Tailandês | Guia de Frases - Viajar | Circulando

Circulando - Localização

道に迷いました
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Sem saber onde você está
どこなのか地図で示してもらえますか?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Perguntando por uma locação específica no mapa
___はどこですか?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Perguntando por um determinado local
...お手洗い?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
instalações
... 銀行/外国為替取引所?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
instalações
...ホテル?
...โรงแรม? (rong ram?)
instalações
...ガソリンスタンド?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
instalações
...病院?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
instalações
...薬局?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
instalações
...デパート?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
instalações
...スーパー?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
instalações
...バス停?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
instalações
...地下鉄駅?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
instalações
...観光案内所?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
instalações
..ATM/現金取扱機?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
instalações
___まではどの道順を行けばいいですか?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Pedindo por direções para um lugar específico
...中心地?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
lugar específico
...駅?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
lugar específico
...空港?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
lugar específico
...警察所?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
lugar específico
...[国]大使館?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
a embaixada de um país específico
おすすめの___はありますか?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Pedindo recomendações de algum lugar específico
...バー?
...บาร์? (...bar?)
lugar
...カフェ?
...คาเฟ่? (...cafe?)
lugar
...レストラン?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
lugar
...ナイトクラブ?
...ผับ? (...pub?)
lugar
...ホテル?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
lugar
...観光資源?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
lugar
... 史跡?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
lugar
...美術館?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
lugar

Circulando - Direções

左に曲がる
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Dando direções
右に曲がる
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Dando direções
まっすぐ進む
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Dando direções
戻る
เดินกลับไป (dern glub pai)
Dando direções
止まる
หยุด (yhood)
Dando direções
___へ向かう
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Dando direções
___を過ぎる
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Dando direções
___に注意する
ระวัง___ (rawang____.)
Dando direções
下り坂
ลงเขา (long kao)
Dando direções
上り坂
ขึ้นเขา (kuen kao)
Dando direções
交差点
สี่แยก (see yak)
Ponto de referência comum usado ao dar direções
信号
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Ponto de referência comum usado ao dar direções
公園
จอดรถ (jord-rod)
Ponto de referência comum usado ao dar direções

Circulando - Ônibus/Trem

どこでバス/電車の切符が買えますか?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Perguntando onde comprar passagens
__[場所]__行きの___をください
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Comprando uma passagem para um local específico
...片道切符...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
bilhete só de ida
...往復切符...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
bilhete para ir e voltar
...ファーストクラス/セカンドクラス切符...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
passagem para a primeira ou segunda classe
...一日券...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
bilhete válido para usar durante um dia inteiro
...一週間券...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
bilhete válido para usar durante uma semana inteira
...一ヶ月券...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
bilhete válido para usar durante um mês inteiro
__[場所]__へのチケットはいくらですか?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Perguntando sobre o preço das passagens para determinado local
(窓際の)席を予約したいです
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Reservando um determinado assento
このバス/電車は__[場所]__で止まりますか?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Perguntando se o ônibus ou o trem segue para determinado local
__[場所]__まではどの位かかりますか?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Perguntando sobre o tempo de viagem
__[場所]__行きのバス/電車はいつ出発しますか?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Perguntando quando um certo ônibus ou trem parte da estação
この席は空いていますか?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Perguntando se o acento está vago
これは私の席です
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Informando que você já estava previamente sentado neste local ou que reservou o assento

Circulando - Sinais

営業中
เปิด (perd)
A loja está aberta
閉店
ปิด (pid)
A loja está fechada
入り口
ทางเข้า (tang kao)
Sinal de entrada
出口
ทางออก (tang-ork)
Sinal de saída
押す
ผลัก (pluk)
引く
ดึง (deung)
ผู้ชาย (pu-chy)
Banheiro masculino
ผู้หญิง (pu-ying)
Banheiro feminino
使用中
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotel lotado/banheiro ocupado
空き
ว่าง (wang)
Hotel com quartos disponíveis/banheiro vazio

Circulando - Táxi

タクシーの電話番号を知っていますか?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Perguntando pelo número de táxi de alguma companhia de taxista
__[場所]__へ行きたいです
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Dizendo ao taxista aonde você quer ir
__[場所]__へ行くにはいくらかかりますか?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Perguntando quanto custa a tarifa do táxi para determinado local
ここで少し待っててもらえますか?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Pedindo para o taxista esperar por você enquanto você entrega alguma coisa/conversa com alguém
あの車を追って!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Usar caso você seja um agente secreto

Circulando - Aluguel de carro

レンタカー業者はどこですか?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Perguntando onde você pode alugar um carro
小型車/大型車/トラックをレンタルしたいです
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Especificando que tipo de carro você quer alugar
...一日/一週間
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Especificando por quanto tempo você deseja alugar o carro
完全補償型保険がほしいです
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Obtendo o pacote de seguro máximo
保険は必要ないです
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Não obter seguro algum
ガソリン満タンにして車を返せばいいですか?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Perguntando se você deve abastecer o carro antes de devolvê-lo
一番近くのガソリンスタンドはどこですか?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Perguntando onde você encontra o posto de gasolina mais próximo
もう一人のドライバーを追加したいと思います
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Pedindo para registrar mais um motorista no contrato de aluguel
都市/高速でのスピードリミットは何ですか?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Perguntando sobre os limites de velocidade da região
ガソリンタンクが満タンではない
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Reclamando que o tanque de gasolina do carro não está 100% cheio
エンジンから奇妙な音がします
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Reclamando que há algum problema no motor do carro
車が損傷されている
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Reclamando que o carro não está em boas condições