Coreano | Guia de Frases - Pessoal | Carta

Carta - Endereço

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Formato de endereço no Brasil:
nome do destinatário
nome da rua e número do endereço
bairro
nome da cidade + abreviação do estado
código postal
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de endereço nos E.U.A.:
nome do destinatário
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação do estado + código postal
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de endereço britânico e irlandês:
nome do destinatário
número + nome da rua
nome da cidade
nome do condado
código postal
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de endereço canadense:
nome do destinatário
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação da província + código postal
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de endereço australiano:
nome do destinatário
número da rua + nome da rua
nome da província
nome da cidade + código postal
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de endereço na Nova Zelândia:
nome do destinatário
número + nome da rua
nome do subúrbio/número da estrada/caixa postal
nome da cidade + código postal

Carta - Introdução

Gửi Vi,
소연이에게
Informal, forma padrão de endereçar-se a um amigo
Gửi bố / mẹ,
부모님께,
Informal, forma padrão de endereçar-se aos seus pais
Cháu chào chú Triều,
삼촌께
Informal, forma padrão de endereçar-se a um membro da sua família
Lam thân mến,
안녕 현주야!
Informal, forma padrão de endereçar-se a um amigo
Thương thân mến,
야 미영아,
Muito informal, forma padrão de endereçar-se a um amigo
Tùng à,
미영,
Informal, forma direta de endereçar-se a um amigo
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
내 사랑에게,
Muito informal, usada para endereçar-se a alguém amado
Anh / Em thân yêu,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Muito informal, usada para endereçar-se a um parceiro
Trúc thân yêu,
사랑하는 현정씨
Muito informal, usada para endereçar-se a um parceiro
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
편지 주셔서 감사합니다.
Frase usada para responder a uma correspondência
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Frase usada para responder a uma correspondência
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Usada quando se escreve para um velho amigo que você não contatou por um certo tempo
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Usada quando se escreve para um velho amigo que você não contatou por um certo tempo

Carta - Corpo Principal

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Usada quando você tem notícias importantes
Bạn có rảnh vào...?
...관련 계획이 있나요?
Usada para convidar alguém para um evento ou encontrar-se com alguém
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Usada para agradecer alguém por algo / convidar alguém para ir a algum lugar / incluir algumas informações
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Usada para agradecer sinceramente a alguém por lhe dizer alguma coisa / lhe oferecer algo / escrever para você sobre algo
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Usada quando você sinceramente aprecia algo que alguém lhe escreveu / convidou / enviou
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Usada para dar uma boa notícia aos amigos
Mình rất vui khi được biết...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Usada para transmitir uma mensagem ou notícia
Mình rất tiếc phải báo rằng...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Usada para dar uma má notícia a um amigo
Mình rất tiếc khi hay tin...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Usada para confortar um amigo quando ele recebe uma má notícia

Carta - Desfecho

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Usada quando você quer dizer a alguém, através do destinatário da carta, que você sente saudades
... gửi lời chào cho bạn.
...도 안부를 물으십니다.
Usada para adicionar lembranças de alguém numa carta
Cho mình gửi lời chào tới...
...께도 안부 전해 주십시오.
Usada quando se quer agradecer a alguém, através do destinatário da carta
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Usada quando você deseja receber uma carta em resposta
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
빨리 답장 주세요.
Direta, usada quando se deseja receber uma carta em resposta
Hãy hồi âm cho mình khi...
... 이면 답장을 주세요.
Usada quando você quer que o destinatário responda apenas quando tiver notícias de alguma coisa
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Usada quando você quer que o destinatário responda apenas quando tiver notícias de alguma coisa
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
건강히 지내세요.
Usada para escrever para a família e amigos
Em yêu anh / Anh yêu em.
사랑합니다.
Usada para escrever para seu parceiro(a)
Thân ái,
그리운 마음 담아 ... 가.
Informal, usada entre membros da família, amigos ou colegas
Thân,
그리운 마음 담아 ... 드림
Informal, usada entre membros da família ou amigos
Thân thương,
감사하며, ... 드림
Informal, usada entre membros da família ou amigos
Thân mến,
... 드림 (보냄)
Informal, usada entre membros da família ou amigos
Thân mến,
사랑을 보내며, ... 드림
Informal, usada entre membros da família ou amigos
Thân thương,
사랑과 함께 보냅니다.
Informal, usada quando se escreve para membros da família
Thân thương,
사랑하는 마음으로,
Informal, usada quando se escreve para membros da família