Holandês | Guia de Frases - Pessoal | Anúncios e Convites

Carta | E-Mail | Anúncios e Convites | Cumprimentos | MSG e Internet

Anúncios e Convites - Nascimento

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Usada quando um terceiro anuncia o nascimento de uma criança
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho, normalmente em cartões com a foto da criança
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Um ditado comum em Inglês, usado quando um casal pretende anunciar o nascimento de seu filho
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho

Anúncios e Convites - Noivado

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
... en ... hebben zich verloofd.
Usada para anunciar um noivado
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
Usada quando um casal quer anunciar seu noivado
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Usada para anunciar um noivado
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Tradicional, usada quando os pais querem anunciar o noivado de sua filha
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Usada para convidar alguém para uma festa de noivado
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Usada para convidar alguém para uma festa de noivado

Anúncios e Convites - Casamento

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Usada para anunciar um casamento
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Usada para anunciar o casamento de uma mulher
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Utilizada pelo casal ao convidar pessoas para seu casamento
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Usada pelos pais do homem / da mulher que está se casando, para convidar as pessoas para o casamento
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Utilizada pelo casal para convidar amigos íntimos para seu casamento

Anúncios e Convites - Encontros / Eventos Especiais

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Usada para convidar as pessoas para uma ocasião social num dia, horário e por um motivo específico
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Usada para convidar pessoas para um jantar e explicar o porquê
Ni invitas al...
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Formal, usada para convidar as pessoas para um evento formal. Comumente utilizada para jantares de empresa
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Formal, usada para convidar amigos próximos para uma ocasião social importante
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Usada em um convite, depois de já ter solicitado a presença do destinatário, a fim de enfatizar que você gostaria que ele estivesse presente
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Informal, usada para convidar amigos sem nenhum outro propósito além de vê-los