Tcheco | Guia de Frases - Viajar | Circulando

Circulando - Localização

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ztratil(a) jsem se.
Sem saber onde você está
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě?
Perguntando por uma locação específica no mapa
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Kde můžu najít___?
Perguntando por um determinado local
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... záchod?
instalações
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... banku/směnárnu?
instalações
...โรงแรม? (rong ram?)
... hotel?
instalações
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... čerpací stanici?
instalações
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... nemocnici?
instalações
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... lékárnu?
instalações
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... obchodní dům?
instalações
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... supermarket?
instalações
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... autobusovou zastávku?
instalações
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... zastávku metra?
instalações
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... turistické informace?
instalações
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... bankomat?
instalações
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Jak se dostanu ___?
Pedindo por direções para um lugar específico
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... do centra?
lugar específico
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... na vlakové nádraží?
lugar específico
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... na letiště?
lugar específico
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... na policejní stanici?
lugar específico
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... na ambasádu [země]?
a embaixada de um país específico
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Můžete/Můžeš mi doporučit nějaké dobré ___?
Pedindo recomendações de algum lugar específico
...บาร์? (...bar?)
... bary?
lugar
...คาเฟ่? (...cafe?)
... kavárny?
lugar
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restaurace?
lugar
...ผับ? (...pub?)
... noční kluby?
lugar
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hotely?
lugar
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... turistické atrakce?
lugar
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... historické památky?
lugar
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... muzea?
lugar

Circulando - Direções

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Zahni doleva.
Dando direções
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Zahni doprava.
Dando direções
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Jdi rovně.
Dando direções
เดินกลับไป (dern glub pai)
Jdi zpátky.
Dando direções
หยุด (yhood)
Zastav.
Dando direções
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Jdi směrem ___.
Dando direções
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Jdi kolem ___.
Dando direções
ระวัง___ (rawang____.)
Vyhlížej ___.
Dando direções
ลงเขา (long kao)
dolů z kopce
Dando direções
ขึ้นเขา (kuen kao)
nahoru do kopce
Dando direções
สี่แยก (see yak)
křižovatka
Ponto de referência comum usado ao dar direções
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
semafor
Ponto de referência comum usado ao dar direções
จอดรถ (jord-rod)
park
Ponto de referência comum usado ao dar direções

Circulando - Ônibus/Trem

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Kde si můžu koupit jízdenku na autobus/vlak?
Perguntando onde comprar passagens
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Chtěl(a) bych koupit ___ do __[místo]__, prosím.
Comprando uma passagem para um local específico
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... jednosměrnou jízdenku ...
bilhete só de ida
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... zpáteční jízdenku ...
bilhete para ir e voltar
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... jízdenku do první/druhé třídy ...
passagem para a primeira ou segunda classe
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... jízdenku na den ...
bilhete válido para usar durante um dia inteiro
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... jízdenku na týden ...
bilhete válido para usar durante uma semana inteira
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... měsíční jízdenku ...
bilhete válido para usar durante um mês inteiro
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Kolik stojí jízdenka do __[místo]__ ?
Perguntando sobre o preço das passagens para determinado local
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Chtěl(a) bych se rezervovat sedadlo (vedle okna).
Reservando um determinado assento
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Staví tento autobus/vlak v__[lmísto]__?
Perguntando se o ônibus ou o trem segue para determinado local
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Jak dlouho to trvá se dostat do __[místo]__?
Perguntando sobre o tempo de viagem
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Kdy odjíždí autobus/vlak směrem na __[místo]__?
Perguntando quando um certo ônibus ou trem parte da estação
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Je toto místo volné?
Perguntando se o acento está vago
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Tohle je moje místo.
Informando que você já estava previamente sentado neste local ou que reservou o assento

Circulando - Sinais

เปิด (perd)
otevřeno
A loja está aberta
ปิด (pid)
zavřeno
A loja está fechada
ทางเข้า (tang kao)
vchod
Sinal de entrada
ทางออก (tang-ork)
východ
Sinal de saída
ผลัก (pluk)
tam
ดึง (deung)
sem
ผู้ชาย (pu-chy)
muži
Banheiro masculino
ผู้หญิง (pu-ying)
ženy
Banheiro feminino
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
obsazeno
Hotel lotado/banheiro ocupado
ว่าง (wang)
volno
Hotel com quartos disponíveis/banheiro vazio

Circulando - Táxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Víte číslo na taxi?
Perguntando pelo número de táxi de alguma companhia de taxista
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Potřebuji se dostat do __[místo]__.
Dizendo ao taxista aonde você quer ir
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Kolik to stojí do __[místo]__?
Perguntando quanto custa a tarifa do táxi para determinado local
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Můžete tady na mě chvilku počkat?
Pedindo para o taxista esperar por você enquanto você entrega alguma coisa/conversa com alguém
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Sledujte to auto!
Usar caso você seja um agente secreto

Circulando - Aluguel de carro

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Kde je půjčovna aut?
Perguntando onde você pode alugar um carro
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Chtěl(a) bych si pronajmout malé auto/velké auto/dodávku.
Especificando que tipo de carro você quer alugar
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... na jeden den/jeden týden.
Especificando por quanto tempo você deseja alugar o carro
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Chci plné pojistné krytí.
Obtendo o pacote de seguro máximo
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Nepotřebuji pojištění.
Não obter seguro algum
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Mám přivést zpět auto s plnou nádrží?
Perguntando se você deve abastecer o carro antes de devolvê-lo
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Kde je nejbližší čerpací stanice?
Perguntando onde você encontra o posto de gasolina mais próximo
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Chtěl(a) bych zahrnout dalšího řidiče.
Pedindo para registrar mais um motorista no contrato de aluguel
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Jaký je rychlostní limit ve městě/na dálnici?
Perguntando sobre os limites de velocidade da região
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Nádrž není plná.
Reclamando que o tanque de gasolina do carro não está 100% cheio
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Motor dělá divné zvuky.
Reclamando que há algum problema no motor do carro
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Auto je poničené.
Reclamando que o carro não está em boas condições