Holandês | Guia de Frases - Pessoal | Anúncios e Convites

Carta | E-Mail | Anúncios e Convites | Cumprimentos | MSG e Internet

Anúncios e Convites - Nascimento

We are happy to announce the birth of…
Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Usada quando um terceiro anuncia o nascimento de uma criança
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho, normalmente em cartões com a foto da criança
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Um ditado comum em Inglês, usado quando um casal pretende anunciar o nascimento de seu filho
With love and hope we welcome…to the world.
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho

Anúncios e Convites - Noivado

…and…are engaged.
... en ... hebben zich verloofd.
Usada para anunciar um noivado
…are happy to announce their engagement.
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
Usada quando um casal quer anunciar seu noivado
We are happy to announce the engagement of…and…
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Usada para anunciar um noivado
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Tradicional, usada quando os pais querem anunciar o noivado de sua filha
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Usada para convidar alguém para uma festa de noivado
You are cordially invited to … and … engagement party on…
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Usada para convidar alguém para uma festa de noivado

Anúncios e Convites - Casamento

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Usada para anunciar um casamento
Miss…is soon to become Mrs. ...
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Usada para anunciar o casamento de uma mulher
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Utilizada pelo casal ao convidar pessoas para seu casamento
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Usada pelos pais do homem / da mulher que está se casando, para convidar as pessoas para o casamento
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Utilizada pelo casal para convidar amigos íntimos para seu casamento

Anúncios e Convites - Encontros / Eventos Especiais

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Usada para convidar as pessoas para uma ocasião social num dia, horário e por um motivo específico
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Usada para convidar pessoas para um jantar e explicar o porquê
You are cordially invited to…
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Formal, usada para convidar as pessoas para um evento formal. Comumente utilizada para jantares de empresa
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Formal, usada para convidar amigos próximos para uma ocasião social importante
We would very much like you to come.
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Usada em um convite, depois de já ter solicitado a presença do destinatário, a fim de enfatizar que você gostaria que ele estivesse presente
Would you like to come to…for…?
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Informal, usada para convidar amigos sem nenhum outro propósito além de vê-los