Tailandês | Guia de Frases - Viajar | Circulando

Circulando - Localização

M-am rătăcit.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Sem saber onde você está
Îmi puteți arăta unde este pe hartă?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Perguntando por uma locação específica no mapa
Unde pot găsi ___ ?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Perguntando por um determinado local
... o toaletă?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
instalações
... o bancă/un schimb valutar?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
instalações
... un hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
instalações
... o benzinărie?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
instalações
... un spital?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
instalações
... o farmacie?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
instalações
... un magazin universal?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
instalações
... un supermarket?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
instalações
... o stație de autobuz?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
instalações
... o stație de metrou?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
instalações
... un centru de informații turistice?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
instalações
... un ATM/bancomat?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
instalações
Cum pot ajunge ___ ?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Pedindo por direções para um lugar específico
... în centrul orașului?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
lugar específico
... la gară?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
lugar específico
... la aeroport?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
lugar específico
... la poliție?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
lugar específico
... la ambasada [țara] ?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
a embaixada de um país específico
Îmi puteți recomanda ___ ?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Pedindo recomendações de algum lugar específico
... un bar?
...บาร์? (...bar?)
lugar
... o cafenea?
...คาเฟ่? (...cafe?)
lugar
... un restaurant?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
lugar
... un club?
...ผับ? (...pub?)
lugar
... un hotel?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
lugar
... anumite atracții turistice?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
lugar
... anumite situri arheologice/istorice?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
lugar
... muzee
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
lugar

Circulando - Direções

Viraj la stânga.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Dando direções
Viraj la dreapta.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Dando direções
Drept înainte.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Dando direções
Întorceți-vă.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Dando direções
Opriți.
หยุด (yhood)
Dando direções
Mergeți către ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Dando direções
Treceți pe lângă ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Dando direções
Uitați-vă după ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Dando direções
În jos/la vale.
ลงเขา (long kao)
Dando direções
În sus/la deal.
ขึ้นเขา (kuen kao)
Dando direções
Intersecție
สี่แยก (see yak)
Ponto de referência comum usado ao dar direções
Semafoare
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Ponto de referência comum usado ao dar direções
Parc
จอดรถ (jord-rod)
Ponto de referência comum usado ao dar direções

Circulando - Ônibus/Trem

De unde pot cumpăra un bilet de autobuz/tren?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Perguntando onde comprar passagens
Aș dori să cumpăr un ___ pentru _[locație]_, vă rog.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Comprando uma passagem para um local específico
... bilet simplu ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
bilhete só de ida
... bilet dus-întors ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
bilhete para ir e voltar
... un bilet la clasa întâi/a doua ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
passagem para a primeira ou segunda classe
... bilet pentru o zi ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
bilhete válido para usar durante um dia inteiro
... bilet/abonament săptămânal ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
bilhete válido para usar durante uma semana inteira
... abonament lunar ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
bilhete válido para usar durante um mês inteiro
Cât costă un bilet până la _[destinație]_ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Perguntando sobre o preço das passagens para determinado local
Aș dori să rezerv un loc (lângă geam).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Reservando um determinado assento
Acest autobuz/tren oprește în _[destinație]_ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Perguntando se o ônibus ou o trem segue para determinado local
În cât timp ajunge la _[locație]_ ?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Perguntando sobre o tempo de viagem
La ce oră pleacă trenul/autobuzul în direcția _[destinație]_ ?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Perguntando quando um certo ônibus ou trem parte da estação
Este ocupat acest loc?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Perguntando se o acento está vago
Acela este locul meu.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Informando que você já estava previamente sentado neste local ou que reservou o assento

Circulando - Sinais

Deschis
เปิด (perd)
A loja está aberta
Închis
ปิด (pid)
A loja está fechada
Intrare
ทางเข้า (tang kao)
Sinal de entrada
Ieșire
ทางออก (tang-ork)
Sinal de saída
Împinge
ผลัก (pluk)
Trage
ดึง (deung)
Bărbați
ผู้ชาย (pu-chy)
Banheiro masculino
Femei
ผู้หญิง (pu-ying)
Banheiro feminino
Ocupat
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotel lotado/banheiro ocupado
Disponibil/Vacant
ว่าง (wang)
Hotel com quartos disponíveis/banheiro vazio

Circulando - Táxi

Aveți un număr de telefon pentru a chema un taxi?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Perguntando pelo número de táxi de alguma companhia de taxista
Trebuie să ajung la _[destinație]_.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Dizendo ao taxista aonde você quer ir
Cât costă până la _[destinație]_ ?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Perguntando quanto custa a tarifa do táxi para determinado local
Puteți aștepta aici pentru un moment?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Pedindo para o taxista esperar por você enquanto você entrega alguma coisa/conversa com alguém
Urmăriți mașina aceea!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Usar caso você seja um agente secreto

Circulando - Aluguel de carro

De unde pot închiria o mașină?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Perguntando onde você pode alugar um carro
Aș dori să închiriez o mașină mică/mare/o dubă.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Especificando que tipo de carro você quer alugar
... pentru o zi/o săptămână.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Especificando por quanto tempo você deseja alugar o carro
Doresc asigurare pentru toate riscurile.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Obtendo o pacote de seguro máximo
Nu am nevoie de asigurare.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Não obter seguro algum
Trebuie să aduc mașina înapoi cu rezervorul plin?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Perguntando se você deve abastecer o carro antes de devolvê-lo
Unde este următoarea benzinărie?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Perguntando onde você encontra o posto de gasolina mais próximo
Aș dori să includ un al doilea șofer.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Pedindo para registrar mais um motorista no contrato de aluguel
Care este limita de viteză în orașe/pe autostradă?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Perguntando sobre os limites de velocidade da região
Rezervorul nu este plin.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Reclamando que o tanque de gasolina do carro não está 100% cheio
Motorul face un zgomot ciudat.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Reclamando que há algum problema no motor do carro
Mașina este avariată.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Reclamando que o carro não está em boas condições