Tailandês | Guia de Frases - Viajar | Comendo fora

Comendo fora - Na entrada

Me gustaría reservar una mesa para _[número de personas]_ a las _[hora]_.
ฉันต้องการจองโต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ตอน_[เวลา]_ (Chan tong karn jong toh sum rub____torn____.)
Fazendo uma reserva
Una mesa para _[número de personas]_, por favor.
โต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ (Toh sum rub____.)
Pedido por uma mesa
¿Aceptan tarjetas de crédito?
คุณรับเครดิตการ์ดไหม? (Khun rub credit card mai?)
Perguntando se você pode pagar com cartão de crédito
¿Tienen comida vegetariana?
คุณมีอาหารสำหรับมังสวิรัติหรือเปล่า? (Khun mee arhan sam rub mung sa wi rat rue plao?)
Perguntando se o restaurante possui pratos vegetarianos
¿Tienen platillos kosher?
คุณมีอาหารยิวหรือเปล่า? (Khun mee arharn yiw rue plao?)
Perguntando se o restaurante possui comida koscher
¿Tienen alimentos halal?
คุณมีอาหารฮาลาลหรือเปล่า? (Khun me arhan halal rue plao?)
Perguntando se o restaurante possui comida halal
¿Tienen televisiones? Nos gustaría ver el partido _______.
คุณเปิดกีฬาให้ดูไหม เราต้องการดู_____. (Khun perd kee la hai doo mai rao tong karn doo____.)
Você gostaria de assistir aos jogos durante ou após a refeição

Comendo fora - Fazendo o pedido

¿Puedo ver el menú?
ฉันขอดูเมนูอาหารได้ไหม (Chan kor doo menu arhan dai mai?)
Pedindo para ver o cardápio
Disculpe. Nos gustaría ordenar por favor.
ขอโทษนะ เราต้องการสั่งอาหาร (Kortode na rao tong karn sung arhan.)
Comunicando ao garçom que você deseja fazer o pedido
¿Qué nos puede recomendar?
คุณแนะนำอาหารอะไรในเมนู? (Khun naenum arhan arai nai menu?)
Perguntando ao garçom se ele pode recomendar algum prato do menu
¿Cuál es la especialidad de la casa?
มีเมนูพิเศษในร้านอาหารหรือเปล่า? (Mee menu pi-sed nai ran arhan rue plao?)
Perguntando se o restaurante possui algum prato especial
¿Tienen alguna especialidad local?
มีรายการอาหารพิเศษในท้องถิ่นหรือเปล่า? (Me rai karn arhan pi-sed nai tong tin rue plao?)
Perguntando se o restaurante possui algum prato típico da região
Soy alérgico/a a _______. ¿Éste platillo contiene _________?
ฉันเป็นโรคภูมิแพ้____ อันนี้มี____หรือเปล่า? (Chan pen roke poom pae___ unnee mee____ rue plao?)
Informando que você é alérgico a ingredientes específicos
Tengo diabetes. ¿Ésto contiene azúcar o carbohidratos?
ฉันเป็นโรคเบาหวาน อันนี้มีน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่า? (Chan pen roke bao-whan unnee mee nam tan rue carbohydrate rue plao?)
Perguntando se determinado prato contém açúcar ou carboidratos
No como________. ¿Este platillo contiene algo de __________?
ฉันไม่กิน____ อันนี้มี___หรือเปล่า? (Chan mai kin____. Unnee me __rue plao?)
Informando ao graçom que você não come determinados alimentos
Me gustaría ordenar _[platillo]_, por favor.
ฉันต้องการสั่ง____. (Chan tong karn sung____.)
Pedindo uma entrada
Nos gustaría ordenar aperitivos, por favor.
เราต้องการสั่งอาหารเรียกน้ำย่อย (Rao tong karn sung arhan reak nam yoi.)
Pedindo uma entrada
ensalada
สลัด (salad)
prato
sopa
ซุป (soup)
prato
carne
เนื้อ (nuer)
comida
carne de cerdo
หมู (mhoo)
tipo de carne
carne de res
เนื้อวัว (nuer wua)
tipo de carne
pollo
ไก่ (kai)
tipo de carne
Quisiera mi carne casi cruda/término medio/bien cocida
ฉันต้องการเนื้อแบบ แรร์/ปานกลาง/เวลดัน (Chan tong karn nuer bab rare/medium/well done.)
Informando ao garçom como você deseja sua carne
mariscos
อาหารทะเล (ar-han ta-lae)
comida
pescado
ปลา (pla)
comida
pasta
พาสต้า (pasta)
prato
sal
เกลือ (kluer)
pimienta
พริกไทย (prik tai)
mostaza
มัสตาร์ด (mustard)
catsup
ซอสมะเขือเทศ (sauce ma-kuer-ted)
pan
ขนมปัง (ka nom pung)
mantequilla
เนย (noey)
¡Quisiera una más por favor!
ฉันต้องการเติมเพิ่ม (Chan tong karn term perm.)
Pedindo por um refil
Es suficiente, gracias.
ขอบคุณมาก แค่นี้ก็พอแล้ว (Khob khun mak, kae nee kor por laew)
Pedindo ao garçom para parar de servir comida ou de encher o copo
Nos gustaría ordenar un postre.
เราต้องการสั่งขนมเพิ่ม (Rao tong karn sung ka nom perm.)
Informando que você deseja pedir sobremesa
Quisiera un/una ___, por favor.
ฉันต้องการ____ (Chan tong karn____.)
Pedindo sobremesa
helado
ไอศกรีม (I-tim)
sobremesa
pastel/torta
ขนมเค้ก (cake)
sobremesa
chocolate
ช็อกโกแลต (chocolate)
sobremesa
galletas
คุ้กกี้ (cookie)
sobremesa
¡Provecho!
ขอให้มื้อนี้เป็นมื้ออาหารที่อร่อยนะ! (Kor hai mue nee pen mue arhan tee aroi na!)
Desejando uma boa refeição

