Húngaro | Guia de Frases - Pessoal | Anúncios e Convites

Carta | E-Mail | Anúncios e Convites | Cumprimentos | MSG e Internet

Anúncios e Convites - Nascimento

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Örömmel értesítünk, hogy megszületett...
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Örömmel értesítelek, hogy ... kisbabája / lány /fia megszületett.
Usada quando um terceiro anuncia o nascimento de uma criança
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Szeretnék bejelenteni kisbabánk megszületését.
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Örömmel mutatjuk be ...-t, újszülött lányunkat / fiunkat.
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho, normalmente em cartões com a foto da criança
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Tíz kicsi ujj, tíz kicsi lábujj, ezekkel a számokkal növekszik a családunk. ... és ... örömmel jelentik be ... megszületését.
Um ditado comum em Inglês, usado quando um casal pretende anunciar o nascimento de seu filho
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Sok szeretettel üdvözöljük ...-t a világon.
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Örömmel mutatjuk be családunk legújabb tagját, ...-t.
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Nagy boldogsággal jelentjük be lányunk/fiunk megszületését.
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho

Anúncios e Convites - Noivado

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
... és .... eljegyezték egymást.
Usada para anunciar um noivado
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
... boldogan jelentik be, hogy eljegyezték egymást.
Usada quando um casal quer anunciar seu noivado
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Örömmel jelentjük be ... és ... eljegyzését.
Usada para anunciar um noivado
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
.... örömmel jelentik be lányuk, ... eljegyzését ...-val/vel, ... és .... fiával. Augusztusi esküvő várható.
Tradicional, usada quando os pais querem anunciar o noivado de sua filha
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Gyere el ... és ... partijába, hogy megünnepeljük az eljegyzésüket.
Usada para convidar alguém para uma festa de noivado
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Szeretettel meghívunk ... és ... eljegyzési partijára .... (dátum)
Usada para convidar alguém para uma festa de noivado

Anúncios e Convites - Casamento

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Örömmel jelentjük be, hogy ... és .... összeházasodtak.
Usada para anunciar um casamento
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
.... hamarosan .... lesz.
Usada para anunciar o casamento de uma mulher
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
... és .... számít az Ön jelenlétére az esküvőjükön. Szeretettel meghívják, hogy együtt ünnepelje ezt a különleges napot velük.
Utilizada pelo casal ao convidar pessoas para seu casamento
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
... és ... számít az Ön jelenlétére a fiuk / lányuk esküvőjén ...
Usada pelos pais do homem / da mulher que está se casando, para convidar as pessoas para o casamento
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Mivel nagyon fontos vagy az életükben, ... és .... számít a jelenlétedre az esküvőjükön...
Utilizada pelo casal para convidar amigos íntimos para seu casamento

Anúncios e Convites - Encontros / Eventos Especiais

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Nagyon örülnénk, ha el tudnál jönni a ....
Usada para convidar as pessoas para uma ocasião social num dia, horário e por um motivo específico
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Számítunk a jelenlétedre a vacsoránál, hogy megünnepeljük a ....
Usada para convidar pessoas para um jantar e explicar o porquê
Ni invitas al...
Szeretettel meghívjuk a ...
Formal, usada para convidar as pessoas para um evento formal. Comumente utilizada para jantares de empresa
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Szervezünk egy baráti partit, hogy megünnepeljük a ... és örülnénk, ha te is el tudnál jönni.
Formal, usada para convidar amigos próximos para uma ocasião social importante
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Nagyon szeretnénk, hogy elgyere.
Usada em um convite, depois de já ter solicitado a presença do destinatário, a fim de enfatizar que você gostaria que ele estivesse presente
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Szeretnétek eljönni a ...?
Informal, usada para convidar amigos sem nenhum outro propósito além de vê-los