Holandês | Guia de Frases - Pessoal | Carta

Carta - Endereço

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Formato de endereço no Brasil:
nome do destinatário
nome da rua e número do endereço
bairro
nome da cidade + abreviação do estado
código postal
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Formato de endereço nos E.U.A.:
nome do destinatário
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação do estado + código postal
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Formato de endereço britânico e irlandês:
nome do destinatário
número + nome da rua
nome da cidade
nome do condado
código postal
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Formato de endereço canadense:
nome do destinatário
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação da província + código postal
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Formato de endereço australiano:
nome do destinatário
número da rua + nome da rua
nome da província
nome da cidade + código postal
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Formato de endereço na Nova Zelândia:
nome do destinatário
número + nome da rua
nome do subúrbio/número da estrada/caixa postal
nome da cidade + código postal

Carta - Introdução

Estimata John,
Beste Jan
Informal, forma padrão de endereçar-se a um amigo
Estimata paĉjo/panjo,
Beste mama / papa
Informal, forma padrão de endereçar-se aos seus pais
Estimata Onklo Jerome,
Beste oom Jeroen
Informal, forma padrão de endereçar-se a um membro da sua família
Saluton John,
Hallo Jan
Informal, forma padrão de endereçar-se a um amigo
Saluton John,
Hoi Jan
Muito informal, forma padrão de endereçar-se a um amigo
John,
Jan
Informal, forma direta de endereçar-se a um amigo
Mia kara,
Lieve ...
Muito informal, usada para endereçar-se a alguém amado
Mia kara,
Liefste ...
Muito informal, usada para endereçar-se a um parceiro
Estimata John,
Lieve Jan
Muito informal, usada para endereçar-se a um parceiro
Dankon pro via letero.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Frase usada para responder a uma correspondência
Estis bona denove aŭdi de vi.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Frase usada para responder a uma correspondência
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Usada quando se escreve para um velho amigo que você não contatou por um certo tempo
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Usada quando se escreve para um velho amigo que você não contatou por um certo tempo

Carta - Corpo Principal

Mi skribas por informi vin, ke...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Usada quando você tem notícias importantes
Ĉu vi havas planojn por...?
Heb je al plannen voor ...?
Usada para convidar alguém para um evento ou encontrar-se com alguém
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Usada para agradecer alguém por algo / convidar alguém para ir a algum lugar / incluir algumas informações
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Usada para agradecer sinceramente a alguém por lhe dizer alguma coisa / lhe oferecer algo / escrever para você sobre algo
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Usada quando você sinceramente aprecia algo que alguém lhe escreveu / convidou / enviou
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Usada para dar uma boa notícia aos amigos
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Usada para transmitir uma mensagem ou notícia
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Helaas moet ik je melden dat ...
Usada para dar uma má notícia a um amigo
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Usada para confortar um amigo quando ele recebe uma má notícia

Carta - Desfecho

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Usada quando você quer dizer a alguém, através do destinatário da carta, que você sente saudades
...sendas lian/ŝian amon.
... doet jou de groeten.
Usada para adicionar lembranças de alguém numa carta
Diru saluton al... por mi.
Doe ... de groeten namens mij.
Usada quando se quer agradecer a alguém, através do destinatário da carta
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Ik hoop snel van jou te horen.
Usada quando você deseja receber uma carta em resposta
Reskribu baldaŭ.
Schrijf me snel terug.
Direta, usada quando se deseja receber uma carta em resposta
Skribu reen kiam...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Usada quando você quer que o destinatário responda apenas quando tiver notícias de alguma coisa
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Usada quando você quer que o destinatário responda apenas quando tiver notícias de alguma coisa
Atentu.
Het ga je goed.
Usada para escrever para a família e amigos
Mi amas vin.
Ik hou van je.
Usada para escrever para seu parceiro(a)
Ĉion bonan,
Hartelijke groeten,
Informal, usada entre membros da família, amigos ou colegas
Ĉion bonan,
Met hartelijke groeten,
Informal, usada entre membros da família ou amigos
Ĉion bonan,
Groeten,
Informal, usada entre membros da família ou amigos
Ĉion bonan,
Groeten,
Informal, usada entre membros da família ou amigos
Ĉiu mia amo,
Liefs,
Informal, usada entre membros da família ou amigos
Multe da amo,
Liefs,
Informal, usada quando se escreve para membros da família
Multa amo,
Liefs,
Informal, usada quando se escreve para membros da família