Comendo fora - Pedindo bebidas

Me gustaría un/una _[bebida]_, por favor.
ฉันต้องการสั่ง__[เครื่องดื่ม]___. (Chan tong karn___[beverage]____.)
bebidas
agua mineral
น้ำเปล่าอัดแก๊ส (nam plao ud gas)
bebidas
agua simple
น้ำเปล่า (nam plao)
bebidas
una cerveza
เบียร์ (beer)
bebidas
una botella de vino
ไวน์ 1 ขวด (wine 1 kuad)
bebidas
un café
กาแฟ (ka-fae)
bebidas
un té
น้ำชา (nam cha)
bebidas
No tomo alcohol. ¿Qué contiene ésta bebida?
ฉันไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ในนี้มีแอลกอฮอล์หรือเปล่า? (Chan mai duem alcohol, nai nee mee alcohol rue plao?)
Perguntando se há álcool em determinada bebida

Comendo fora - Pagando

Nos gustaría pagar la cuenta.
เราต้องการจ่ายแล้ว (Rao tong karn jai laew.)
Comunicando que você deseja pagar
Nos gustaría dividir la cuenta.
เราต้องการจ่ายแยก (Rao tong karn jai yak.)
Informando ao garçom que cada pessoa irá pagar pelo seu pedido individualmente
Yo pago todo.
ฉันจะจ่ายทั้งหมดเอง (Chan ja jai tung mhod aeng.)
Informando ao garçom que você irá pagar a conta por todos na mesa
Te invito a comer/cenar.
ฉันจะเลี้ยงคุณในมื้อเที่ยง/มื้อเย็น (Chan ja liang khun nai mue tiang/dinner.)
Convidar alguém para comer fora e pagar pela refeição
Quédese con el cambio.
ไม่ต้องทอน (Mai tong torn.)
Dizer ao garçom que ele pode ficar com o troco para si como uma forma de gorjeta
¡La comida estuvo deliciosa!
อาหารอร่อยมากเลย! (Ar han aroi mak loey!)
Parabenizando pela comida
¡Mis felicitaciones al chef!
บอกกุ๊กให้ฉันด้วยว่าอาหารอร่อยมาก! (Bork kook hai chan duay wa arhan aroi mak!)
Parabenizando pela comida

