Turco | Guia de Frases - Viajar | Circulando

Circulando - Localização

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Kayboldum.
Sem saber onde você está
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Onun haritada nerede olduğunu bana gösterir misiniz?
Perguntando por uma locação específica no mapa
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
__ı nerede bulurum?
Perguntando por um determinado local
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... bir banyo?
instalações
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... bir banka/döviz bürosu?
instalações
...โรงแรม? (rong ram?)
... bir otel?
instalações
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... bir benzin istasyonu?
instalações
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... bir hastane?
instalações
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... bir eczane?
instalações
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... bir büyük mağaza?
instalações
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... bir süpermarket?
instalações
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... otobüs durağı?
instalações
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... bir metro istasyonu?
instalações
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... bir turist bilgi ofisi?
instalações
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
.. bir ATM/para çekme makinası?
instalações
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
__ye nasıl varırım?
Pedindo por direções para um lugar específico
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... eski kasaba merkezi?
lugar específico
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... tren istasyonu?
lugar específico
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... havaalanı?
lugar específico
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... polis merkezi?
lugar específico
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... [ülke]'nin konsolosluğu?
a embaixada de um país específico
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
İyi bir __ tavsiye edebilir misiniz?
Pedindo recomendações de algum lugar específico
...บาร์? (...bar?)
... barlar?
lugar
...คาเฟ่? (...cafe?)
... kafeler?
lugar
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restoranlar?
lugar
...ผับ? (...pub?)
... gece kulüpleri?
lugar
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... oteller?
lugar
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... turistik atraksiyonlar?
lugar
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... tarihi alanlar?
lugar
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... müzeler?
lugar

Circulando - Direções

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Sola dön.
Dando direções
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Sağa dön.
Dando direções
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Düz git.
Dando direções
เดินกลับไป (dern glub pai)
Geri git.
Dando direções
หยุด (yhood)
Dur.
Dando direções
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
__'e doğru git.
Dando direções
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
__'ı geç.
Dando direções
ระวัง___ (rawang____.)
__'i bekle.
Dando direções
ลงเขา (long kao)
yokuş aşağı
Dando direções
ขึ้นเขา (kuen kao)
yokuş yukarı
Dando direções
สี่แยก (see yak)
kavşak
Ponto de referência comum usado ao dar direções
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
trfik ışıkları
Ponto de referência comum usado ao dar direções
จอดรถ (jord-rod)
park
Ponto de referência comum usado ao dar direções

Circulando - Ônibus/Trem

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Nereden bir otobüs/tren bileti bulabilirim?
Perguntando onde comprar passagens
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
_[yer]_e bir __ almak istiyorum lütfen?
Comprando uma passagem para um local específico
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... tek bilet ...
bilhete só de ida
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
dönüş bileti
bilhete para ir e voltar
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... birinci sınıf/ikinci sınıf bilet ...
passagem para a primeira ou segunda classe
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... günlük ...
bilhete válido para usar durante um dia inteiro
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... haftalık ...
bilhete válido para usar durante uma semana inteira
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... aylık ...
bilhete válido para usar durante um mês inteiro
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
_[yer]_'ye bir bilet ne kadar?
Perguntando sobre o preço das passagens para determinado local
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
(Cam kenarına) koltuk ayırtmak istiyorum.
Reservando um determinado assento
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Bu tren/otobüs _[yer]_'de duruyor mu?
Perguntando se o ônibus ou o trem segue para determinado local
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
_[yer]_'e gitmek ne kadar sürer?
Perguntando sobre o tempo de viagem
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
_[yer]_ otobüsü/treni ne zaman ayrılıyor?
Perguntando quando um certo ônibus ou trem parte da estação
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Bu koltuk ayırtıldı mı?
Perguntando se o acento está vago
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Bu benim koltuğum
Informando que você já estava previamente sentado neste local ou que reservou o assento

Circulando - Sinais

เปิด (perd)
açık
A loja está aberta
ปิด (pid)
kapalı
A loja está fechada
ทางเข้า (tang kao)
giriş
Sinal de entrada
ทางออก (tang-ork)
çıkış
Sinal de saída
ผลัก (pluk)
itiniz
ดึง (deung)
çekiniz
ผู้ชาย (pu-chy)
erkekler
Banheiro masculino
ผู้หญิง (pu-ying)
kadınlar
Banheiro feminino
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
dolu
Hotel lotado/banheiro ocupado
ว่าง (wang)
boş
Hotel com quartos disponíveis/banheiro vazio

Circulando - Táxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Taksi çağırmak için numarayı biliyor musunuz?
Perguntando pelo número de táxi de alguma companhia de taxista
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
_[yer]_ 'e gitmem gerekiyor.
Dizendo ao taxista aonde você quer ir
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
_[yer]_'e gitmek ne kadar?
Perguntando quanto custa a tarifa do táxi para determinado local
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Burada bir dakika bekleyebilir misiniz?
Pedindo para o taxista esperar por você enquanto você entrega alguma coisa/conversa com alguém
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Şu arabayı takip et!
Usar caso você seja um agente secreto

Circulando - Aluguel de carro

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Araba nereden kiralanıyor?
Perguntando onde você pode alugar um carro
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Büyük araba/küçük araba/kamyon kiralamak istiyorum.
Especificando que tipo de carro você quer alugar
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... bir gün/bir hafta için.
Especificando por quanto tempo você deseja alugar o carro
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Tam kapsamlı sigorta istiyorum.
Obtendo o pacote de seguro máximo
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Sigortaya ihtiyacım yok.
Não obter seguro algum
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Arabayı geriye dolu bir banzin deposuyla mı getirmeliyim?
Perguntando se você deve abastecer o carro antes de devolvê-lo
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Bir sonraki petrol istasyonu nerede?
Perguntando onde você encontra o posto de gasolina mais próximo
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
İkinci bir şoför dahil etmek istiyorum.
Pedindo para registrar mais um motorista no contrato de aluguel
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Şehirde/otoyollarda hız limiti ne?
Perguntando sobre os limites de velocidade da região
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Depo dolu değil.
Reclamando que o tanque de gasolina do carro não está 100% cheio
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Motordan garip bir ses geliyor.
Reclamando que há algum problema no motor do carro
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Araba hasarlı.
Reclamando que o carro não está em boas condições