Polonês | Guia de Frases - Viajar | Circulando

Circulando - Localização

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Zgubiłem/Zgubiłam się.
Sem saber onde você está
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani pokazać mi gdzie to jest na mapie?
Perguntando por uma locação específica no mapa
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Gdzie jest ___?
Perguntando por um determinado local
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... toaleta?
instalações
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... bank/kantor?
instalações
...โรงแรม? (rong ram?)
... hotel?
instalações
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... stacja benzynowa?
instalações
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... szpital?
instalações
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... apteka?
instalações
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... dom towarowy?
instalações
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... supermarket?
instalações
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... przystanek autobusowy?
instalações
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... stacja metra?
instalações
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... centrum informacji turystycznej?
instalações
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... bankomat?
instalações
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Jak dotrzeć ___?
Pedindo por direções para um lugar específico
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... do centrum?
lugar específico
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... na dworzec kolejowy?
lugar específico
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... na lotnisko?
lugar específico
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... na komisariat policji?
lugar específico
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... do ambasady [nazwa kraju]?
a embaixada de um país específico
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani mi polecić (jakiś/jakąś/jakieś) ___?
Pedindo recomendações de algum lugar específico
...บาร์? (...bar?)
... bary?
lugar
...คาเฟ่? (...cafe?)
... kawiarnie?
lugar
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restauracje?
lugar
...ผับ? (...pub?)
... kluby nocne?
lugar
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hotele?
lugar
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... atrakcje turystyczne?
lugar
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... atrakcje historyczne?
lugar
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... muzea?
lugar

Circulando - Direções

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Skręć w lewo.
Dando direções
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Skręć w prawo.
Dando direções
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Idź prosto.
Dando direções
เดินกลับไป (dern glub pai)
Zawróć.
Dando direções
หยุด (yhood)
Zatrzymaj się.
Dando direções
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Idź w kierunku ___.
Dando direções
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Miń ___.
Dando direções
ระวัง___ (rawang____.)
Rozejrzyj się za ___.
Dando direções
ลงเขา (long kao)
w dół
Dando direções
ขึ้นเขา (kuen kao)
w górę
Dando direções
สี่แยก (see yak)
skrzyżowanie
Ponto de referência comum usado ao dar direções
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
światła
Ponto de referência comum usado ao dar direções
จอดรถ (jord-rod)
park
Ponto de referência comum usado ao dar direções

Circulando - Ônibus/Trem

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Gdzie mogę kupić bilet na autobus/pociąg?
Perguntando onde comprar passagens
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Poproszę ___ do __[cel podróży]__ .
Comprando uma passagem para um local específico
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... bilet w jedną stronę ...
bilhete só de ida
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... bilet powrotny ...
bilhete para ir e voltar
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... bilet pierwszej klasy/drugiej klasy ...
passagem para a primeira ou segunda classe
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... bilet całodzienny ...
bilhete válido para usar durante um dia inteiro
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... bilet tygodniowy ...
bilhete válido para usar durante uma semana inteira
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... bilet miesięczny ...
bilhete válido para usar durante um mês inteiro
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Ile kosztuje bilet do _[cel podróży]_?
Perguntando sobre o preço das passagens para determinado local
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować miejsce (przy oknie).
Reservando um determinado assento
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Czy ten autobus/pociąg zatrzymuje się w _[nazwa miejscowości]_?
Perguntando se o ônibus ou o trem segue para determinado local
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Ile trwa podróż do _[nazwa miejscowości]_?
Perguntando sobre o tempo de viagem
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Kiedy odjeżdża autobus/pociąg do _[nazwa miejscowości]_?
Perguntando quando um certo ônibus ou trem parte da estação
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Czy to miejsce jest wolne?
Perguntando se o acento está vago
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
To jest moje miejsce.
Informando que você já estava previamente sentado neste local ou que reservou o assento

Circulando - Sinais

เปิด (perd)
otwarte
A loja está aberta
ปิด (pid)
zamknięte
A loja está fechada
ทางเข้า (tang kao)
wejście
Sinal de entrada
ทางออก (tang-ork)
wyjście
Sinal de saída
ผลัก (pluk)
pchaj
ดึง (deung)
ciągnij
ผู้ชาย (pu-chy)
męski
Banheiro masculino
ผู้หญิง (pu-ying)
damski
Banheiro feminino
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
zajęte
Hotel lotado/banheiro ocupado
ว่าง (wang)
wolne
Hotel com quartos disponíveis/banheiro vazio

Circulando - Táxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Jaki jest numer, żeby zadzwonić po taksówkę?
Perguntando pelo número de táxi de alguma companhia de taxista
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Muszę dotrzeć do_[cel podróży]_ .
Dizendo ao taxista aonde você quer ir
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Ile kosztuje przejazd do_[cel podróży]_?
Perguntando quanto custa a tarifa do táxi para determinado local
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Może Pan/Pani tu chwilę zaczekać?
Pedindo para o taxista esperar por você enquanto você entrega alguma coisa/conversa com alguém
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Proszę jechać za tym samochodem!
Usar caso você seja um agente secreto

Circulando - Aluguel de carro

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Gdzie jest wypożyczalnia samochodów?
Perguntando onde você pode alugar um carro
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Chciałbym/Chciałabym wypożyczyć mały samochód / duży samochód / furgonetkę.
Especificando que tipo de carro você quer alugar
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... na jeden dzień/jeden tydzień.
Especificando por quanto tempo você deseja alugar o carro
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Proszę o opcję z pełnym pokryciem ubezpieczeniowym.
Obtendo o pacote de seguro máximo
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Nie potrzebuję ubezpieczenia.
Não obter seguro algum
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Czy przy zwracaniu auta bak musi być pełny?
Perguntando se você deve abastecer o carro antes de devolvê-lo
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa?
Perguntando onde você encontra o posto de gasolina mais próximo
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Chciałbym/Chciałabym dodać drugiego kierowcę.
Pedindo para registrar mais um motorista no contrato de aluguel
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Ile wynosi ograniczenie prędkości w miastach/na autostradach?
Perguntando sobre os limites de velocidade da região
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Bak nie jest pełny.
Reclamando que o tanque de gasolina do carro não está 100% cheio
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Silnik wydaje dziwne odgłosy.
Reclamando que há algum problema no motor do carro
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Samochód jest zepsuty.
Reclamando que o carro não está em boas condições