Tcheco | Guia de Frases - Pessoal | Anúncios e Convites

Carta | E-Mail | Anúncios e Convites | Cumprimentos | MSG e Internet

Anúncios e Convites - Nascimento

Wir freuen uns über die Geburt von...
S potěšením oznamujeme narození...
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho
Ich freue mich, Ihnen/Euch berichten zu können, dass ... nun einen kleinen Sohn/eine kleine Tochter haben.
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
Usada quando um terceiro anuncia o nascimento de uma criança
Wir freuen uns über die Geburt unseres kleinen Sohnes/Töchterchens.
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho
Es ist uns eine große Freude, die Geburt unserer Tocher/unseres Sohns bekanntzugeben.
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho, normalmente em cartões com a foto da criança
Wenn Träume Hand und Fuß bekommen und aus Wünschen Leben wird, dann kann man wohl von einem Wunder sprechen. Wir freuen uns über die Geburt von...
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Um ditado comum em Inglês, usado quando um casal pretende anunciar o nascimento de seu filho
Wir sind überglücklich und dankbar für die Geburt unseres/unserer...
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho
Wir freuen uns, den neuesten Familienzuwachs bekanntzugeben...
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho
Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohns/unserer Tochter bekanntzugeben.
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
Usada quando um casal quer anunciar o nascimento de seu filho

Anúncios e Convites - Noivado

... und ... haben sich verlobt.
... a ... jsou zasnoubeni.
Usada para anunciar um noivado
... freuen sich, ihre Verlobung bekanntzugeben.
... s radostí oznamují své zasnoubení.
Usada quando um casal quer anunciar seu noivado
Wir freuen uns, die Verlobung von ... und ... bekanntzugeben.
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
Usada para anunciar um noivado
Herr und Frau ... aus ... geben die Verlobung ihrer Tochter ... mit ... , Sohn von Herrn und Frau ... (ebenfalls) aus ... , bekannt. Die Hochzeit ist für August geplant.
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
Tradicional, usada quando os pais querem anunciar o noivado de sua filha
Feiern Sie mit uns die Verlobung von ... und ... .
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Usada para convidar alguém para uma festa de noivado
Sie sind herzlich zur Verlobungsfeier von ... und ... am ... eingeladen.
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
Usada para convidar alguém para uma festa de noivado

Anúncios e Convites - Casamento

Wir freuen uns, die Hochzeit von ... und ... bekanntzugeben.
Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
Usada para anunciar um casamento
Frau ... wird bald Frau ... heißen.
Slečna se brzy stane paní ...
Usada para anunciar o casamento de uma mulher
Herr ... und Frau ... würden sich über Ihre Teilnahme an ihrer Hochzeit sehr freuen. Sie sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Tag mit Ihnen zu genießen.
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
Utilizada pelo casal ao convidar pessoas para seu casamento
Herr und Frau ... würden sich über Ihre Teilname an der Hochzeit ihres Sohns/ihrer Tochter am ... sehr freuen.
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
Usada pelos pais do homem / da mulher que está se casando, para convidar as pessoas para o casamento
Weil Du in unserem Leben eine wichtige Rolle spielst, würden wir uns sehr über Deine Teilnahme an unserer Hochzeit am ... im ... freuen.
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Utilizada pelo casal para convidar amigos íntimos para seu casamento

Anúncios e Convites - Encontros / Eventos Especiais

Wir würden uns sehr freuen, wenn Du Dich uns am ... um ... für ... anschließen würdest.
S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
Usada para convidar as pessoas para uma ocasião social num dia, horário e por um motivo específico
Wir bitten zum Abendessen, um ... zu feiern.
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
Usada para convidar pessoas para um jantar e explicar o porquê
Sie sind herzlich zu ... eingeladen.
Jste srdečně zváni...
Formal, usada para convidar as pessoas para um evento formal. Comumente utilizada para jantares de empresa
Gemeinsam mit unseren Freunden wollen wir ... feiern. Wir würden uns sehr freuen, wenn Du kommen könntest.
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
Formal, usada para convidar amigos próximos para uma ocasião social importante
Wir würden uns über Deine Teilnahme sehr freuen.
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
Usada em um convite, depois de já ter solicitado a presença do destinatário, a fim de enfatizar que você gostaria que ele estivesse presente
Hättest Du Lust, für ... zu ... zu kommen?
Chtěli byste přijít k... na...?
Informal, usada para convidar amigos sem nenhum outro propósito além de vê-los