Inglês | Guia de Frases - Negócios | Reservas

Reservas - Reservando

Jag skulle vilja boka ...
I would like to book…
Formal, polido
Jag önskar boka ...
I wish to book…
Formal, polido
Har ni några lediga rum för ...
Do you have any vacancies on…
Formal, polido
Jag skulle vilja boka ett rum för ...
I would like to reserve a room on the…
Formal, polido
Vi skulle vilja boka ett av era konferensrum med sittplatser för 100 personer.
We would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
Formal, polido
Jag skulle vilja boka ... på namnet ...
I would like to reserve…in the name of...
Formal, polido
Vi behöver också följande utrustning och tilläggstjänster:
We also need the following equipment and services:
Formal, polido

Reservas - Alterando

Skulle det vara möjligt att ändra datumet för vår bokning till ...
Would it be possible to change the date of the booking to…
Formal, polido
Tyvärr är jag dubbelbokad dagen vi bestämde oss för. Skulle det vara möjligt att reservera rummet till ett annat datum?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged. Would it be possible to reserve the room for another date?
Formal, polido
Jag är rädd för att jag måste be er om att ändra min bokning från ... till ...
I am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
Formal, muito polido
Jag skulle vilja boka ytterligare ett rum där lunch skulle serveras efter mötet.
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Formal, polido

Reservas - Cancelando

Jag är rädd för att jag måste avboka vår reservation för ... eftersom ...
I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
Formal, polido
På grund av ... är jag rädd för att jag måste avboka min reservation.
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
Formal, polido
Tyvärr måste jag avboka vår reservation för ett litet konferensrum och en trerättersmiddag.
Unfortunately I have to cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.
Formal, polido
Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vår reservation av konferensrummet. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär som detta ger upphov till.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel our reservation for the conference room. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Formal, polido