante possui pratos vegetarianos
Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon?
Servez-vous de la nourriture casher ?
Perguntando se o restaurante possui comida koscher
Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon?
Servez-vous de la nourriture halal ?
Perguntando se o restaurante possui comida halal
Ĉu vi montras sportojn? Ni ŝatus rigardi la matĉon de ____.
Vous passez le sport ? Nous aimerions voir le match de ___.
Você gostaria de assistir aos jogos durante ou após a refeição

Comendo fora - Fazendo o pedido

Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu?
Je peux avoir la carte, s'il vous plaît ?
Pedindo para ver o cardápio
Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu.
Excusez-moi, nous aimerions commander, s'il vous plaît.
Comunicando ao garçom que você deseja fazer o pedido
Kion vi rekomendas sur la menuo?
Que recommandez-vous ?
Perguntando ao garçom se ele pode recomendar algum prato do menu
Ĉu estas specialaĵo de la restoracio?
Y a-t-il une spécialité de la maison ?
Perguntando se o restaurante possui algum prato especial
Ĉu estas loka fako?
Y a-t-il une spécialité de la région ?
Perguntando se o restaurante possui algum prato típico da região
Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____?
Je suis allergique à la/au ___. Y en a-t-il dans le/la ___ ?
Informando que você é alérgico a ingredientes específicos
Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ karbonhidratojn?
Je suis diabétique. Y a-t-il du sucre ou des glucides dans ce plat ?
Perguntando se determinado prato contém açúcar ou carboidratos
Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio?
Je ne mange pas de ___. Y en a-t-il dans ce plat ?
Informando ao graçom que você não come determinados alimentos
Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu.
Je voudrais commander un/une _[plat]_, s'il vous plaît.
Pedindo uma entrada
Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu.
Nous voudrions commander les entrées, s'il vous plaît.
Pedindo uma entrada
salaton
salade
prato
supon
soupe
prato
karnon
viande
comida
porkaĵon
porc
tipo de carne
bovaĵon
bœuf
tipo de carne
kokidon
poulet
tipo de carne
Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone kuiritan.
Je voudrais ma viande saignante/à point/bien cuite.
Informando ao garçom como você deseja sua carne
marmanĝaĵon
fruits de mer
comida
fiŝon
poisson
comida
pastaĵon
pâtes
prato
salon
sel
pipron
poivre
mustardon
moutarde
keĉupon
ketchup
panon
pain
buteron
beurre
Mi ŝatus replenigo, bonvolu!
La même chose, s'il vous plaît !
Pedindo por um refil
Dankon, tio sufiĉas.
Merci, ça ira.
Pedindo ao garçom para parar de servir comida ou de encher o copo
Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu.
Nous voudrions commander le dessert, s'il vous plaît.
Informando que você deseja pedir sobremesa
Mi ŝatus havi ___, bonvolu.
Je prendrai ___, s'il vous plaît.
Pedindo sobremesa
gelaton
glace
sobremesa
kukon
gâteau
sobremesa
ĉokoladon
chocolat
sobremesa
keksojn
cookies
sobremesa
Ĝuu vian manĝon!
Bon appétit !
Desejando uma boa refeição

Comendo fora - Pedindo bebidas

Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu.
Je prendrai un/une _[boisson]_, s'il vous plaît.
bebidas
karbonatan akvon
une eau gazeuse
bebidas
akvon sen gaso
une eau plate
bebidas
bieron
une bière
bebidas
botelon da vino
une bouteille de vin
bebidas
kafon
un café
bebidas
teon
un thé
bebidas
Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en ĉi?
Je ne bois pas d'alcool. Il y en a dans cette boisson ?
Perguntando se há álcool em determinada bebida

Comendo fora - Pagando

Ni volus pagi, bonvolu.
Nous voudrions payer, s'il vous plaît.
Comunicando que você deseja pagar
Ni ŝatus pagi aparte.
Nous voulons payer séparément.
Informando ao garçom que cada pessoa irá pagar pelo seu pedido individualmente
Mi pagos ĉion.
C'est pour moi.
Informando ao garçom que você irá pagar a conta por todos na mesa
Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo.
Je vous invite à déjeuner/dîner.
Convidar alguém para comer fora e pagar pela refeição
Konservu la moneton.
Gardez la monnaie.
Dizer ao garçom que ele pode ficar com o troco para si como uma forma de gorjeta
La manĝaĵo estis bongusta!
Le repas était délicieux !
Parabenizando pela comida
Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo!
Mes compliments au chef !
Parabenizando pela comida

Comendo fora - Reclamações

Mia manĝo estas malvarma.
Mon plat est froid.
Reclamando que a comida não está quente o suficiente
Tiu ne estas konvene kuirita.
Ce n'est pas assez cuit.
O tempo de cozimento não foi suficiente
Tiu estas tro kuirita.
C'est trop cuit.
O tempo de cozimento foi demasiado
Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___.
Ce n'est pas ce que j'ai demandé, j'avais commandé ___.
Observando que o prato servido não é o que você pediu
Tiu vino estas korkita.
Le vin est bouchonné.
Mencionando que o vinho não está bom
Ni ordigis pli ol tridek minutoj.
Nous avons commandé il y a plus de trente minutes.
Reclamando do tempo de espera pela comida
Tiu trinkaĵo estas varma.
Cette boisson n'est pas fraîche.
Reclamando que a bebida não está gelada o suficiente
Mia trinkaĵo gustumas strangan.
Ma boisson a un goût bizarre.
Observando o gosto estranho de sua bebida
Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio.
J'avais commandé ma boisson sans glaçon.
Observando que você pediu sua bebida sem gelo e recebeu uma bebida com gelo
Unu pladon mankas.
Il manque un plat.
Observando que seu pedido não está completo
Tiu ne estas pura.
Ce n'est pas propre.
Observando que seu prato/talheres/copo está sujo

Comendo fora - Alergias

Ĉu estas ___ en ĉi?
Y a-t-il du/de la ___ dans ceci ?
Perguntando se determinado prato contém ingredientes aos quais você é alérgico
Ĉu vi povus prepari la pladon sen____?
Pourriez-vous préparer le plat sans ___ ?
Pedindo para não adicionar os ingredientes aos quais você é alérgico ao prato pedido.
Mi havas alergiojn. Se mi havas reagon, la kuracilo estas en mia sako/poŝo!
Je souffre d'allergies. En cas de réaction, l'antidote est dans mon sac / ma poche.
Avisando as pessoas que você é alérgico e que devem lhe dar o medicamento caso você tenha alguma reação.
nuksoj/arakidoj
noix/cacahuètes
Alergia a alimentos
sezamosemoj/sunfloro
graines de sésame/graines de tournesol
Alergia a alimentos
ovo
œuf
Alergia a alimentos
mariskoj/fiŝo/salikokoj
fruits de mer/poissons/coquillages/crevettes
Alergia a alimentos
faruno/greno
farine/blé
Alergia a alimentos
lakto/laktozo/laktejo
lait/lactose/produits laitiers
Alergia a alimentos
gluteno
gluten
Alergia a alimentos
sojo
soja
Alergia a alimentos
leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
plantes légumineuses/haricots/pois/maïs
Alergia a alimentos
fungoj
champignons
Alergia a alimentos
fruktoj/kivo/kokoso
fruits/kiwis/noix de coco
Alergia a alimentos
cebolletaoj/cepoj/ajlo
ciboulette/oignons/ail
Alergia a alimentos
alkoholo
alcool
Alergia a alimentos