Sueco | Guia de Frases - Negócios | Reservas

Reservas - Reservando

Mi ŝatus rezervi...
Jag skulle vilja boka ...
Formal, polido
Mi deziras rezervi...
Jag önskar boka ...
Formal, polido
Ĉu vi havas malplenaĵoj la...
Har ni några lediga rum för ...
Formal, polido
Mi ŝatus rezervi ĉambron la...
Jag skulle vilja boka ett rum för ...
Formal, polido
Ni ŝatus rezervi unu el viaj konferencsalonoj por 100 personoj.
Vi skulle vilja boka ett av era konferensrum med sittplatser för 100 personer.
Formal, polido
Mi ŝatus rezervi... en la nomo de...
Jag skulle vilja boka ... på namnet ...
Formal, polido
Ni ankaŭ bezonas la sekvajn teamon kaj servojn:
Vi behöver också följande utrustning och tilläggstjänster:
Formal, polido

Reservas - Alterando

Ĉu estus eble ŝanĝi la daton de la rezervigo al...
Skulle det vara möjligt att ändra datumet för vår bokning till ...
Formal, polido
Bedaŭrinde mi havas alian kunvenon sur la tago, ke ni aranĝis. Ĉu estus ebla rezervi la ĉambron ĉe alia dato?
Tyvärr är jag dubbelbokad dagen vi bestämde oss för. Skulle det vara möjligt att reservera rummet till ett annat datum?
Formal, polido
Mi timas, ke mi devas peti vin ŝanĝi mian rezervigon de... al...
Jag är rädd för att jag måste be er om att ändra min bokning från ... till ...
Formal, muito polido
Mi ŝatus rezervi plian ĉambron, kie lunĉo estos servita post la kunveno.
Jag skulle vilja boka ytterligare ett rum där lunch skulle serveras efter mötet.
Formal, polido

Reservas - Cancelando

Mi timas, ke mi devos nuligi nian rezervadon por... ĉar...
Jag är rädd för att jag måste avboka vår reservation för ... eftersom ...
Formal, polido
Pro..., mi timas, ke mi devas nuligi mian rezervigon.
På grund av ... är jag rädd för att jag måste avboka min reservation.
Formal, polido
Bedaŭrinde mi devas nuligi nian rezervadon por malgranda salono de konferenco kaj vespermanĝo.
Tyvärr måste jag avboka vår reservation för ett litet konferensrum och en trerättersmiddag.
Formal, polido
Mi ne povis atingi vin telefone, do mi skribas al vi tiun mesaĝon por diri al vi, ke mi devas nuligi nian rezervadon por la salono de konferenco. Mi ege bedaŭras por ajna kaŭzita ĝeno.
Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vår reservation av konferensrummet. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär som detta ger upphov till.
Formal, polido