Tcheco | Guia de Frases - Negócios | Reservas

Reservas - Reservando

Mi ŝatus rezervi...
Chtěl(a) bych si zarezervovat...
Formal, polido
Mi deziras rezervi...
Přál bych si zarezervovat...
Formal, polido
Ĉu vi havas malplenaĵoj la...
Máte volná místa na...
Formal, polido
Mi ŝatus rezervi ĉambron la...
Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj na...
Formal, polido
Ni ŝatus rezervi unu el viaj konferencsalonoj por 100 personoj.
Chtěl(a) bych si zarezervovat jednu z Vašich konferenčních místností s kapacitou sedadel pro 100 lidí.
Formal, polido
Mi ŝatus rezervi... en la nomo de...
Chtěla bych si zarezervovat... na jméno...
Formal, polido
Ni ankaŭ bezonas la sekvajn teamon kaj servojn:
Potřebujeme také následující vybavení a služby:
Formal, polido

Reservas - Alterando

Ĉu estus eble ŝanĝi la daton de la rezervigo al...
Bylo by možné změnit datum rezervace na...
Formal, polido
Bedaŭrinde mi havas alian kunvenon sur la tago, ke ni aranĝis. Ĉu estus ebla rezervi la ĉambron ĉe alia dato?
Bohužel jsem si domluvil příliš mnoho, než mohu stihnout, na den, kdy jsme se dohodli. Bylo by možné rezervovat místnost na další den?
Formal, polido
Mi timas, ke mi devas peti vin ŝanĝi mian rezervigon de... al...
Obávám se, že Vám musím požádat o změnu rezervace od... do...
Formal, muito polido
Mi ŝatus rezervi plian ĉambron, kie lunĉo estos servita post la kunveno.
Chtěla bych rezervovat další pokoj, kde se bude po zasedání podávat oběd.
Formal, polido

Reservas - Cancelando

Mi timas, ke mi devos nuligi nian rezervadon por... ĉar...
Obávám se, že musím zrušit naší rezervaci na..., protože...
Formal, polido
Pro..., mi timas, ke mi devas nuligi mian rezervigon.
Kvůli... se obávám, že budu muset zrušit mojí rezervaci.
Formal, polido
Bedaŭrinde mi devas nuligi nian rezervadon por malgranda salono de konferenco kaj vespermanĝo.
Bohužel musím zrušit naší rezervaci na malou konferenční místnost a večeři o třech chodech.
Formal, polido
Mi ne povis atingi vin telefone, do mi skribas al vi tiun mesaĝon por diri al vi, ke mi devas nuligi nian rezervadon por la salono de konferenco. Mi ege bedaŭras por ajna kaŭzita ĝeno.
Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že musím zrušit naší rezervaci na konferenční místnost. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
Formal, polido