Inglês | Guia de Frases - Negócios | Reservas

Reservas - Reservando

... için yer ayırmak istiyordum.
I would like to book…
Formal, polido
... için yer ayırmayı dilemiştim.
I wish to book…
Formal, polido
... için boş yeriniz var mıydı acaba?
Do you have any vacancies on…
Formal, polido
... tarihi için bir oda rezerve etmek istiyordum.
I would like to reserve a room on the…
Formal, polido
100 kişilik kapasiteye sahip konferans salonlarınızdan birisini rezerve etmek istiyoruz.
We would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
Formal, polido
... adına ...'ı rezerve etmek istiyordum.
I would like to reserve…in the name of...
Formal, polido
Ayrıca şu ekipmanlara ve hizmetlere ihtiyaç duyuyoruz:
We also need the following equipment and services:
Formal, polido

Reservas - Alterando

Acaba rezervasyonumuzun tarihini değiştirmek mümkün olur muydu?
Would it be possible to change the date of the booking to…
Formal, polido
Daha önce ayarladığımız tarih için rezervasyon çakışması yaşıyorum. Başka bir tarih için rezervasyon yapmamızın mümkünatı var mı acaba?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged. Would it be possible to reserve the room for another date?
Formal, polido
Korkarım ki rezervasyon tarihimi ... tarihine değiştirmenizi istemek zorundayım.
I am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
Formal, muito polido
Öğle yemeğinin servisinin yapılacağı başka bir oda rezerve etmek istiyordum.
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Formal, polido

Reservas - Cancelando

Korkarım ki ... için olan rezervasyonumu iptal etmek zorundayım çünkü ...
I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
Formal, polido
... sebebiyle korkarım ki rezervasyonumu iptal ettirmek zorundayım.
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
Formal, polido
Küçük konferans salonu ve akşam yemeği için olan rezervasyonumu maalesef iptal ettirmek zorundayım.
Unfortunately I have to cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.
Formal, polido
Size telefonla ulaşamadığım için rezervasyonumu iptal ettirmek zorunda kaldığımı bu e-posta yoluyla bildiriyorum. Şimdiden neden olduğum tüm problemler için özür dilerim.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel our reservation for the conference room. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Formal, polido