Holandês | Guia de Frases - Viajar | Circulando

Circulando - Localização

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ik ben de weg kwijt.
Sem saber onde você está
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is?
Perguntando por uma locação específica no mapa
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Waar kan ik ___ vinden?
Perguntando por um determinado local
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... een toilet?
instalações
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... een bank/een wisselkantoor?
instalações
...โรงแรม? (rong ram?)
... een hotel?
instalações
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... een tankstation?
instalações
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... een ziekenhuis?
instalações
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... een apotheek?
instalações
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... een warenhuis?
instalações
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... een supermarkt?
instalações
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... de bushalte?
instalações
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... de halte voor de ondergrondse?
instalações
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... een bezoekersinformatie/VVV?
instalações
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... een geldautomaat?
instalações
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Hoe kom ik bij ___?
Pedindo por direções para um lugar específico
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... het centrum?
lugar específico
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... het (trein)station?
lugar específico
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... het vliegveld?
lugar específico
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... het politiebureau?
lugar específico
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... de ambassade van [land]?
a embaixada de um país específico
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Kunt u een goed(e) __ aanraden?
Pedindo recomendações de algum lugar específico
...บาร์? (...bar?)
... barren?
lugar
...คาเฟ่? (...cafe?)
... cafés?
lugar
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restaurants?
lugar
...ผับ? (...pub?)
... nachtclubs?
lugar
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hotels?
lugar
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... toeristenattracties?
lugar
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... historische bezienswaardigheden?
lugar
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... museums?
lugar

Circulando - Direções

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Sla linksaf.
Dando direções
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Sla rechtsaf.
Dando direções
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Ga rechtdoor.
Dando direções
เดินกลับไป (dern glub pai)
Ga terug.
Dando direções
หยุด (yhood)
Stop.
Dando direções
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Ga richting ___.
Dando direções
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Ga voorbij de ___.
Dando direções
ระวัง___ (rawang____.)
Zoek de ___.
Dando direções
ลงเขา (long kao)
naar beneden
Dando direções
ขึ้นเขา (kuen kao)
omhoog
Dando direções
สี่แยก (see yak)
kruising
Ponto de referência comum usado ao dar direções
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
stoplichten
Ponto de referência comum usado ao dar direções
จอดรถ (jord-rod)
park
Ponto de referência comum usado ao dar direções

Circulando - Ônibus/Trem

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Waar kan ik een bus-/treinkaartje kopen?
Perguntando onde comprar passagens
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Ik wil graag een ___ naar __[plaats]__ kopen.
Comprando uma passagem para um local específico
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... enkeltje ...
bilhete só de ida
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... retourtje ...
bilhete para ir e voltar
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... eersteklas-/tweedeklaskaartje ...
passagem para a primeira ou segunda classe
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... dagkaart ...
bilhete válido para usar durante um dia inteiro
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... weekkaart ...
bilhete válido para usar durante uma semana inteira
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... maandkaart ...
bilhete válido para usar durante um mês inteiro
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Hoeveel kost een kaartje naar __[plaats]__ ?
Perguntando sobre o preço das passagens para determinado local
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Ik wil graag een stoel (aan het raam) reserveren.
Reservando um determinado assento
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Stopt eze bus/trein in __ [plaats]__ ?
Perguntando se o ônibus ou o trem segue para determinado local
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Hoe lang duurt het om naar __[plek]__ te gaan?
Perguntando sobre o tempo de viagem
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Wanneer vertrekt de trein richting __[plaats]__?
Perguntando quando um certo ônibus ou trem parte da estação
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Is deze plek bezet?
Perguntando se o acento está vago
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Dat is mijn stoel.
Informando que você já estava previamente sentado neste local ou que reservou o assento

Circulando - Sinais

เปิด (perd)
open
A loja está aberta
ปิด (pid)
gesloten
A loja está fechada
ทางเข้า (tang kao)
toegang
Sinal de entrada
ทางออก (tang-ork)
uitgang
Sinal de saída
ผลัก (pluk)
duwen
ดึง (deung)
trekken
ผู้ชาย (pu-chy)
mannen
Banheiro masculino
ผู้หญิง (pu-ying)
vrouwen
Banheiro feminino
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
bezet
Hotel lotado/banheiro ocupado
ว่าง (wang)
vrij
Hotel com quartos disponíveis/banheiro vazio

Circulando - Táxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Weet u het telefoonnummer om een taxi te bellen?
Perguntando pelo número de táxi de alguma companhia de taxista
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Ik moet naar __[locatie]__.
Dizendo ao taxista aonde você quer ir
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Hoeveel kost het om naar __[locatie]__ te gaan?
Perguntando quanto custa a tarifa do táxi para determinado local
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Kunt u hier even wachten?
Pedindo para o taxista esperar por você enquanto você entrega alguma coisa/conversa com alguém
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Volg die auto!
Usar caso você seja um agente secreto

Circulando - Aluguel de carro

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Waar is de autoverhuur?
Perguntando onde você pode alugar um carro
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Ik wil graag een kleine auto/grote auto/busje huren.
Especificando que tipo de carro você quer alugar
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... voor één dag/een week.
Especificando por quanto tempo você deseja alugar o carro
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Ik wil een verzekering met volledige dekking.
Obtendo o pacote de seguro máximo
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Ik heb geen verzekering nodig.
Não obter seguro algum
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Moet ik de auto met een volle tank terugbrengen?
Perguntando se você deve abastecer o carro antes de devolvê-lo
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Waar is het dichtstbijzijnde tankstation?
Perguntando onde você encontra o posto de gasolina mais próximo
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Ik wil graag een extra bestuurder toevoegen.
Pedindo para registrar mais um motorista no contrato de aluguel
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Wat is de snelheidslimiet in de stad/op de snelweg?
Perguntando sobre os limites de velocidade da região
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
De tank is niet vol.
Reclamando que o tanque de gasolina do carro não está 100% cheio
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
De motor maakt een gek geluid.
Reclamando que há algum problema no motor do carro
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
De auto is beschadigd.
Reclamando que o carro não está em boas condições