Romeno | Guia de Frases - Pessoal | Carta

Carta - Endereço

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Formato de endereço no Brasil:
nome do destinatário
nome da rua e número do endereço
bairro
nome da cidade + abreviação do estado
código postal
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de endereço nos E.U.A.:
nome do destinatário
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação do estado + código postal
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de endereço britânico e irlandês:
nome do destinatário
número + nome da rua
nome da cidade
nome do condado
código postal
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de endereço canadense:
nome do destinatário
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação da província + código postal
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de endereço australiano:
nome do destinatário
número da rua + nome da rua
nome da província
nome da cidade + código postal
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de endereço na Nova Zelândia:
nome do destinatário
número + nome da rua
nome do subúrbio/número da estrada/caixa postal
nome da cidade + código postal

Carta - Introdução

Estimata John,
Dragă Andrei,
Informal, forma padrão de endereçar-se a um amigo
Estimata paĉjo/panjo,
Dragă Mamă/Tată,
Informal, forma padrão de endereçar-se aos seus pais
Estimata Onklo Jerome,
Dragă unchiule Andrei,
Informal, forma padrão de endereçar-se a um membro da sua família
Saluton John,
Dragă Andrei,
Informal, forma padrão de endereçar-se a um amigo
Saluton John,
Bună Andrei!
Muito informal, forma padrão de endereçar-se a um amigo
John,
Salut Andrei!
Informal, forma direta de endereçar-se a um amigo
Mia kara,
Draga mea,/Dragul meu,
Muito informal, usada para endereçar-se a alguém amado
Mia kara,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Muito informal, usada para endereçar-se a um parceiro
Estimata John,
Dragul meu Andrei,
Muito informal, usada para endereçar-se a um parceiro
Dankon pro via letero.
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Frase usada para responder a uma correspondência
Estis bona denove aŭdi de vi.
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Frase usada para responder a uma correspondência
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Usada quando se escreve para um velho amigo que você não contatou por um certo tempo
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Usada quando se escreve para um velho amigo que você não contatou por um certo tempo

Carta - Corpo Principal

Mi skribas por informi vin, ke...
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Usada quando você tem notícias importantes
Ĉu vi havas planojn por...?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Usada para convidar alguém para um evento ou encontrar-se com alguém
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Usada para agradecer alguém por algo / convidar alguém para ir a algum lugar / incluir algumas informações
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Usada para agradecer sinceramente a alguém por lhe dizer alguma coisa / lhe oferecer algo / escrever para você sobre algo
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Usada quando você sinceramente aprecia algo que alguém lhe escreveu / convidou / enviou
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Usada para dar uma boa notícia aos amigos
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Am aflat cu plăcere faptul că...
Usada para transmitir uma mensagem ou notícia
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Usada para dar uma má notícia a um amigo
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Usada para confortar um amigo quando ele recebe uma má notícia

Carta - Desfecho

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Usada quando você quer dizer a alguém, através do destinatário da carta, que você sente saudades
...sendas lian/ŝian amon.
... îţi transmite toată dragostea.
Usada para adicionar lembranças de alguém numa carta
Diru saluton al... por mi.
Salută pe ...din partea mea.
Usada quando se quer agradecer a alguém, através do destinatário da carta
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Usada quando você deseja receber uma carta em resposta
Reskribu baldaŭ.
Scrie-mi înapoi curând.
Direta, usada quando se deseja receber uma carta em resposta
Skribu reen kiam...
Trimite-mi un răspuns când... .
Usada quando você quer que o destinatário responda apenas quando tiver notícias de alguma coisa
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Usada quando você quer que o destinatário responda apenas quando tiver notícias de alguma coisa
Atentu.
Aveţi grijă de voi!
Usada para escrever para a família e amigos
Mi amas vin.
Te iubesc!
Usada para escrever para seu parceiro(a)
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Informal, usada entre membros da família, amigos ou colegas
Ĉion bonan,
Cu drag,
Informal, usada entre membros da família ou amigos
Ĉion bonan,
Cele mai calde urări,
Informal, usada entre membros da família ou amigos
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Informal, usada entre membros da família ou amigos
Ĉiu mia amo,
Cu toată dragostea,
Informal, usada entre membros da família ou amigos
Multe da amo,
Cu drag,
Informal, usada quando se escreve para membros da família
Multa amo,
Cu mult drag,
Informal, usada quando se escreve para membros da família