Chinês | Guia de Frases - Pessoal | Carta

Carta - Endereço

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Formato de endereço no Brasil:
nome do destinatário
nome da rua e número do endereço
bairro
nome da cidade + abreviação do estado
código postal
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Formato de endereço nos E.U.A.:
nome do destinatário
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação do estado + código postal
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Formato de endereço britânico e irlandês:
nome do destinatário
número + nome da rua
nome da cidade
nome do condado
código postal
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Formato de endereço canadense:
nome do destinatário
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação da província + código postal
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Formato de endereço australiano:
nome do destinatário
número da rua + nome da rua
nome da província
nome da cidade + código postal
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Formato de endereço na Nova Zelândia:
nome do destinatário
número + nome da rua
nome do subúrbio/número da estrada/caixa postal
nome da cidade + código postal

Carta - Introdução

Gửi Vi,
亲爱的约翰,
Informal, forma padrão de endereçar-se a um amigo
Gửi bố / mẹ,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informal, forma padrão de endereçar-se aos seus pais
Cháu chào chú Triều,
亲爱的Jerome叔叔,
Informal, forma padrão de endereçar-se a um membro da sua família
Lam thân mến,
你好,约翰,
Informal, forma padrão de endereçar-se a um amigo
Thương thân mến,
嘿,约翰,
Muito informal, forma padrão de endereçar-se a um amigo
Tùng à,
约翰,
Informal, forma direta de endereçar-se a um amigo
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
我亲爱的,
Muito informal, usada para endereçar-se a alguém amado
Anh / Em thân yêu,
我最亲爱的,
Muito informal, usada para endereçar-se a um parceiro
Trúc thân yêu,
最亲爱的约翰,
Muito informal, usada para endereçar-se a um parceiro
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
谢谢您的来信。
Frase usada para responder a uma correspondência
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
很高兴再次收到您的来信。
Frase usada para responder a uma correspondência
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
对不起,这么久没有给你写信。
Usada quando se escreve para um velho amigo que você não contatou por um certo tempo
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Usada quando se escreve para um velho amigo que você não contatou por um certo tempo

Carta - Corpo Principal

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
我给您写信是为了告诉您...
Usada quando você tem notícias importantes
Bạn có rảnh vào...?
你有没有...的计划?
Usada para convidar alguém para um evento ou encontrar-se com alguém
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
非常感谢发送/邀请/附上...
Usada para agradecer alguém por algo / convidar alguém para ir a algum lugar / incluir algumas informações
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Usada para agradecer sinceramente a alguém por lhe dizer alguma coisa / lhe oferecer algo / escrever para você sobre algo
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Usada quando você sinceramente aprecia algo que alguém lhe escreveu / convidou / enviou
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
很高兴宣布...
Usada para dar uma boa notícia aos amigos
Mình rất vui khi được biết...
听到...我非常高兴
Usada para transmitir uma mensagem ou notícia
Mình rất tiếc phải báo rằng...
很遗憾地告诉你们...
Usada para dar uma má notícia a um amigo
Mình rất tiếc khi hay tin...
听到...很遗憾
Usada para confortar um amigo quando ele recebe uma má notícia

Carta - Desfecho

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Usada quando você quer dizer a alguém, através do destinatário da carta, que você sente saudades
... gửi lời chào cho bạn.
...致上他/她的祝福。
Usada para adicionar lembranças de alguém numa carta
Cho mình gửi lời chào tới...
代我向...问好。
Usada quando se quer agradecer a alguém, através do destinatário da carta
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
我期待着尽快能收到您的回复。
Usada quando você deseja receber uma carta em resposta
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
尽快回复。
Direta, usada quando se deseja receber uma carta em resposta
Hãy hồi âm cho mình khi...
当...,请回复
Usada quando você quer que o destinatário responda apenas quando tiver notícias de alguma coisa
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Usada quando você quer que o destinatário responda apenas quando tiver notícias de alguma coisa
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
保重。
Usada para escrever para a família e amigos
Em yêu anh / Anh yêu em.
我爱你。
Usada para escrever para seu parceiro(a)
Thân ái,
衷心的祝福,
Informal, usada entre membros da família, amigos ou colegas
Thân,
致以最衷心的祝福,
Informal, usada entre membros da família ou amigos
Thân thương,
最衷心的问候,
Informal, usada entre membros da família ou amigos
Thân mến,
一切顺利,
Informal, usada entre membros da família ou amigos
Thân mến,
致以我的祝福,
Informal, usada entre membros da família ou amigos
Thân thương,
衷心祝福,
Informal, usada quando se escreve para membros da família
Thân thương,
衷心祝福,
Informal, usada quando se escreve para membros da família