Sueco | Guia de Frases - Pessoal | Anúncios e Convites

Carta | E-Mail | Anúncios e Convites | Cumprimentos | MSG e Internet

Anúncios e Convites - Nascimento

We are happy to announce the birth of…
Vi har välkomnat ... till världen.
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Det gläder mig att få berätta för er att ... nu har fått en liten son / dotter.
Usada quando um terceiro anuncia o nascimento de uma criança
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Vår efterlängtade son/dotter kom till världen ...
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Vi är glada att introducera dig till ...; vår nyfödde son / nyfödda dotter.
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho, normalmente em cartões com a foto da criança
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Tio små fingrar, tio små tår. Fyller våra hjärtan med kärlek som består. ... och ... är glada att tillkännage födelsen av ...
Um ditado comum em Inglês, usado quando um casal pretende anunciar o nascimento de seu filho
With love and hope we welcome…to the world.
Vi välkomnar kärleksfullt ... till världen.
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Det gläder oss att introducera / presentera den nyaste medlemmen i vår familj ...
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Vi är överlyckliga över att kunna meddela ankomsten av vår son / dotter.
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho

Anúncios e Convites - Noivado

…and…are engaged.
... och ... har förlovat sig.
Usada para anunciar um noivado
…are happy to announce their engagement.
... är glada att kungöra sin förlovning.
Usada quando um casal quer anunciar seu noivado
We are happy to announce the engagement of…and…
Det gläder oss att tillkännage förlovningen mellan ... och ...
Usada para anunciar um noivado
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Herr och fru ... kungör förlovningen mellan sin dotter, ..., och ..., son till herr och fru ... . Bröllopet är planerat till augusti.
Tradicional, usada quando os pais querem anunciar o noivado de sua filha
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Kom med och delta i en fest för ... och ... för att fira deras förlovning.
Usada para convidar alguém para uma festa de noivado
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Ni är hjärtligt välkomna till ... och ... för förlovningsfest den ...
Usada para convidar alguém para uma festa de noivado

Anúncios e Convites - Casamento

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Det gläder oss att tillkännage bröllopet / äktenskapet mellan ... och ...
Usada para anunciar um casamento
Miss…is soon to become Mrs. ...
Fröken ... ska snart bli fru ...
Usada para anunciar o casamento de uma mulher
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Vi har det stora nöjet att inbjuda er att bevittna vigseln mellan ... och ... .
Utilizada pelo casal ao convidar pessoas para seu casamento
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Ni inbjuds att med Er närvaro hedra vigselakten mellan vår son/dotter den ... i ...
Usada pelos pais do homem / da mulher que está se casando, para convidar as pessoas para o casamento
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Vi ska gifta oss! Eftersom du har varit mycket viktig i våra liv önskar ... och ... din närvaro på vårt bröllop den ... i ...
Utilizada pelo casal para convidar amigos íntimos para seu casamento

Anúncios e Convites - Encontros / Eventos Especiais

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Det skulle glädja oss om du ville komma med den ... klockan ... för ...
Usada para convidar as pessoas para uma ocasião social num dia, horário e por um motivo específico
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Vi har nöjet att inbjuda dig att närvara vid en middag för att fira ...
Usada para convidar pessoas para um jantar e explicar o porquê
You are cordially invited to…
Ni är hjärtligt välkomna på ...
Formal, usada para convidar as pessoas para um evento formal. Comumente utilizada para jantares de empresa
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Vi ordnar fest i goda vänners lag för att fira ... och vi skulle bli mycket glada om du kunde komma.
Formal, usada para convidar amigos próximos para uma ocasião social importante
We would very much like you to come.
Vi vill jättegärna att ni kommer.
Usada em um convite, depois de já ter solicitado a presença do destinatário, a fim de enfatizar que você gostaria que ele estivesse presente
Would you like to come to…for…?
Vill du komma till ... på/för ...?
Informal, usada para convidar amigos sem nenhum outro propósito além de vê-los