Tailandês | Guia de Frases - Pessoal | Anúncios e Convites

Carta | E-Mail | Anúncios e Convites | Cumprimentos | MSG e Internet

Anúncios e Convites - Nascimento

Örömmel értesítünk, hogy megszületett...
เรารู้สึกดีใจมากที่จะประกาศการเกิดของ...
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho
Örömmel értesítelek, hogy ... kisbabája / lány /fia megszületett.
ฉันรู้สึกมีความสุขมากที่จะบอกคุณว่า...ได้มีลูกชาย/ลูกสาว
Usada quando um terceiro anuncia o nascimento de uma criança
Szeretnék bejelenteni kisbabánk megszületését.
พวกเราต้องการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเรา
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho
Örömmel mutatjuk be ...-t, újszülött lányunkat / fiunkat.
เราดีใจมากที่จะแนะนำลูกชาย/ลูกสาวคนใหม่ของเราให้กับ...
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho, normalmente em cartões com a foto da criança
Tíz kicsi ujj, tíz kicsi lábujj, ezekkel a számokkal növekszik a családunk. ... és ... örömmel jelentik be ... megszületését.
นิ้วมือ 10 นิ้ว นิ้วเท้า 10 เท้า ครอบครัวของเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้น ...และ...มีความยินดีที่จะประกาศการเกิดของ...
Um ditado comum em Inglês, usado quando um casal pretende anunciar o nascimento de seu filho
Sok szeretettel üdvözöljük ...-t a világon.
ด้วยความรักและยินดีต้อนรับ...เข้ามาในโลกใบนี้
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho
Örömmel mutatjuk be családunk legújabb tagját, ...-t.
เรามีความภูมิใจที่จะแนะนำ/ประกาศสมาชิกใหม่ล่าสุดในครอบครัวของเรา...
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho
Nagy boldogsággal jelentjük be lányunk/fiunk megszületését.
เรามีความยินดีเป็นอย่างมากในการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเรา
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho

Anúncios e Convites - Noivado

... és .... eljegyezték egymást.
...และ...ได้หมั้นกันแล้ว
Usada para anunciar um noivado
... boldogan jelentik be, hogy eljegyezték egymást.
...นั้นยินดีที่จะประกาศงานหมั้นของพวกเขา
Usada quando um casal quer anunciar seu noivado
Örömmel jelentjük be ... és ... eljegyzését.
เรามีความดีใจที่จะประกาศงานหมั้นของ...และ...
Usada para anunciar um noivado
.... örömmel jelentik be lányuk, ... eljegyzését ...-val/vel, ... és .... fiával. Augusztusi esküvő várható.
คุณ...และคุณ...ทำการประกาศการหมั้นของลูกสาวของพวกเขาให้กับ.... ซึ่งเป็นลูกชายของคุณ...และคุณ....โดยงานแต่งงานนั้นจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม
Tradicional, usada quando os pais querem anunciar o noivado de sua filha
Gyere el ... és ... partijába, hogy megünnepeljük az eljegyzésüket.
เข้ามาร่วมงานปาร์ตี้กับเราเพื่อ...และ...เพื่อเฉลิมฉลองงานหมั้นของพวกเขา
Usada para convidar alguém para uma festa de noivado
Szeretettel meghívunk ... és ... eljegyzési partijára .... (dátum)
คุณได้ถูกเรียนเชิญให้...และ...ร่วมงานหมั้นในวันที่...
Usada para convidar alguém para uma festa de noivado

Anúncios e Convites - Casamento

Örömmel jelentjük be, hogy ... és .... összeházasodtak.
เรามีความดีใจเป็นอย่างมากที่จะประกาศการแต่งงาน/งานแต่งงานของ...และ...
Usada para anunciar um casamento
.... hamarosan .... lesz.
คุณ...นั้นใกล้จะเป็นคุณนาย....
Usada para anunciar o casamento de uma mulher
... és .... számít az Ön jelenlétére az esküvőjükön. Szeretettel meghívják, hogy együtt ünnepelje ezt a különleges napot velük.
คุณ...และคุณ...นั้นได้ขอเชิญคุณเข้ามาร่วมงานแต่งงานของพวกเขา เรายินดีให้คุณเข้าร่วมและมีความสุขกับวันอันแสนพิเศษของพวกเขา
Utilizada pelo casal ao convidar pessoas para seu casamento
... és ... számít az Ön jelenlétére a fiuk / lányuk esküvőjén ...
คุณและคุณ...ขอเชิญชวนคุณให้มางานแต่งงานของลูกชายและลูกสาวของเขาในวันที่...ณ...
Usada pelos pais do homem / da mulher que está se casando, para convidar as pessoas para o casamento
Mivel nagyon fontos vagy az életükben, ... és .... számít a jelenlétedre az esküvőjükön...
เพราะคุณเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของฉันเป็นอย่างมาก ...และ..ได้ชวนมาในงานแต่งงานของพวกเขาเมื่อ...ณ...
Utilizada pelo casal para convidar amigos íntimos para seu casamento

Anúncios e Convites - Encontros / Eventos Especiais

Nagyon örülnénk, ha el tudnál jönni a ....
เราจะรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณมามาร่วมงานของเราที่...เพื่อ...
Usada para convidar as pessoas para uma ocasião social num dia, horário e por um motivo específico
Számítunk a jelenlétedre a vacsoránál, hogy megünnepeljük a ....
เราขอเชิญชวนคุณมางานดินเนอร์เพื่อสังสรรค์...
Usada para convidar pessoas para um jantar e explicar o porquê
Szeretettel meghívjuk a ...
คุณได้รับการเชื้อเชิญให้มา...
Formal, usada para convidar as pessoas para um evento formal. Comumente utilizada para jantares de empresa
Szervezünk egy baráti partit, hogy megünnepeljük a ... és örülnénk, ha te is el tudnál jönni.
เรามีงานปาร์ตี้ท่ามกลางเพื่อนเพื่อมาเฉลิมฉลอง...และเรารู้สึกดีใจมากถ้าคุณจะมาเข้าร่วม
Formal, usada para convidar amigos próximos para uma ocasião social importante
Nagyon szeretnénk, hogy elgyere.
เราต้องการให้คุณเข้าร่วมเป็นอย่างมาก
Usada em um convite, depois de já ter solicitado a presença do destinatário, a fim de enfatizar que você gostaria que ele estivesse presente
Szeretnétek eljönni a ...?
คุณต้องการมาที่...เพื่อ...หรือไม่?
Informal, usada para convidar amigos sem nenhum outro propósito além de vê-los