Sueco | Guia de Frases - Pessoal | Anúncios e Convites

Carta | E-Mail | Anúncios e Convites | Cumprimentos | MSG e Internet

Anúncios e Convites - Nascimento

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Vi har välkomnat ... till världen.
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Det gläder mig att få berätta för er att ... nu har fått en liten son / dotter.
Usada quando um terceiro anuncia o nascimento de uma criança
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Vår efterlängtade son/dotter kom till världen ...
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Vi är glada att introducera dig till ...; vår nyfödde son / nyfödda dotter.
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho, normalmente em cartões com a foto da criança
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Tio små fingrar, tio små tår. Fyller våra hjärtan med kärlek som består. ... och ... är glada att tillkännage födelsen av ...
Um ditado comum em Inglês, usado quando um casal pretende anunciar o nascimento de seu filho
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Vi välkomnar kärleksfullt ... till världen.
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Det gläder oss att introducera / presentera den nyaste medlemmen i vår familj ...
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Vi är överlyckliga över att kunna meddela ankomsten av vår son / dotter.
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho

Anúncios e Convites - Noivado

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
... och ... har förlovat sig.
Usada para anunciar um noivado
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
... är glada att kungöra sin förlovning.
Usada quando um casal quer anunciar seu noivado
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Det gläder oss att tillkännage förlovningen mellan ... och ...
Usada para anunciar um noivado
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Herr och fru ... kungör förlovningen mellan sin dotter, ..., och ..., son till herr och fru ... . Bröllopet är planerat till augusti.
Tradicional, usada quando os pais querem anunciar o noivado de sua filha
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Kom med och delta i en fest för ... och ... för att fira deras förlovning.
Usada para convidar alguém para uma festa de noivado
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Ni är hjärtligt välkomna till ... och ... för förlovningsfest den ...
Usada para convidar alguém para uma festa de noivado

Anúncios e Convites - Casamento

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Det gläder oss att tillkännage bröllopet / äktenskapet mellan ... och ...
Usada para anunciar um casamento
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Fröken ... ska snart bli fru ...
Usada para anunciar o casamento de uma mulher
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Vi har det stora nöjet att inbjuda er att bevittna vigseln mellan ... och ... .
Utilizada pelo casal ao convidar pessoas para seu casamento
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Ni inbjuds att med Er närvaro hedra vigselakten mellan vår son/dotter den ... i ...
Usada pelos pais do homem / da mulher que está se casando, para convidar as pessoas para o casamento
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Vi ska gifta oss! Eftersom du har varit mycket viktig i våra liv önskar ... och ... din närvaro på vårt bröllop den ... i ...
Utilizada pelo casal para convidar amigos íntimos para seu casamento

Anúncios e Convites - Encontros / Eventos Especiais

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Det skulle glädja oss om du ville komma med den ... klockan ... för ...
Usada para convidar as pessoas para uma ocasião social num dia, horário e por um motivo específico
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Vi har nöjet att inbjuda dig att närvara vid en middag för att fira ...
Usada para convidar pessoas para um jantar e explicar o porquê
Ni invitas al...
Ni är hjärtligt välkomna på ...
Formal, usada para convidar as pessoas para um evento formal. Comumente utilizada para jantares de empresa
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Vi ordnar fest i goda vänners lag för att fira ... och vi skulle bli mycket glada om du kunde komma.
Formal, usada para convidar amigos próximos para uma ocasião social importante
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Vi vill jättegärna att ni kommer.
Usada em um convite, depois de já ter solicitado a presença do destinatário, a fim de enfatizar que você gostaria que ele estivesse presente
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Vill du komma till ... på/för ...?
Informal, usada para convidar amigos sem nenhum outro propósito além de vê-los