Tcheco | Guia de Frases - Viajar | Acomodações

Acomodações - Procurando

Kie mi povas trovi ___?
Kde můžu najít ___?
Pedindo por orientações para uma acomodação
...ĉambron por lui?
... pokoj k pronájmu?
Tipo de acomodação
...gastejon?
... hostel?
Tipo de acomodação
...hotelon?
... hotel?
Tipo de acomodação
...liton kaj matenmanĝon?
... pokoj se snídaní?
Tipo de acomodação
...kampadejon?
... kemp?
Tipo de acomodação
Kiel estas la prezoj tie?
Jaké jsou tam ceny?
Perguntando sobre os preços

Acomodações - Reservando

Ĉu vi havas disponeblajn ĉambrojn?
Máte nějaké volné pokoje?
Perguntando se o estabelecimento possui quartos vagos
Kiom kostas ĉambron por ___ persono(j)?
Kolik stojí pokoj pro ___ lidí?
Perguntando o preço de um quarto
Mi ŝatus rezervi ___.
Chtěl(a) bych si zarezervovat ___.
Reservando determinado quarto
... duoblan ĉambron.
... pokoj pro dva?
Quarto para duas pessoas
... solan ĉambron.
... pokoj pro jednoho.
Quarto para uma pessoa
... ĉambron por ___ personoj.
... pokoj pro ___ lidí.
Quarto para X pessoas
... nefumantan ĉambron.
... nekuřácký pokoj.
Quarto para não fumantes
Mi ŝatus rezervi ĉambron kun ___.
Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj s ___.
Pedindo por um quarto com instalações adicionais
... duobla lito.
... dvoulůžkem.
Cama para duas pessoas
... apartaj litoj.
... oddělenými postelemi.
Camas para solteiros
... balkono.
... balkónem.
... apuda banĉambro.
... vlastní koupelnou.
O quarto inclui banheiro privado
... vido sur oceano.
... výhledem na moře.
O quarto possui vista para o oceano
... ekstra lito.
... přistýlkou.
Pedindo por uma cama extra no quarto de hotel
Mi ŝatus rezervi ĉambron por ___ nokto(j)/semajno(j).
Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj pro __ noc(i)/týden(týdny).
Reservando um quarto por um determinado período de tempo
Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn por handikapuloj?
Máte nějaké speciální pokoje pro postižené?
Pedindo por um quarto especial para pessoas com deficiência
Mi estas alergia al ____ [polvo/hararaj bestoj]. Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn havebla?
Jsem alergický na ____ [prach/chlupatá zvířata]. Máte dostupné nějaké speciální pokoje v tomto směru?
Pedindo por um quarto especial devido às suas alergias
Ĉu mi povas vidi la ĉambron?
Můžu ten pokoj nejdříve vidět?
Pedindo para ver o quarto antes de fazer a reserva
Ĉu estas matenmanĝo inkluzivita?
Je snídaně v ceně?
Perguntando se o preço inclui café da manhã
Ĉu estas mantukoj/littuko inkluzivita(j)?
Jsou ručníky/ Je ložní prádlo v ceně?
Perguntando se o preço inclui toalhas e lençois de cama
Ĉu estas dorlotbestoj permesitaj?
Jsou povolena domácí zvířata?
Perguntando se animais de estimação são permitidos
Ĉu vi havas parkumadgaraĝon?
Máte k dispozici garáž/parkoviště?
Perguntando aonde estacionar o carro
Ĉu vi havas monŝrankon?
Máte bezpečnostní skříňky/sejf?
Perguntando aonde guardar seus pertences

Acomodações - Durante sua estadia

Kie mi povas trovi ĉambron nombro ___?
Kde můžu najít pokoj číslo ___?
Perguntando por direções para um determinado quarto
La ŝlosilo por la ĉambro nombro___, bonvolu!
Klíč od pokoje číslo ___, prosím!
Pedindo pela chave do seu quarto
Ĉu iu petis min?
Ptal se někdo po mě?
Perguntando se alguém deixou alguma mensagem para você
Kie mi povas subskribi por la ekskurso?
Kde se můžu přihlásit na exkurzi?
Perguntando aonde inscrever-se para uma excursão
Kie mi povas fari telefonon?
Kde si můžu zavolat?
Perguntando aonde o telefone público está
Kiam estas matenmanĝo servita?
Kdy se podává snídaně?
Perguntando quando o café da manhã é servido
Bonvolu veki min morgaŭ je ___.
Prosím probuďte mě zítra v___.
Pedindo para que o hotel ligue para seu quarto para acordá-lo
Ĉu vi povas voki taksion, bonvolu?
Můžete zavolat taxi, prosím?
Pedindo um taxi
Ĉu mi povas uzi la interreto tie?
Můžu tady používat internet?
Perguntando sobre a conexão da internet
Ĉu vi rekomendas iun bonan restoracion proksime?
Mohl byste nám doporučit dobré restaurace poblíž?
Perguntando por recomendações de restaurantes
Ĉu vi povas purigi mian ĉambron?
Mohli byste mi prosím uklidit pokoj?
Pedindo para que o quarto seja limpo
Mi ne volas, ke la ĉambro estus purigita nun.
Teď nechci uklidit pokoj.
Pedindo para que o quarto seja limpo mais tarde
Ĉu vi povas alporti alian litkovrilon/kapkusenon/tukon?
Mohli byste mi prosím přinést další deku/polštář/ručník?
Pedindo por ítens extra
Ĉu vi povas alporti tion al la lavejo por purigado?
Můžete prosím vzít tohle do prádelny na vyprání?
Pedindo para que alguma peça de roupa sua seja limpa
Mi ŝatus elpreni, bonvolu.
Chtěl(a) bych se odhlásit, prosím.
Informando que você está de partida e deseja pagar a conta do hotel
Ni vere ĝuis nian restadon ĉi tie.
Opravdu jsme si to tady užili.
Elogiando o hotel ao realizar o check out

Acomodações - Reclamações

Mi ŝatus alian ĉambron.
Chtěl(a) bych jiný pokoj.
Pedindo por outro quarto
La hejtado ne funkcias.
Nefunguje topení.
Informando que o aquecimento está quebrado
La klimatizilo ne funkcias.
Nefunguje klimatizace.
Informando que o ar-condicionado está quebrado
La ĉambro estas tre bruema.
Ten pokoj je velmi hlučný.
Informando sobre o barulho excessivo
La ĉambro odoras malbonan.
Ten pokoj smrdí.
Informando sobre o mal cheiro
Mi petis nefumanton ĉambron.
Požaduji nekuřácký pokoj.
Reclamação
Mi petis ĉambron kun vido.
Požaduji pokoj s výhledem.
Reclamação
Mia ŝlosilo ne funkcias.
Můj klíč nefunguje
Informando que sua chave não funciona
La fenestro ne malfermas.
Okno se nedá otevřít.
Informando que a janela não abre
La ĉambro ne estis purigita.
Pokoj ještě nebyl uklizen.
Informando que o quarto ainda está sujo
Estas musoj/ratoj/insektoj en la ĉambro.
V pokoji jsou myši/krysy/brouci.
Reclamação
Ne estas varma akvo.
Neteče teplá voda.
Reclamação
Mi ne ricevis mian telefonon.
Nezaregistroval(a) jsem telefonát na probuzení.
Reclamação
La fakturo estas tro ŝargita
Ten účet je předražený.
Reclamação
Mia najbaro estas tro laŭta.
Můj soused je příliš hlučný.
Reclamação