Tailandês | Guia de Frases - Pessoal | Anúncios e Convites

Carta | E-Mail | Anúncios e Convites | Cumprimentos | MSG e Internet

Anúncios e Convites - Nascimento

...의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
เรารู้สึกดีใจมากที่จะประกาศการเกิดของ...
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho
...가 귀여운 아들/딸을 갖게 되었음을 기쁨으로 알려드립니다.
ฉันรู้สึกมีความสุขมากที่จะบอกคุณว่า...ได้มีลูกชาย/ลูกสาว
Usada quando um terceiro anuncia o nascimento de uma criança
우리의 새 아기의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
พวกเราต้องการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเรา
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho
저희의 새 아들/딸 ... 를 기쁨으로 소개드립니다.
เราดีใจมากที่จะแนะนำลูกชาย/ลูกสาวคนใหม่ของเราให้กับ...
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho, normalmente em cartões com a foto da criança
10개의 손가락과 10개의 발가락.... 저희 가족이 한 명 늘었습니다. ...와 ...는 ....의 탄생을 알려드리게 되어 행복합니다.
นิ้วมือ 10 นิ้ว นิ้วเท้า 10 เท้า ครอบครัวของเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้น ...และ...มีความยินดีที่จะประกาศการเกิดของ...
Um ditado comum em Inglês, usado quando um casal pretende anunciar o nascimento de seu filho
사랑과 희망으로 세상에 태어난 ....를 축하합니다.
ด้วยความรักและยินดีต้อนรับ...เข้ามาในโลกใบนี้
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho
우리 가족의 새 멤버 ...를 기쁨으로 소개드립니다.
เรามีความภูมิใจที่จะแนะนำ/ประกาศสมาชิกใหม่ล่าสุดในครอบครัวของเรา...
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho
우리 아들/딸의 탄생 소식을 전해드리게 되어 너무나 기쁩니다.
เรามีความยินดีเป็นอย่างมากในการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเรา
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho

Anúncios e Convites - Noivado

.. 와 ...는 약혼하였습니다.
...และ...ได้หมั้นกันแล้ว
Usada para anunciar um noivado
...는 저희의 약혼소식을 기쁨으로 알려드립니다.
...นั้นยินดีที่จะประกาศงานหมั้นของพวกเขา
Usada quando um casal quer anunciar seu noivado
...와 ...이 행복과 사랑으로 약혼하였습니다.
เรามีความดีใจที่จะประกาศงานหมั้นของ...และ...
Usada para anunciar um noivado
...와....의 딸, ...와 ....와 ....의 아들, ....가 약혼하였음을 알려드립니다. 결혼식은 8월에 있습니다.
คุณ...และคุณ...ทำการประกาศการหมั้นของลูกสาวของพวกเขาให้กับ.... ซึ่งเป็นลูกชายของคุณ...และคุณ....โดยงานแต่งงานนั้นจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม
Tradicional, usada quando os pais querem anunciar o noivado de sua filha
....와 ...의 약혼식 파티에 오셔서 자리를 빛내주세요.
เข้ามาร่วมงานปาร์ตี้กับเราเพื่อ...และ...เพื่อเฉลิมฉลองงานหมั้นของพวกเขา
Usada para convidar alguém para uma festa de noivado
...와 ...의 약혼식에 부디 오셔서 축하해주세요.
คุณได้ถูกเรียนเชิญให้...และ...ร่วมงานหมั้นในวันที่...
Usada para convidar alguém para uma festa de noivado

Anúncios e Convites - Casamento

...와 ...의 결혼 소식을 알려드리게 되어 기쁨으로 생각합니다.
เรามีความดีใจเป็นอย่างมากที่จะประกาศการแต่งงาน/งานแต่งงานของ...และ...
Usada para anunciar um casamento
...는 곧 ...의 아내가 됩니다.
คุณ...นั้นใกล้จะเป็นคุณนาย....
Usada para anunciar o casamento de uma mulher
...와 ....는 당신을 우리의 결혼식에 초대합니다. 저희와 함께 하셔서, 소중한 날을 빛내주세요.
คุณ...และคุณ...นั้นได้ขอเชิญคุณเข้ามาร่วมงานแต่งงานของพวกเขา เรายินดีให้คุณเข้าร่วมและมีความสุขกับวันอันแสนพิเศษของพวกเขา
Utilizada pelo casal ao convidar pessoas para seu casamento
...와 ...는 저희의 딸/아들 ...의 결혼식에 당신을 초대하고 싶습니다.
คุณและคุณ...ขอเชิญชวนคุณให้มางานแต่งงานของลูกชายและลูกสาวของเขาในวันที่...ณ...
Usada pelos pais do homem / da mulher que está se casando, para convidar as pessoas para o casamento
나에게 매우 소중하고 특별한 ...야, 나의 결혼식에 와서 함께 축하해줘.
เพราะคุณเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของฉันเป็นอย่างมาก ...และ..ได้ชวนมาในงานแต่งงานของพวกเขาเมื่อ...ณ...
Utilizada pelo casal para convidar amigos íntimos para seu casamento

Anúncios e Convites - Encontros / Eventos Especiais

...일, ...에 ...에서 하는 모임에 함께 하시면 참 좋겠습니다.
เราจะรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณมามาร่วมงานของเราที่...เพื่อ...
Usada para convidar as pessoas para uma ocasião social num dia, horário e por um motivo específico
...를 축하하기 위해 저녁식사에 초대하고 싶습니다.
เราขอเชิญชวนคุณมางานดินเนอร์เพื่อสังสรรค์...
Usada para convidar pessoas para um jantar e explicar o porquê
...에 친절히 초대하고 싶습니다.
คุณได้รับการเชื้อเชิญให้มา...
Formal, usada para convidar as pessoas para um evento formal. Comumente utilizada para jantares de empresa
...를 축하하기 위해 친구들과 모임을 갖습니다. 와주신다면 감사하겠습니다.
เรามีงานปาร์ตี้ท่ามกลางเพื่อนเพื่อมาเฉลิมฉลอง...และเรารู้สึกดีใจมากถ้าคุณจะมาเข้าร่วม
Formal, usada para convidar amigos próximos para uma ocasião social importante
와주신다면 매우 감사하겠습니다.
เราต้องการให้คุณเข้าร่วมเป็นอย่างมาก
Usada em um convite, depois de já ter solicitado a presença do destinatário, a fim de enfatizar que você gostaria que ele estivesse presente
...에 와서 만날 래?
คุณต้องการมาที่...เพื่อ...หรือไม่?
Informal, usada para convidar amigos sem nenhum outro propósito além de vê-los