Holandês | Guia de Frases - Negócios | Reservas

Reservas - Reservando

Chtěl(a) bych si zarezervovat...
Ik zou graag ... reserveren ...
Formal, polido
Přál bych si zarezervovat...
Ik wil graag ... reserveren ...
Formal, polido
Máte volná místa na...
Heeft u een vrije kamer op ...
Formal, polido
Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj na...
Ik wil graag een kamer reserveren op ...
Formal, polido
Chtěl(a) bych si zarezervovat jednu z Vašich konferenčních místností s kapacitou sedadel pro 100 lidí.
Wij willen graag één van uw conferentieruimtes met 100 zitplaatsen reserveren.
Formal, polido
Chtěla bych si zarezervovat... na jméno...
Ik wil graag ... reserveren namens ...
Formal, polido
Potřebujeme také následující vybavení a služby:
Wij hebben daarnaast de volgende uitrusting en diensten nodig:
Formal, polido

Reservas - Alterando

Bylo by možné změnit datum rezervace na...
Zou het mogelijk zijn om de datum van de reservering te wijzigen naar ...
Formal, polido
Bohužel jsem si domluvil příliš mnoho, než mohu stihnout, na den, kdy jsme se dohodli. Bylo by možné rezervovat místnost na další den?
Helaas heb ik op de afgesproken dag twee afspraken tegerlijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om de kamer voor een andere dag te reserveren?
Formal, polido
Obávám se, že Vám musím požádat o změnu rezervace od... do...
Ik moet u helaas vragen mijn reservering van ... naar ... te wijzigen.
Formal, muito polido
Chtěla bych rezervovat další pokoj, kde se bude po zasedání podávat oběd.
Ik wil graag een extra kamer reserveren, waar na de bespreking de lunch wordt geserveerd.
Formal, polido

Reservas - Cancelando

Obávám se, že musím zrušit naší rezervaci na..., protože...
Helaas moet ik mijn reservering voor ... annuleren, omdat ...
Formal, polido
Kvůli... se obávám, že budu muset zrušit mojí rezervaci.
Ten gevolge van ... moet ik mijn reservering helaas annuleren.
Formal, polido
Bohužel musím zrušit naší rezervaci na malou konferenční místnost a večeři o třech chodech.
Helaas moet ik onze reservering voor een kleine conferentieruimte en een driegangendiner annuleren.
Formal, polido
Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že musím zrušit naší rezervaci na konferenční místnost. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze reservering van de conferentieruimte moet annuleren. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Formal, polido