Romeno | Guia de Frases - Pessoal | Anúncios e Convites

Carta | E-Mail | Anúncios e Convites | Cumprimentos | MSG e Internet

Anúncios e Convites - Nascimento

We are happy to announce the birth of…
Avem plăcerea de a vă anunţa naşterea ... .
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Am plăcerea de a te anunţa că ... au acum un fiu/o fiică.
Usada quando um terceiro anuncia o nascimento de uma criança
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Dorim să anunţăm naşterea băieţelului/fetiţei noastre.
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Suntem încântaţi să vi-l/ v-o prezentăm pe..., băieţelul/fetiţa noastă născută recent.
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho, normalmente em cartões com a foto da criança
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Zece degeţele de mânuţă, zece degeţele de picioruş, împreună cu acestea familia noastră creşte. ... şi ... au plăcerea de a anunţa naşterea ... .
Um ditado comum em Inglês, usado quando um casal pretende anunciar o nascimento de seu filho
With love and hope we welcome…to the world.
Cu dragoste şi speranţă îl/o întâmpinăm pe ... .
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Suntem mândri să vă prezentăm/anunţăm noul membru al familiei noastre
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Suntem încântaţi să vă anunţăm venirea pe lume a fiului/fiicei noastre.
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho

Anúncios e Convites - Noivado

…and…are engaged.
... şi ... tocmai s-au logodit.
Usada para anunciar um noivado
…are happy to announce their engagement.
... vă aduc la cunoştinţă cu bucurie recenta lor logodnă.
Usada quando um casal quer anunciar seu noivado
We are happy to announce the engagement of…and…
Vă anunţăm cu bucurie faptul că .. şi ... s-au logodit
Usada para anunciar um noivado
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Domnul şi doamna ..., din ..., anunţă logodna fiicei lor, ..., cu ..., fiul domnului şi doamnei..., (de asemenea) din ... . Nunta a fost stabilită pentru luna august.
Tradicional, usada quando os pais querem anunciar o noivado de sua filha
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Vă aşteptăm alături de noi la petrecerea oferită în cinstea logodnei dintre ... şi ... .
Usada para convidar alguém para uma festa de noivado
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Vă adresăm o invitaţie cordială de a participa la petrecerea de logodnă a ... şi a lui ..., petrecere care va avea loc pe ...
Usada para convidar alguém para uma festa de noivado

Anúncios e Convites - Casamento

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Vă anunţăm cu bucurie căsătoria ... cu ... .
Usada para anunciar um casamento
Miss…is soon to become Mrs. ...
Domnişoara ... va deveni în curând doamna ... .
Usada para anunciar o casamento de uma mulher
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Domnul ... şi doamna ... vă invită cu plăcere la nunta lor. Sunteţi binevenit/ binevenită să participaţi şi să vă bucuraţi de acea zi specială alături de ei.
Utilizada pelo casal ao convidar pessoas para seu casamento
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Domnul şi doamna... vă invită la nunta fiului/fiicei lor în data de ... la ... .
Usada pelos pais do homem / da mulher que está se casando, para convidar as pessoas para o casamento
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Date fiind sentimentele pe care ţi le purtăm te invităm la nunta noastră din data de ... la ... .
Utilizada pelo casal para convidar amigos íntimos para seu casamento

Anúncios e Convites - Encontros / Eventos Especiais

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Am fi încântaţi dacă te-ai alătura nouă cu ocazia ..., în data de ... la... .
Usada para convidar as pessoas para uma ocasião social num dia, horário e por um motivo específico
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Vă rugăm să ne acordaţi plăcerea de a ne fi alături la cina dedicată sărbătoririi ... .
Usada para convidar pessoas para um jantar e explicar o porquê
You are cordially invited to…
Vă invităm cu prietenie la...
Formal, usada para convidar as pessoas para um evento formal. Comumente utilizada para jantares de empresa
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Organizăm o petrecere pentru prieteni cu ocazia ... şi am fi foarte încântaţi dacă aţi/ai putea veni.
Formal, usada para convidar amigos próximos para uma ocasião social importante
We would very much like you to come.
Ne-ar face o deosebită plăcere dacă ai veni.
Usada em um convite, depois de já ter solicitado a presença do destinatário, a fim de enfatizar que você gostaria que ele estivesse presente
Would you like to come to…for…?
Ţi-ar plăcea să vii la ... pentru ... ?
Informal, usada para convidar amigos sem nenhum outro propósito além de vê-los