Tailandês | Guia de Frases - Viajar | Circulando

Circulando - Localização

Kayboldum.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Sem saber onde você está
Onun haritada nerede olduğunu bana gösterir misiniz?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Perguntando por uma locação específica no mapa
__ı nerede bulurum?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Perguntando por um determinado local
... bir banyo?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
instalações
... bir banka/döviz bürosu?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
instalações
... bir otel?
...โรงแรม? (rong ram?)
instalações
... bir benzin istasyonu?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
instalações
... bir hastane?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
instalações
... bir eczane?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
instalações
... bir büyük mağaza?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
instalações
... bir süpermarket?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
instalações
... otobüs durağı?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
instalações
... bir metro istasyonu?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
instalações
... bir turist bilgi ofisi?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
instalações
.. bir ATM/para çekme makinası?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
instalações
__ye nasıl varırım?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Pedindo por direções para um lugar específico
... eski kasaba merkezi?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
lugar específico
... tren istasyonu?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
lugar específico
... havaalanı?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
lugar específico
... polis merkezi?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
lugar específico
... [ülke]'nin konsolosluğu?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
a embaixada de um país específico
İyi bir __ tavsiye edebilir misiniz?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Pedindo recomendações de algum lugar específico
... barlar?
...บาร์? (...bar?)
lugar
... kafeler?
...คาเฟ่? (...cafe?)
lugar
... restoranlar?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
lugar
... gece kulüpleri?
...ผับ? (...pub?)
lugar
... oteller?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
lugar
... turistik atraksiyonlar?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
lugar
... tarihi alanlar?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
lugar
... müzeler?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
lugar

Circulando - Direções

Sola dön.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Dando direções
Sağa dön.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Dando direções
Düz git.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Dando direções
Geri git.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Dando direções
Dur.
หยุด (yhood)
Dando direções
__'e doğru git.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Dando direções
__'ı geç.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Dando direções
__'i bekle.
ระวัง___ (rawang____.)
Dando direções
yokuş aşağı
ลงเขา (long kao)
Dando direções
yokuş yukarı
ขึ้นเขา (kuen kao)
Dando direções
kavşak
สี่แยก (see yak)
Ponto de referência comum usado ao dar direções
trfik ışıkları
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Ponto de referência comum usado ao dar direções
park
จอดรถ (jord-rod)
Ponto de referência comum usado ao dar direções

Circulando - Ônibus/Trem

Nereden bir otobüs/tren bileti bulabilirim?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Perguntando onde comprar passagens
_[yer]_e bir __ almak istiyorum lütfen?
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Comprando uma passagem para um local específico
... tek bilet ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
bilhete só de ida
dönüş bileti
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
bilhete para ir e voltar
... birinci sınıf/ikinci sınıf bilet ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
passagem para a primeira ou segunda classe
... günlük ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
bilhete válido para usar durante um dia inteiro
... haftalık ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
bilhete válido para usar durante uma semana inteira
... aylık ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
bilhete válido para usar durante um mês inteiro
_[yer]_'ye bir bilet ne kadar?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Perguntando sobre o preço das passagens para determinado local
(Cam kenarına) koltuk ayırtmak istiyorum.
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Reservando um determinado assento
Bu tren/otobüs _[yer]_'de duruyor mu?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Perguntando se o ônibus ou o trem segue para determinado local
_[yer]_'e gitmek ne kadar sürer?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Perguntando sobre o tempo de viagem
_[yer]_ otobüsü/treni ne zaman ayrılıyor?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Perguntando quando um certo ônibus ou trem parte da estação
Bu koltuk ayırtıldı mı?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Perguntando se o acento está vago
Bu benim koltuğum
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Informando que você já estava previamente sentado neste local ou que reservou o assento

Circulando - Sinais

açık
เปิด (perd)
A loja está aberta
kapalı
ปิด (pid)
A loja está fechada
giriş
ทางเข้า (tang kao)
Sinal de entrada
çıkış
ทางออก (tang-ork)
Sinal de saída
itiniz
ผลัก (pluk)
çekiniz
ดึง (deung)
erkekler
ผู้ชาย (pu-chy)
Banheiro masculino
kadınlar
ผู้หญิง (pu-ying)
Banheiro feminino
dolu
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotel lotado/banheiro ocupado
boş
ว่าง (wang)
Hotel com quartos disponíveis/banheiro vazio

Circulando - Táxi

Taksi çağırmak için numarayı biliyor musunuz?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Perguntando pelo número de táxi de alguma companhia de taxista
_[yer]_ 'e gitmem gerekiyor.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Dizendo ao taxista aonde você quer ir
_[yer]_'e gitmek ne kadar?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Perguntando quanto custa a tarifa do táxi para determinado local
Burada bir dakika bekleyebilir misiniz?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Pedindo para o taxista esperar por você enquanto você entrega alguma coisa/conversa com alguém
Şu arabayı takip et!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Usar caso você seja um agente secreto

Circulando - Aluguel de carro

Araba nereden kiralanıyor?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Perguntando onde você pode alugar um carro
Büyük araba/küçük araba/kamyon kiralamak istiyorum.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Especificando que tipo de carro você quer alugar
... bir gün/bir hafta için.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Especificando por quanto tempo você deseja alugar o carro
Tam kapsamlı sigorta istiyorum.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Obtendo o pacote de seguro máximo
Sigortaya ihtiyacım yok.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Não obter seguro algum
Arabayı geriye dolu bir banzin deposuyla mı getirmeliyim?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Perguntando se você deve abastecer o carro antes de devolvê-lo
Bir sonraki petrol istasyonu nerede?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Perguntando onde você encontra o posto de gasolina mais próximo
İkinci bir şoför dahil etmek istiyorum.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Pedindo para registrar mais um motorista no contrato de aluguel
Şehirde/otoyollarda hız limiti ne?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Perguntando sobre os limites de velocidade da região
Depo dolu değil.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Reclamando que o tanque de gasolina do carro não está 100% cheio
Motordan garip bir ses geliyor.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Reclamando que há algum problema no motor do carro
Araba hasarlı.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Reclamando que o carro não está em boas condições