Comendo fora - Reclamações

Mi comida está fría.
อาหารฉันไม่ร้อนเลย (Arhan chan mai roron loey!)
Reclamando que a comida não está quente o suficiente
Esto no está bien cocido.
อาหารจานนี้ยังไม่สุก (Arhan jarn nee yung mai sook.)
O tempo de cozimento não foi suficiente
Esto está demasiado cocido/a.
อาหารจานนี้สุกเกินไป (Arhan jarn nee sook kern pai.)
O tempo de cozimento foi demasiado
Yo no ordené esto, yo pedí____.
ฉันไม่ได้สั่งอาหารจานนี้ ฉันสั่ง___. (Chan mai dai sung arhan jarn nee, chan sung_____.)
Observando que o prato servido não é o que você pediu
Éste vino ya ha sido descorchado.
ไวน์ขวดนี้มีสารปนเปื้อน (Wine kuad nee me sarn pon puen.)
Mencionando que o vinho não está bom
Ordenamos hace más de media hora.
เราสั่งอาหารไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้ว (Rao sung ar-harn pai tung tae krueng chua mong tee laew laew.)
Reclamando do tempo de espera pela comida
La bebida no está fría.
เครื่องดื่มนี้ไม่เย็นเลย (Krueng duem nee mai yen loey.)
Reclamando que a bebida não está gelada o suficiente
Mi bebida sabe raro.
เครื่องดื่มนี้รสชาติแปลกๆ (Krueng duem nee rod chart plak plak.)
Observando o gosto estranho de sua bebida
Ordené mi bebida sin hielo.
ฉันสั่งเครื่องดื่มของฉันโดยไม่ใส่น้ำแข็ง (Chan sung krueng duem kong chan doi mai sai nam kang.)
Observando que você pediu sua bebida sem gelo e recebeu uma bebida com gelo
Hace falta un platillo.
ขาดอาหารหนึ่งอย่างไป (Kard ar-harn neung yang pai.)
Observando que seu pedido não está completo
Ésto no está limpio.
นี่ไม่สะอาด (Mee mai sa-ard.)
Observando que seu prato/talheres/copo está sujo

Comendo fora - Alergias

¿Èste platillo contiene________?
มี___ในนี้หรือเปล่า? (Mee___nai nee rue plao?)
Perguntando se determinado prato contém ingredientes aos quais você é alérgico
¿Podrían preparar el platillo sin _____?
คุณช่วยกรุณาเตรียมอาหารจานนี้โดยที่ไม่ได้ใส่____ได้หรือเปล่า? (Khun chuay ka-ru-na triam ar-harn jarn nee doi tee mai dai sai___ dai rue plao?)
Pedindo para não adicionar os ingredientes aos quais você é alérgico ao prato pedido.
Soy alérgico. Si tengo alguna reacción, mis medicinas se encuentran en mi bolsa/bolsillo.
ฉันเป็นภูมิแพ้ ถ้าฉันมีอาการแพ้เกิดขึ้น กรุณาช่วยฉันหายาในกระเป๋าด้วย! (Chan pen poom-pae, ta chan mee ar-karn pae gerd kern, ga-ru-na chuay chan ha ya nai kra pao duay!)
Avisando as pessoas que você é alérgico e que devem lhe dar o medicamento caso você tenha alguma reação.
nueces/cacahuates
ถั่ว (tua)
Alergia a alimentos
semillas de girasol/ajonjolí
เมล็ดงา (ma-led nga)
Alergia a alimentos
huevo
ไข่ไก่ (kai-gai)
Alergia a alimentos
mariscos/pescado/camarones
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/goong)
Alergia a alimentos
harina/trigo
แป้ง (pang)
Alergia a alimentos
leche/lácteos
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์นม (nom/lactose/pa-lit-ta-pun nom)
Alergia a alimentos
gluten
กลูเตน (gluten)
Alergia a alimentos
soya
ถั่วเหลือง (tua-leung)
Alergia a alimentos
leguminosas/frijoles/guisantes/maíz
เมล็ดถั่ว/ถั่ว/ข้าวโพด (ma-led-tua/tua/kao-pode)
Alergia a alimentos
hongos
เห็ด (hed)
Alergia a alimentos
fruta/kiwi/coco
ผลไม้/กี่วี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Alergia a alimentos
cebollín/cebollas/ajo
กระเทียม/หัวหอม (kra-tiam/hua-horm)
Alergia a alimentos
alcohol
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Alergia a alimentos